Työntekijän loman pitäminen

Palkatulle työntekijälle kertyy lomaa tai vapaata. Tämä kannattaa ottaa huomioon ja suunnitella etukäteen, miten lomat hoidetaan. Tässä annetaan yleisohjeet, mitä pitää ottaa huomioon työntekijän loma-asioissa.

Palkatulle työntekijälle kertyy lomaa tai vapaata. Tämä kannattaa ottaa huomioon ja suunnitella etukäteen, miten lomat hoidetaan. Alla käydään läpi vuosilomaan liittyviä sääntöjä ja periaatteita. Artikkelin lopusta löydät käytännön esimerkin loman antamisesta.

Palkkaus.fi:stä löydät myös tarkemman kuvauksen lomien kertymisestä ja loma-ajalta maksettavasta palkasta.

Loman antaminen ja ajankohta

Periaatteessa työnantaja määrää loman ajankohdan. Työntekijää on kuitenkin kuultava etukäteen ja loman määräämisen perusteet ilmoitettava. Lomia myönnettäessä on myös noudatettava yleistä reiluutta ja tasapuolisuutta. Vuosiloma on pääasiassa yritettävä sijoittaa kesälomakaudelle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että lomasta 24 arkipäivää on nautittava 2.5. - 30.9. välisenä aikana. Loppu lomasta on annettava viimeistään ennen seuraavan kesälomakauden alkua, eli 1.10. - 30.4. välisenä aikana.

Vuosilomalaissa lauantai lasketaan arkipäiväksi. Kokonaiseen lomaviikkoon kuluu siis aina 6 lomapäivää, vaikka työntekijä tekisikin normaalisti viisipäiväistä työviikkoa.

Vuosiloma tulisi antaa yhtäjaksoisena lomana, jos se vain töiden järjestämisen kannalta on mahdollista. Lomaa ei siis esimerkiksi saisi jakaa pidettävän yksittäisinä päivinä ripoteltuna koko kesän ajalle. Työnantaja voi kuitenkin jakaa 12 arkipäivää ylittävän osan lomasta pidettäväksi osissa, jos jakaminen on työn käynnissä pitämiseksi välttämätöntä.

Kausiluonteisen työn yhteydessä lomaa voi jakaa vapaammin, jos se on välttämätöntä töiden onnistumisen kannalta. Kausiluonteiseksi työksi lasketaan esimerkiksi asfalttityöt tai jäätelömyynti. Kausiluonteisen työn määritelmän täyttymisen edellytykset ovat kuitenkin verrattain kovat ja loman jakamisesta on silti aina erikseen sovittava työntekijän kanssa.

Ilmoitus loman antamisesta on sitova. Jos loman alkamiseen on yli kuukausi, voi työnantaja vielä muuttaa loman ajankohtaa, mutta tässä tapauksessa syntyy aina vahingonkorvausvastuu. Jos esimerkiksi työntekijä on ostanut lentolippuja ja työnantaja siirtää lomaa, joutuu työnantaja korvaamaan lentoliput. Työnantaja ei voi muuttaa ilmoitettua vuosilomaa enää lainkaan, jos ilmoituksen ja loman alkamisen välille jäisi alle kaksi viikkoa. Työnantaja ei voi myöskään keskeyttää alkanutta vuosilomaa ja komentaa työntekijää takaisin töihin. Jos työntekijä kuitenkin voi ja haluaa keskeyttää lomansa, hän voi sen tällaisessa tapauksessa tehdä. Tässä tapauksessa kannattaa sopia kirjallisesti siitä, mitä loman keskeyttämisestä työntekijälle korvataan.


Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukuluja ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

Kielletyt asiat loman antamisessa

Loman antamisessa on muutamia yksittäisiä asioita, jotka on erikseen kielletty.

 • Loman alkaminen vapaapäivänä
  • Loma ei saa alkaa työntekijän normaalina vapaapäivänä siten, että tähän kuluisi lomapäiviä
   • Esimerkiksi jos työntekijä normaalisti työskentelee keskiviikosta sunnuntaihin, on loma tällöin aloitettava keskiviikosta, eikä maanantaista.
 • Loman antaminen vapaavuorolle
  • Kolmen päivän mittainen tai sitä lyhyempi loma ei saa ilman työntekijän suostumusta sisältää vapaapäiviä tai työvuoroluettelon mukaisia vapaajaksoja
   • Esimerkiksi kolmivuorotyötä tekevän sairaanhoitajan lomaa ei saisi määrätä hänen lepopäiviensä päälle.
 • Loman antaminen vanhempainvapaan ajalle
  • Työnantaja ei saa määrätä lomaa työntekijän äitiys- tai isyysvapaan päälle, paitsi työntekijän suostumuksella.

Työkyvyttömyys loman aikana

Jos työntekijä on työkyvytön vuosilomansa aikana, voi hän pyytää vuosiloman siirtämistä. Jos esimerkiksi kesäloman aikana katkaisee jalkansa, voi siirtyä sairaslomalle ja nauttia varsinaisen lomansa joskus myöhemmin jalan parannuttua. Samoin jos työntekijä tietää etukäteen olevansa työkyvytön loman aikana (esimerkiksi sovittu leikkausaika), voi vuosiloman siirtämistä pyytää.

