Työterveyshuollon Kela-korvaukset

Paljonko Kela korvaa työterveyshuollon kustannuksista työnantajalle ja miten korvaus haetaan? palkkaus kela työterveys

Kela korvaa työnantajalle työterveyshuollosta aiheutuneita kustannuksia sairausvakuutuslain perusteella.

Ennaltaehkäisevistä palveluista korvataan 60 % ja sairaudenhoidon palveluista 50 %. Yritys saa siis vuosittain noin puolet työterveyshuollon järjestämisen kokonaiskustannuksista takaisin valtiolta.

Mistä korvausta?

Työnantaja voi hankkia työterveyshuollon palvelut joko julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta. Maksettava korvaus työterveyshuollon kustannuksista määräytyy sen mukaan, mistä palvelu on hankittu.

Yrityksen ohje korvausten hakemiseen löytyy Kelan sivuilta täältä.

Jos hankit palvelun julkiselta puolelta, vähennetään Kela-korvaus laskusta suoraan, jolloin korvauksia ei tarvitse hakea jälkeenpäin. Vastaanotolla maksetaan siis vain työnantajalle kuuluva osa. Mahdolliset matkakorvaukset ja ennaltaehkäisevään ensiapuvalmiuteen (koulutus ja välineet) liittyvien kustannusten korvaukset haetaan jälkikäteen Kelan lomakkeella SV 116 TTH.

Jos taas hankit työterveyspalvelut yksityiseltä lääkärikeskukselta tai ammatinharjoittajalta, täytyy palvelut maksaa ensin itse ja hakea kaikki korvaukset kustannuksiin jälkikäteen Kelasta. Yksityinen palveluntuottaja (esim. lääkärikeskus) toimittaa korvauksen hakemiseen tarkoitetun lomakkeen, jonka etusivulle se merkitsee antamansa palvelut ja niistä aiheutuneet kustannukset. Yrittäjä täyttää lomakkeen kääntöpuolella olevan korvaushakemuksen. Matkakuluja sekä ensiapukoulutukseen tai -tarvikkeisiin liittyviä kuluja haetaan samoin kuin julkisella puolella, samalla Kelan lomakkeella SV 116 TTH

Korvauksen kaksi luokka

Työterveyshuollon korvattavat kustannukset jakautuvat kahteen luokkaa:

  • Korvausluokka I: lakisääteisen ehkäisevän työterveyshuollon kustannukset
  • Korvausluokka II: yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset

Kela vahvistaa joka vuosi molemmille korvausluokislle työntekijäkohtaisen kustannusten laskennallisen enimmäismäärän. Maksettavan korvauksen määrä on korkeintaan 50 % tai 60 % kustannusten em. laskennallisesta enimmäismäärästä. Työnantajalle maksettava korvaus ei voi ylittää tätä työntekijäkohtaista enimmäismäärää. Siksi käytännössä noin puolet kokonaiskuluista tulee korvauksena vuositasolla.

Milloin korvaus haetaan?

Korvaushakemus pitää postittaa Kelan työterveyshuollon korvausten käsittelypaikkaan 6 kuukauden kuluessa hakemuksessa ilmoitettujen kustannusten maksamisesta. Kuitit ja muut liitteet kannattaa säilyttää, sillä Kela voi pyytää selvitystä maksusta hakemuksen ratkaisuvaiheessa. Kela antaa korvauksista kirjallisen päätöksen.

Kelan sähköisestä asiointipalvelusta näet, paljonko vuoden ajalta on kertynyt työterveyshuollon kustannuksia, Kelan maksamat korvaukset sekä loppuvuodeksi jäljellä olevan korvausrahan.


Käyttäjämme suosittelevat

henrietta kvist

”Palkat ja kaikki niihin liittyvät velvoitteet hoituvat helposti ja luotettavasti yhdessä paikassa, eikä minun tarvitse miettiä asiaa jälkikäteen. Suuri hyöty on myös siitä, että tilitoimistollani on suora pääsy ajantasaisiin raportteihin.”
Henrietta Kvist, yrittäjä / Linguajoy Kielikerhot Oy

henrietta kvist

“Palkkaamalla itse säästin yli 40% remontin kustannuksista”
Mikko J. Salminen, Kauniainen
Auttava ja ystävällinen asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen palkkaamiseen, asiakas­palve­lumme auttaa sinua mielellään.

Haluamme kehittää palvelusta mahdollisimman hyvän, joten myös palautteesi on meille erittäin tärkeää.

09 425 50603
aspa@palkkaus.fi


Kokeile palkkalaskuria

Arvioi työntekijän palkkaa, työnantajan kustannuksia ja sivukuluja.

Kokeile laskuria!

Palkanlaskentaohjelma

Kaikki palkanlaskentaa ja palkanmaksuun liittyvä yhdellä maksulla! Tulorekisteri toimii myös automaattisesti.

Aloita heti!