Työterveyshuolto yritykselle

Yritys tai yhteisö

Laki vaatii yritykseltä työterveyshuoltoa, mitä se tarkoittaa ja miten sen voin hoitaa kuntoon?


Työterveyshuolto on Suomessa lakisääteistä ja se täytyy olla järjestettynä, kun palkkaa yhdenkin työntekijän. Lakisääteinen työterveyshuolto täytyy järjestää myös osa-aikaiselle tai määräaikaiselle työntekijälle. Yrittäjille työterveyshuollon järjestäminen on vapaaehtoista.

Laki edellyttää kaikilta työnantajilta vähintään ennaltaehkäisevän työterveyshuollon järjestämistä. Yksityistä työnantajaa koskevat lain mukaan samat velvoitteet. Työnantajan pitää varmistaa, että työhön liittyvät riskit on otettu huomioon ja työtä voi tehdä turvallisesti.

Mitä laki vaatii työnantajalta?

Lakisääteinen työterveys pitää sisällään ennaltaehkäisevät terveyspalvelut, joiden tarkoituksena on:

  1. Ehkäistä työhön liittyvien sairauksia ja tapaturmia
  2. Työn ja työympäristön terveellisyys ja turvallisuus
  3. Työntekijöiden terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn edistäminen työuran eri vaiheissa
  4. Parantaa työyhteisön toimintaa

Nykyajan ajatustyössä suurimpia työn kuormitustekijöitä ovat kiire, keskeytykset työssä, työn tietointensiivisyys ja istuminen, joiden seurauksia ovat stressioireet, elämän hallinnan ongelmat, tuki-ja liikuntaelinvaivat ja jopa unettomuus. Näitä kaikkia pystytään ennaltaehkäisemään tehokkaasti. Tutkimusten mukaan varhainen puuttuminen maksaa työnantajalle sijoitetun euron 3–5-kertaisena takaisin.

Monet laajentavat työterveyden sairaudenhoitopalveluilla, jotta työntekijä pääsee nopeasti hoitoon ja takaisin töihin sairastuttuaan. Työterveys- ja yleislääkäritasoinen palvelu tutkimuksineen on tyypillisin laajennus, mutta joskus yritykset tarjoavat henkilöstölleen myös erikoislääkäritasoisen palvelun. Yhä yleistyvä käytäntö on ottaa sairauskuluvakuutus täydentämään työterveyttä.

Mistä työterveyshuolto hankitaan?

Työnantaja voi tehdä työterveyshuollosta sopimuksen joko yksityisen lääkäriaseman tai julkisen terveydenhuollon kanssa.

Työterveyshuoltosopimuksen voi tehdä minkä tahansa työterveysalan palveluntarjoajan kanssa. Työnantajan kannattaa tiedustella palvelua paikalliselta kunnalliselta työterveyshuollon tarjoajalta. Esimerkiksi Helsingin, Vantaan ja Espoon alueella julkinen työterveyspalvelujen tarjoaja on Aito työterveys liikelaitos. Muualla maassa olevia julkisia toimijoita löytää tämän linkin kautta.

Yrittäjän työterveyshuolto

Yrittäjille työterveyden järjestäminen on vapaaehtoista, mutta sitä kannattaa kyllä miettiä. Yrittäjäkin sairastaa ja tarvitsee esim. influenssarokotteita. Silloin on hyvä olla tuttu terveydenhuollon tarjoaja, jonka saa nopeasti kiinni.

Kela korvaa työterveyshuoltoa

Kela korvaa työnantajalle työterveyshuollosta aiheutuneita tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia sairausvakuutuslain perusteella. Ennaltaehkäisevistä palveluista voi hakea 60 % ja sairaudenhoidon palveluista 50 % korvausta tilikauden jälkeen.

Käytännössä siis yrityksen ei tarvitse maksaa kuin noin puolet työterveyshuollon järjestämisen kustannuksista.


Lisää aiheesta

Työterveyshuollon järjestäminen työnantajalla

Kela, työterveydestä

Kela, yrittäjän työterveys

Työterveyslaitos, työterveyshuolto

Työterveyshuoltolaki, Finlexin sivut