Pyyntö loman siirtämisestä tulisi tehdä työnantajalle aina heti kuin mahdollista ja ilman tarpeetonta viivyttelyä. Varsinkin jos työkyvyttömyys iskee ennen loman alkamista, tulee pyyntö loman siirtämisestä esittää ennen loman alkamista. Takautuvasti loman siirtäminen on erikoistapauksissa mahdollista, mutta pääasiassa asia kannattaa hoitaa kuntoon mahdollisimman nopeasti. Erikoistapaukseksi on laskettu esim. vieraalla paikkakunnalla auton alle jääminen, jolloin ilmoituksen tekeminen työnantajalle ei ollut välittömästi mahdollista.

Loma ei siirry automaattisesti, vaan työntekijän on aina pyydettävä sitä erikseen. Työkyvyttömyyden perusteista on myös voitava esittää luotettava selvitys (esimerkiksi lääkärintodistus). Työkyvyttömyyden ajalla työntekijä on sairaslomalla.

Esimerkki: lastenhoitajan vuosiloma

Lastenhoitaja on aloittanut työn sinulla vuoden 2013 kesäkuussa. Lastenhoitaja tekee töitä viitenä päivänä viikossa, joten häneen sovelletaan vuosiloman kertymisen suhteen ns. 14 päivän sääntöä. Vuosilomaa kertyy tämän säännön perusteella kaikilta sellaisilta kuukausilta, kun työntekijä on tehnyt töitä vähintään 14 päivänä kuukaudessa (työpäivien pituudella ei väliä). Lomanmääräytymisvuosi on aina 1.4. - 31.3. Tämä tarkoittaa sitä, että lastenhoitaja ehtii kerätä vuoden 2014 kesälle lomia väliltä 1.6.2013 - 31.3.2014. Huhtikuusta eteenpäin tehdyt työt kerryttävät vasta vuonna 2015 pidettäviä lomia.

Lomia kertyy kultakin kuukaudelta 2 päivää, koska työsuhde on kestänyt alle vuoden. Seuraavana lomanmääräytymisvuotena (1.4.2014 - 31.3.2015) työsuhteen kesto ylittää yhden vuoden, jolloin lastenhoitaja saisi koko vuodelta 2,5 lomapäivää kuukaudelta. Nyt vuoden 2014 kesänä hänellä on kuitenkin käytettävissä yhteensä 20 päivää (10 kuukautta, 2 päivää per kuukausi) lomaa.

Työnantajana päätät, että heinäkuussa olisi hyvä aika lastenhoitajan pitää lomansa pois, koska olet itse lomalla silloin. Kysyt asiasta lastenhoitajalta ja hänellä ei ole mitään suunnitelmaa vastaan.

Koska homma on lastenhoitajalle ok, määräät loman alkavan maanantaina 30.6. Loman jakamiselle ei ole erityisiä perusteita, joten se on pidettävä yhteen pötköön kokonaisuudessaan. Yhteen viikkoon kuluu aina kuusi lomapäivää, koska vuosilomalaissa lauantaitkin lasketaan arkipäiviksi. Yhteensä lastenhoitaja on siis lomalla 30.6. - 22.7. välisen ajan.

Ilmoitat tämän kirjallisesti lastenhoitajalle. Tämän ilmoituksen jälkeen et voi enää siirtää loman aikaa tai kutsua lastenhoitajaa kesken loman takaisin töihin, paitsi sopimalla asiasta erikseen lastenhoitajan kanssa.


Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukuluja ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

Lisätietoja vuosilomasta

Lisätietoa voi löytää ammattiliittojen (mm. SAK) laatimasta yksityiskohtaisesta vuosilomaoppaasta tämän linkin kautta.


98% käyttäjistä suosittelee Palkkaus.fi-palvelua

"Nyt maksan palkat helposti ja kirjanpitäjä saa tarvisemansa raportit.”
Yrittäjä Janne Siik, Maex Oy

“Palkkaamalla itse säästin yli 40% remontin kustannuksista”
Mikko J. Salminen, Espoo

Rekisteröidy ilmaiseksi


Auttava ja ystävällinen asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen palkkaamiseen, asiakas­palve­lumme auttaa sinua mielellään.

Haluamme kehittää palvelusta mahdollisimman hyvän, joten myös palautteesi on meille erittäin tärkeää.

020 798 0230
(ark. 9-16)
aspa@palkkaus.fi


Ilmainen palkkalaskuri

Arvioi työntekijän palkkaa, työnantajan kustannuksia ja sivukuluja.

Kokeile laskuria!

Palkanlaskentaohjelma

Kaikki yrityksen palkanmaksuun liittyvä yhdellä verkkopankkimaksulla!

Aloita heti!

98% käyttäjistä suosittelee Palkkaus.fi - palvelua


Kerro meistä kaverillesi