Työttömyysvakuutus – TVR

Vakuutukset ja eläke

Työttömyysvakuutusmaksu kerätään työttömyysturvan rahoittamiseksi. TVR-maksua maksavat sekä työntekijä että työnantaja.


Työnantaja pidättää palkansaajan osuuden työntekijän palkasta. Työnantaja maksaa sekä työntekijän että työnantajan osuudet Työllisyysrahastolle, TVR:lle, (ennen vuotta 2019 Työttömyysvakuutusrahasto).

TVR-maksu ja työntekijä

Työttömyysvakuutusmaksu maksetaan, kun työntekijä on 17 – 64-vuotias. Alle 17-vuotiaista ja 65 vuotta täyttäneistä työntekijöistä ei TVR-maksua makseta.

Yleensä YEL- tai MyEL-vakuutetun palkasta ei myöskään makseta TVR-maksua. Lisätietoa maksuvelvollisuudesta löydät täältä.

TVR-maksun määrä

Työttömyysvakuutusmaksu on työntekijän bruttopalkasta laskettava osuus. Se vaihtuu hieman vuosittain. Vuonna 2020 osuudet olivat:

  • Työntekijän osuus: 1,25 %
  • Työnantajan osuus: 0,45 %

Työnantajan pitää kuitenkin aina pidättää maksuvelvollisen työntekijän palkasta palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu. Alle 1300€ vuodessa työntekijöilleen yhteensä palkkoja maksavan työnantajan ei tarvitse tilittää TVR-maksuja (vuosi 2020).

Yrittäjä ja TVR-maksu

Työttömyysvakuutusmaksua ei makseta yrittäjän palkasta, jos hän on:

  • Yrittäjän eläkelain (YEL) 3§:n mukaan yrittäjä
  • Maatalousyrittäjän eläkelain (MyEL) mukaan maatalousyrittäjä tai tämän perheenjäsen

Jos yrittäjä, maatalousyrittäjä tai maatalousyrittäjän perheenjäsen tekee töitä työsuhteessa toisen palveluksessa, niin TVR-maksu maksetaan normaalisti. Tämä kannattaa tarkistaa vielä TVR:n omasta maksuvelvollisuustaulukosta, joka löytyy tämän linkin kautta.

TVR-maksu ja Palkkaus.fi

Palvelussamme TVR-maksua ei peritä osana palkanmaksua, koska TVR:lle ei voi tilittää asiakkaan puolesta maksuja kuten esim. Verohallinnolle voi. Mutta ilmoitukset tehdään automaattisesti tulorekisteriin ja maksut merkitään palkkalaskelmiin.

Työllisyysrahasto laskuttaa työnantajaa suoraan tulorekisteri-ilmoitusten perusteella neljä kertaa vuodessa.

Lisää aiheesta

Työnantajan sivukulut, mitä ne sisältävät?

Palkkaus.fi yritykselle, näin se toimii

Kokeile ilmaista palkkalaskuri: arvioi sivukuluja ja kustannuksia

Työsopimus ja työsopimuspohja

Palkkaus ABC: ohjeita ja vinkkejä työsuhde- ja palkka-asioista