Gratis för anställda

För anställda är tjänsten gratis att använda, inga avgifter.

Skicka löneberäkningar

Beräkna lön på tjänsten och skicka till arbetsgivaren.

Du kan ta med kostnader, dagtraktamente etc. i beräkningarna.

Enkelt för alla parter! Du vet att sidokostnader betalas och löneutbetalningsprocessen är snabb och enkel för arbetsgivaren.

Trygghet ock dataskydd

Vi identifierar dig med stark elektronisk identifiering (t.ex. din nätbanksautentisering).

Informationssäkerhet garanterad och vi är GDPR-kompatibla.