Työnantajan velvollisuudet

Työsuhde ja työsopimus

Työnantajalle kuuluu aina tiettyjä velvollisuuksia. Tähän on koottu muistilista velvollisuuksista, jotka työnantajan on lain mukaan hoidettava.


1. Työsuhde

 • Työsopimus
  • Kirjallinen sopimus kannattaa aina tehdä, jotta ehdot ja palkka tulee sovittua yksiselitteisesti.
  • Yleissitovan työehtosopimuksen tarkistaminen. Täältä löytyy lisää tietoa yleissitovista työehtosopimuksissa eri töille.
 • Työsuojelu ja työterveyshuolto
  • Työterveyshuolto pitää olla järjestetty työntekijöille.
 • Työtodistus
  • Työnantajan pitää pyynnöstä antaa työtodistus.
 • Työntekijän yksityisyyden suoja
  • Työntekijän yksityiset asiat kuuluvat työnantajalle vain sen verran, kuin on välttämätöntä.

2. Vakuutukset

Työtapaturmavakuutus

Työntekijät pitää käytännössä aina vakuuttaa työtapaturmien ja kuoleman varalta. Työtapaturmavakuutus vaaditaan, kun maksaa palkkaa kaikille työntekijöilleen vuoden aikana yhteensä laissa olevaa summaa enemmän. Käytännössä vakuutus kannattaa ottaa, koska sen jälkeen ei tarvitse huolehtia asiasta. YEL-yrittäjälle vakuutus on vapaaehtoinen.

Työeläke, TyEL-vakuutus

Työnantajan tehtävänä on hoitaa palkasta eläkkeet. Pientyönantaja voi maksaa työntekijän työeläkemaksut (TyEL-maksut) tapauskohtaisesti ns. tilapäisenä työnantajana. Tällöin voit maksaa kuukausittain palkkoihin liittyvät TyEL-maksut. Kun palkanmaksu on jatkuvaa, pitää ottaa eläkettä varten TyEL-sopimus, jolle eläkkeet tilitetään.

Vakuutuksen saat valitsemaltasi työeläkeyhtiöltä. Muista laittaa sen tiedot palvelun asetuksiin ennen palkanmaksua. Palkkaus.fi:stä saat palvelun

3. Palkan maksaminen

Palkan maksaminen työntekijälle menee seuraavasti:

 1. Palkasta pitää tehdä tarvittavat pidätykset työntekijän verokortin mukaan. Ne jätetään maksamatta työntekijälle ja tilitetään myöhemmin eteenpäin viranomaisille.
 2. Nettopalkan laskeminen ja maksaminen työntekijän tilille.
 3. Työntekijälle palkkatosite/palkkalaskelma.
 4. Ilmoitukset palkasta tulorekisteriin.

HUOM: oletuksena verokortin tieto tulee Palkkaus.fi:hin automaattisesti Verohallinnon rajapinnan (API) kautta. Riittää, että työntekijä päivittää verokortin OmaVerossa ja se on heti käytettävissä Palkkaus.fi:ssä. Jokaisen palkanmaksun yhteydessä voimassa olevan verokortin tieto tarkistetaan automaattisesti.

Kannattaa katsoa yhteenveto työnantajan sivukuluista täältä.

Tilitysten maksaminen

 1. Ennakonpidätyksen ja sairausvakuutusmaksun maksaminen verottajalle
 2. TyEL-maksun tilittäminen työeläkeyhtiölle.
 3. Työttömyysvakuutusmaksun tilittäminen Työllisyysrahastolle.

Palkanmaksusta kerrotaan ohjeessamme täällä.

Tulorekisteri

Palkkailmoitukset tehdään tulorekisteriin palkanmaksua seuraavan 5 päivän aikana. Viranomaiset ja vakuutusyhtiöt saavat palkkatiedot tulorekisterin kautta.

HUOM: Kun käytät Palkkaus.fi-palvelua palkanmaksuun, niin kaikki ilmoitukset palkoista tehdään automaattisesti tulorekisteriin.


Lisää palvelusta:

Kokeile ilmaista palkkalaskuri: arvioi sivukuluja ja kustannuksia

Tulorekisteri ja Palkkaus.fi

Työnantajan sivukulut, mitä ne sisältävät?

Työsopimus ja työsopimuspohja

Palkkaus ABC: ohjeita ja vinkkejä työsuhde- ja palkka-asioista