Palkkaus.fi pitää huolta tiedoistasi. Noudatamme lain vaatimuksia asiakkaiden henkilötietojen ja palkkatietojen käsittelystä. Järjestelmän kehittämisessä on alusta asti huomioitu tietoturva ja asiakastietojen turvallinen käsittely.

Yritys on Finanssivalvonnan valvonnan alainen ja on merkitty maksupalvelun tarjoajia koskevaan Finanssivalvonnan rekisteriin.

Tietosuojaseloste

Palvelun käyttöehdot

Sopimus henkilötietojen käsittelystä

Tietosuoja: työnantajan ohje

Tietosuoja: työntekijän ohje

Tietosuoja: Tietojen tallennus, käsittely ja varmuuskopiointi

Evästekäytäntö