Työsuojelu ja työturvallisuus

Yritys tai yhteisö

Työnantajalla on lain mukaan velvoite huolehtia työsuojelusta ja työturvallisuudesta.


Työsuojelu ja työterveyshuolto pitää järjestää työntekijöille:

  1. Työntekijä pitää perehdyttää työpaikan oloihin, työmenetelmiin ja turvallisuusasioihin.
  2. Työterveyshuolto pitää järjestää työntekijöille.
  3. Laki edellyttää myös työsuojelutoimintaa, joka kattaa pelkkää työturvallisuutta laajemman alueen hyvinvoinnista työsuhteessa ja työpaikalla.

Työterveyshuolto

Työnantaja voi tehdä työterveyshuollosta sopimuksen joko yksityisen lääkäriaseman tai julkisen terveydenhuollon kanssa. Laki edellyttää kaikilta työnantajilta vähintään ennaltaehkäisevän työterveyshuollon järjestämistä. Yksityistä työnantajaa koskevat lain mukaan samat velvoitteet. Työnantajan pitää varmistaa, että työhön liittyvät riskit on otettu huomioon ja työtä voi tehdä turvallisesti.

[LINKKI] Miten työterveyshuolto järjestetään yrityksessä?

Kotitalous ja työterveyshuolto

Kotitaloudessa työntekijää palkattaessa ensimmäinen muistettava asia on työtapaturmavakuutus, joka pitää olla voimassa ennen työn aloittamista. Työntekijällä on myös velvollisuus noudattaa työnantajan työturvallisuuteen ja työsuojeluun liittyviä ohjeita ja ilmoitettava aina viipymättä havaitsemistaan puutteista. Kun palkkaat vakituisesti, työterveyshuollosta koituva vuosikustannus on tyypillisesti 500–600 euroa (julkinen palveluntarjoaja). Kela korvaa kustannuksista osan työnantajalle jälkikäteen.


Lisää palvelusta

Näin Palkkaus.fi toimii yritykselle

Työsuojeluhallinnon verkkosivuilta löytyy lisätietoa työsuojelusta.

Julkiset työterveyspalveluiden tarjoajat Työ ja Terveys ry:n sivuilla

Helsinki, Espoo, Vantaa: Aito työterveysliikelaitos

Kelan korvaus työnantajan tarjoaman työterveyshuollon kustannuksista.