Työttömyysvakuutus – TVR

Vakuutukset ja eläke

Työttömyysvakuutusmaksu kerätään työttömyysturvan rahoittamiseksi. TVR-maksua maksavat sekä työntekijä että työnantaja.


Työnantaja pidättää palkansaajan osuuden työntekijän palkasta. Työnantaja maksaa sekä työntekijän että työnantajan osuudet Työllisyysrahastolle, TVR:lle, (ennen vuotta 2019 Työttömyysvakuutusrahasto).

TVR-maksu ja työntekijä

Työttömyysvakuutusmaksu maksetaan, kun työntekijä on 17 – 64-vuotias. Alle 17-vuotiaista ja 65 vuotta täyttäneistä työntekijöistä ei TVR-maksua makseta.

Yleensä YEL- tai MyEL-vakuutetun palkasta ei myöskään makseta TVR-maksua. Lisätietoa maksuvelvollisuudesta löydät täältä.

TVR-maksun määrä

Työttömyysvakuutusmaksu on työntekijän bruttopalkasta laskettava osuus. Se vaihtuu hieman vuosittain. Vuonna 2020 osuudet olivat:

  • Työntekijän osuus: 1,25 %
  • Työnantajan osuus: 0,45 %

Työnantajan pitää kuitenkin aina pidättää maksuvelvollisen työntekijän palkasta palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu. Alle 1300€ vuodessa työntekijöilleen yhteensä palkkoja maksavan työnantajan ei tarvitse tilittää TVR-maksuja (vuosi 2020).

Yrittäjä ja TVR-maksu

Työttömyysvakuutusmaksua ei makseta yrittäjän palkasta, jos hän on:

  • Yrittäjän eläkelain (YEL) 3§:n mukaan yrittäjä
  • Maatalousyrittäjän eläkelain (MyEL) mukaan maatalousyrittäjä tai tämän perheenjäsen

Jos yrittäjä, maatalousyrittäjä tai maatalousyrittäjän perheenjäsen tekee töitä työsuhteessa toisen palveluksessa, niin TVR-maksu maksetaan normaalisti. Tämä kannattaa tarkistaa vielä TVR:n omasta maksuvelvollisuustaulukosta, joka löytyy tämän linkin kautta.

TVR-maksu ja Palkkaus.fi

Palvelussamme TVR-maksua ei peritä osana palkanmaksua, mutta ilmoitukset tehdään automaattisesti tulorekisteriin ja maksut merkitään palkkalaskelmiin. Työllisyysrahasto laskuttaa työnantajaa suoraan tulorekisteri-ilmoitusten perusteella neljä kertaa vuodessa.

Palkkaus.fi-palvelu ottaa kotitaloustyönantajilla TVR:n maksun mukaan laskelmiin aina, kun ikäehto täyttyy. Tämä tehdään siksi, että palvelun on vaikea tietää aikaisempaa historiaa palkanmaksuista.

Lisää aiheesta

Työnantajan sivukulut, mitä ne sisältävät?

Palkkaus.fi yritykselle, näin se toimii

Kokeile ilmaista palkkalaskuri: arvioi sivukuluja ja kustannuksia

Työsopimus ja työsopimuspohja

Palkkaus ABC: ohjeita ja vinkkejä työsuhde- ja palkka-asioista