Palkkaus.fi handlar omsorgsfullt i all sin verksamhet och ser till att dataskyddet och datasäkerheten beaktas. Vi följer dataskyddsförordningen och anpassar våra rutiner kontinuerligt så att den behandling av personuppgifter som vi ansvarar för inte kränker individers fri- och rättigheter. Datasäkerhetsprocesser och rutiner är utformade för att förhindra att information går förlorad, missbrukas, förstörs eller hamnar i händerna på obehöriga parter.

Löneräkning Finland Ab är registrerat i Finansinspektionens register över betaltjänstleverantörer och står under FIN-FSA tillsyn.

Dataskyddspolicy

Användarvillkor

Avtal om behandling av personuppgifter

Dataskydd: guide för arbetsgivare (på finska)

Dataskydd: guide för anställda (på finska)

Datalagring och säkerhet: teknisk implementering (på finska)

Kakpolicy