Työnantajan sivukulut

Yritys tai yhteisö

Työnantajan maksettavaksi tulee bruttopalkan lisäksi muitakin maksuja. Niitä kutsutaan työnantajan sivukuluiksi.


Myös työntekijä osallistuu sivukuluihin maksamalla itse osan eläkemaksusta (TyEL), työttömyysvakuutusmaksusta (TVR/Työllisyysrahasto) ja sairausvakuutusmaksusta (sava). Työntekijän ennakonpidätys aiheuttaa myös työnantajalle tekemistä, koska työnantaja tilittää sen työntekijän puolesta Verohallinnolle.

Työnantajan sivukulut

Kaikki alla olevat maksut lasketaan työntekijän bruttopalkasta. Luvut perustuvat vuoden 2019 vaatimuksiin, tarkista aina nykyinen luku!

Sivukulut Kenelle tarvitaan? Poikkeukset
TyEL-maksu (työntekijän työeläke­vakuutus) 17–67-vuotiaille työntekijöille. Työnantajan osuus 16,85 – 18,45% bruttopalkasta. Ei pakollinen, jos työntekijän ansiot samalta työnantajalta alle 59,36€/kk.
Tapaturma- ja henkivakuutus Tarvitaan kaiken ikäisille työntekijöille. Hinta vaihtelee työn riskeistä riippuen. Tyypillisesti n. 1-2%. Ei pakollinen, jos työnantaja maksaa vuoden aikana palkkoja yhteensä maks. 1300€.
TVR-maksu (työntekijän työttömyys­vakuutus­maksu) Tarvitaan 17–64-vuotiaille työntekijöille. TA:n osuus 0,50% bruttopalkasta ja TT:n 1,50%. Ei pakollinen, jos ei ole velvollisuutta maksaa työtapaturma­vakuutusmaksua.
Työnantajan sairausvakuutusmaksu (sava-maksu) Maksetaan 16-67-vuotiaista työntekijöistä. TA:n osuus 0,77% bruttopalkasta. Ei poikkeuksia.
Työehto­sopimuksista mahdollisesti tulevat lisät Vain jos yleissitova työehtosopimus niin velvoittaa. Tämän artikkelin laskuesimerkissä eivät ole mukana. Tällaisia ovat esim. lomaraha. Kun alalla on yleissitova TES, sitä on kaikkien työnantajien noudatettava. Kaikilla aloilla omaa TESiä ei ole.
Ennako­npidätyksen tilittäminen (ei TA:n maksama sivukulu, mutta työnantajan hoitaa tilityksen) Bruttopalkasta pidätetään työntekijän verokortin mukainen osuus. Jos kotitalous maksaa palkkaa alle 1500€/vuosi(v.2018), TA:n ei ole pakko tehdä. Katso kotitalouksien huojennus.

Myös työntekijän ikä vaikuttaa sivukuluihin. Alla on listattu eri sivukulujen määräytyminen työntekijän iän mukaan.

Ikä Sava TVR TyEL Tapavak.
Alle 16v. X
16v. X X
17v. – 52v. X X TT: 6,75% X
53v. – 62v. X X TT: 8,25% X
63v. – 64v. X X TT: 6,75% X
65v. – 67v. X TT: 6,75% X
68v. – X

HUOM: Maksuvelvollisuuksissa on myös palkkasummarajoja. TyELin työnantajaosuus on joinain vuosina ollut eri prosentti tilapäisille ja sopimustyönantajille.

Alla on esimerkki, jossa lasketaan työnantajan sivukulut 1000 € bruttopalkasta (17–52v työntekijä, tilapäinen työnantaja). Tässä esimerkissä ei ole mukana mahdollisesti työssä sovellettavan yleissitovan työehtosopimuksen tuomia lisiä.

Bruttopalkka kuukaudessa 1000 €
TyEL-maksu: työnantajan osa 18,45 % +184,50 €
Sairausvakuutusmaksu: 0,77 % bruttopalkasta +7,70 €
Työttömyysvakuutusmaksu: työnantajan osuus 0,50 % +5,00 €
Tapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus: esimerkiksi 2% (tarkka maksu riippuu työstä) +20 €
Työnantajalle tulee maksettavaa yhteensä 1217,20 €

Työnantajan sivukulut kannattaa aina jo etukäteen palkkaamista miettiessään ottaa huomioon teetettävän työn hinta arvioidessaan. Nyrkkisääntönä kokonaiskustannuksia laskiessa voi bruttopalkan päälle lisätä työnantajan sivukuluina n. 25 % lisää. Eri alojen yleissitovista työehtosopimuksista voi tulla edellisen laskelman lisäksi muita eriä mukaan laskelmaan. Tällaisia ovat tyypillisesti esim. lomarahat.

Kun maksat yksityisesti palkkaa, saat kotitalousvähennyksen alaisesta työstä kaikki työnantajan sivukulut takaisin verovähennyksenä, myös tapaturmavakuutuksen kulun! Katso lisää tietoa kotitalousvähennyksestä täältä

HUOM: Palkkaus.fi-käyttäjän ei tarvitse huolehtia sivukulujen ilmoittamisesta tai tilittämisestä, vaan järjestelmän voi antaa tilittää ne automaattisesti puolestasi. Voit hoitaa palkan yhdellä maksulla.


Lue lisää

Kokeile ilmaista palkkalaskuri: arvioit sivukuluja ja kustannuksia

Palkkaus.fi:n sivukulukone, mitkä velvoitteet työlle tulevat?

Palkkaus.fi yritykselle tai yhteisölle

Palkkaus.fi tilitoimistolle

Näin maksan palkan uudelle työntekijälle (video)

Palkanmaksu usealle työntekijälle yhdellä kertaa (video)

Palkkaus.fi hoitaa tulorekisteri-ilmoitukset automaattisesti

Työnantajan velvollisuudet

Palkkaus ABC: ohjeita ja vinkkejä työsuhde- ja palkka-asioista