YEL, yrittäjän eläke

Yrittäjän pitää hoitaa eläketurvansa itse yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL) kautta. Tässä kerrotaan, mitä se tarkoittaa ja miten se käytännössä hoituu.

Jokainen yrittäjä vastaa itse oman eläketurvansa järjestämisestä. Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaan se pitää tehdä YEL-vakuutuksen kautta. Vakuutus on pakollinen, jos nämä ehdot täyttyvät:

 • Yrittäjä on 18–67-vuotias
 • Yrittäjätoiminta jatkuu vähintään 4 kuukautta
 • Yrittäjän työtulo ylittää vuosittain määrätyn rajan (7656,26€ vuonna 2018)
 • Työskentelee yrityksessä

Tarkemmin laki määrittelee, että yrittäjä on:

 • Ammatin- ja elinkeinoharjoittaja sekä hänen perheenjäsenensä, jolle ei makseta palkkaa
 • Osakeyhtiön osakas, joka työskentelee yrityksessä johtavassa asemassa JA
  • omistaa yksin yli 30 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä TAI
  • omistaa yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ja omistaa itse vähintään yhden osakkeen.
 • Avoimen yhtiön yhtiömies
 • Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
 • Muun yhteisön tai yhtymän osakas tai yhtiömies, joka on henkilökohtaisessa vastuussa yhteisön tai yhtymän velvoitteista ja sitoumuksista.

Jos edellytykset täyttyvät, vakuutus on otettava viimeistään 6 kuukauden kuluttua yrittäjätoiminnan alkamisesta. Vakuutuksen alkamisajankohta ja täten myös YEL-vakuutusmaksut alkavat kuitenkin aina yrittäjätoiminnan aloituspäivästä. Yrittäjän ottama YEL-vakuutus kattaa kaiken hänen tekemänsä yrittämisen, vaikka yrityksiä olisi useampia. Jos yrittäjä saa jo vanhuuseläkettä, niin YEL-vakuutuksen maksaminen on vapaaehtoista.

Yrittäjien työeläkemaksuilla katetaan vuositasolla eläkemenoa ja valtio kustantaa puuttuvan osan. Eläketurvakeskus selvittää vuosittain YEL-eläkkeiden kustannustenjaon valtion osuuden, joka määräytyy YEL:n mukaisen eläkemenon ja YEL:n kustantamiseen käytettävissä olevan vakuutusmaksurahaston erotuksena.

Mikä on YEL-työtulo?

YEL-työtulo tarkoittaa yrittäjän oman työpanoksen arvoa. Sen pitää vastata palkkaa, jota työsuhteessa maksettaisiin yhtä ammattitaitoiselle henkilölle kuin yrittäjä itse on. YEL-työtulo ei siis ole sama kuin yrittäjän verotettava tulo tai yrityksen tuottama voitto.

Työtulon arviointiin vaikuttavat työskentelytuntien lisäksi esimerkiksi yrityksen toimiala, liikevaihto, työntekijämäärä ja korkein työntekijän palkka. Työtulo määritellään aina vuositasoisena summana, vaikka vakuutus olisikin voimassa vain osan vuotta. Työtuloa voi muuttaa yrittäjätoiminnan tai työpanoksen muuttuessa, mutta ei kuitenkaan takautuvasti. Yrittäjätoiminnasta karttuu työeläkettä vahvistetun YEL-työtulon mukaisesti.

YEL-vakuutuksen työtulo vaikuttaa eläkkeen määrän lisäksi kuitenkin myös moneen muuhun asiaan, kuten Kelan myöntämien sairaus-, äitiys- ja vanhempainrahojen määrään sekä työttömyyspäivärahaoikeuteen ja ansiopäivärahan määrään. Vuonna 2018 YEL-työtulon minimi ja vakuuttamisvelvollisuuden alaraja on 7 656,26 euroa. Yläraja puolestaan on 173 875,00 euroa. YEL-työtuloa käytetään vuosiansiona myös yrittäjän vapaaehtoisessa tapaturmavakuutuksessa.


Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukulujua ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

Mitä YEL maksaa?

Vakuutusmaksu määräytyy työtulon perusteella. Vuonna 2018 maksuprosentti on alle 53-vuotiailla ja 63-67-vuotiailla yrittäjillä 24,1 prosenttia, ja 53-62-vuotiailla 25,6 prosenttia. Sosiaali- ja terveysministeriö tarkistaa ja vahvistaa nämä prosenttiosuudet vuosittain.

Jos et ole toiminut aiemmin yrittäjänä, saat 22 prosentin alennuksen YEL-maksuista neljän ensimmäisen vuoden ajan. Jos alennusaikaa on jäljellä, alennusta saa vielä toiselle yrittäjäjaksolle. YEL-maksut ovat verotuksessa kokonaan vähennyskelpoisia. Vähennyksen voi tehdä joko yritys, yrittäjä tai yrittäjän puoliso.

Palkkaus.fi:n kautta voit ottaa YEL-vakuutuksen suoraan Varmalta. Tee yrityksellesi tili palveluun ja saat YELin suoraan Palkkaus.fi:stä!

Lisätietoja

Näin Palkkaus.fi toimii, hoida palkat helposti!

Laske eläkkeesi Varman sivuilla

Kokeile, mitä eläkevakuutusta tarvitset

Palkkaus.fi yritykselle tai yhteisölle

Näin maksan palkan uudelle työntekijälle (video)

Palkanmaksu usealle työntekijälle yhdellä kertaa (video)

Palkkaus.fi:n hinnasto