Ulkomaalainen työntekijä

Esimerkkejä palkkaustilanteista Työsuhde ja työsopimus

Ulkomaisen työntekijän palkkaaminen ei palkanmaksun osalta juurikaan kotimaisen työntekijän palkkaamisesta. Velvoitteet ovat samat.


Ulkomaisen työntekijän osalta ei palkanlaskennan kannalta ole eroa verrattuna kotimaiseen työntekijään: työnantajan sivukulut ja verot pitää joka tapauksessa hoitaa.

Lyhytaikaisesti Suomessa oleskelevien työntekijöiden työnantajan velvollisuuksissa on kuitenkin jotain eroavaisuuksia tavalliseen tilanteeseen.

Ulkomainen työntekijä Suomessa

Jos palkkaa ulkomaalaisen työntekijän, tulee muistaa:

  • EU- ja ETA-maiden kansalaiset voivat työskennellä Suomessa ilman työntekijän oleskelulupaa
  • Muiden maiden kansalaiset tarvitsevat työntekijän oleskeluluvan, jonka voi hakea Maahanmuuttovirastosta
  • Ulkomaalaisen työntekijän palkkaamisesta löytyy tarkemmin tietoa täältä

Pakolaisen palkkaamisessa pitää ottaa huomioon muutamia seikkoja: pakolaisen palkkaamiseen on oma ohje.

Työnantajan sivukulut ulkomaisesta työntekijästä

Lähtökohtaisesti työnantajan näkökulmasta ulkomaisen työntekijän palkkaaminen vastaa täysin kotimaisen työntekijän palkkaamista: TyEL-maksut on hoidettava ja työtapaturmavakuutukset otettava työntekijälle täysin normaalisti. Työntekijän palkasta on myös yleensä perittävä työntekijän osuus TyEL- ja TVR-maksuista.

Työnantajan sosiaaliturvamaksu tarvitsee kuitenkin maksaa ainoastaan, jos työsuhde kestää yli neljä (4) kuukautta.

Työntekijän sairausvakuusmaksu sisältyy tavallisesti hänen ennakonpidätysprosenttiinsa, mutta lähdeverokorttia käyttäessä (enemmän seuraavassa kohdassa) joutuu tämän maksun hoitamaan erikseen.

Jos työsuhde kestää yli 4 kuukautta, mutta alle kuusi kuukautta, joutuu työntekijän palkasta lisäksi pidättämään erikseen sairausvakuusmaksun (2,12 % palkasta vuonna 2016).

TyEL-maksua, TVR-maksua, ja sosiaaliturvamaksuja ei kuitenkaan makseta lainkaan, jos työntekijä esittää kotivaltiostaan saamansa A1 -todistuksen.

Suomessa enintään puoli vuotta asuvien verotus

Jos työntekijä asuu ja oleskelee suomessa enintään puoli vuotta (6 kk), hän on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Pysyvästi Suomessa asuvan työntekijän palkasta pidätetään ennakonpidätys, mutta rajoitetusti verovelvollisen palkasta taas lähdevero. Lähdevero pidätetään palkkaa maksaessa bruttopalkasta ennakonpidätyksen tyyliin. Lähdevero on noin 35 % luokkaa (tarkista aina kyseisen vuoden tilanne Verohallinnolta).

Maksaja voi ennen veron perimistä kuitenkin tehdä maksettavasta lähdeverosta lähdeverovähennyksen, jos asiasta on maininta työntekijän toimittamassa lähdeverokortissa. Lähdeverosta saa erillisen päätöksen, jota pitää hakea Verohallinnolta. Vähennys on joko 510 € kuukaudessa tai 17 € vuorokaudessa, jos työsuhde kestää alle kuukauden.

Vuodesta 2014 alkaen ulkomaalainen työntekijä on myös voinut vaatia tulevansa verotetuksi progressiivisen verotuksen mukaisesti. Tällöin hänen on erikseen pyydettävä tätä Verolta. Työnantajan näkökulmasta työntekijä saa tällöin normaalin verokortin.

Suomen työlainsäädäntö ja yleissitovat työehtosopimukset koskevat myös ulkomailta saapuneita työntekijöitä täysin. Ulkomaalaiselle ei siis saa esimerkiksi maksaa pienempää palkkaa kuin suomalaiselle samaa työtä tekevälle työntekijälle.

Suomessa yli puoli vuotta asuvien verotus

Suomessa yli 6 kk asuvien ulkomaalaisten verotus ei oikeastaan eroa suomalaisten työntekijöiden verotuksesta. He ovat normaalisti verovelvollisia Suomeen ja toimittavat työnantajalle verokortin, jonka mukaan toimitaan. Kaikki työehtosopimukset koskevat myös heitä ja heidän työstään maksetaan normaalisti TyEL-maksut, TVR:t ja kaikki.

Eroja syntyy ainoastaan silloin, jos henkilö osoittaa, ettei hän kuulu Suomen asumis- tai työskelyperusteisen sosiaaliturvan piiriin. Tämän voi todistaa esittämällä todistuksen kotimaansa viranomaisen myöntämällä E 101 tai A1 lomakkeella tai Kelan antamalla erillisellä todistuksella.

Ulkomailla pysyvästi työskentelevien verotus

Jos työntekijä työskentelee pysyvästi ulkomailla, hänen verotuksensa ja maksunsa hoidetaan yleensä hoidetaan kohdemaan lakien ja säädöksien mukaan. Tässä tapauksessa lisää tietoa antaa Verottaja.

Ulkomaalaisen työntekijän palkkaaminen on suomalaisen työlainsäädännön näkökulmasta aina erikoistapaus, joten kannattaa erikseen varmistaa viranomaisilta, että nämä kansainväliset tilanteet tulee hoidettua lakien ja asetuksien mukaisesti.


Lue lisää

Kokeile ilmaista palkkalaskuri: arvioi sivukuluja ja kustannuksia,

Työnantajan sivukulut, mitä ne sisältävät?

Työnantajan velvollisuudet

Työsopimus ja työsopimuspohja

Palkkaus ABC: ohjeita ja vinkkejä työsuhde- ja palkka-asioista