Rakennusalan työehtosopimukset

Työsuhde ja työsopimus

Rakennusalalla on useita yleissitovia työehtosopimuksia. Tässä kerrotaan rakennusalan sopimusten sisällöstä.


Tämän artikkelin on yhteistyössä tuottanut Rakennusliitto.

Rakennusalalla noudatettavat työehtosopimukset

Raksalla on useita yleissitovia työehtosopimuksia (TES). Nämä olevat yleisimmät:

  • Rakennusalan TES kattaa yksityisen rakentajan teettämistä töistä kirvesmiehen, muurarin tai laatoittajan työt. Myös työmaalle palkattavan sekalaisia avustavia töitä tekevän työntekijän työehdoissa noudatetaan rakennusalan työehtosopimusta.
  • Maalausalan TES kattaa ulko- ja sisämaalauksen sekä tapetoinnin.
  • Lattianpäällystysalan TES kattaa lattianpäällystysalan työt kuten mattomiehen työt sekä parketin asennuksen ja kunnostuksen.

Linkit työehtosopimuksiin löydät artikkelin lopusta. Sopimuksissa on määrätty mm. työn hinnoitteluun ja palkanmaksuun liittyviä asioita. Niihin kannattaa tutustua.

Palkkaus.fi on vain väline yksinkertaistaa työsuhteisen työntekijän palkanmaksua. Palkkaus.fi ei puutu muihin työsuhteeseen liittyviin säännöksiin eikä työn laatuun liittyviin kysymyksiin.

Rakennusalan työehtosopimus

Rakennusalan työehtosopimuksessa on 4 erää, jotka pitää aina ottaa huomioon palkkaa laskettaessa ja lisätä sovitun tuntipalkan tai urakkapalkan päälle (alla vuoden 2019 luvut):

  1. Lomaraha (18,5 % bruttopalkasta).
  2. Erillinen palkanosa (7,7% bruttopalkasta).
  3. Korvaus omien työkalujen käytöstä (TESin taulukon mukainen päiväkorvaus, jollei suuremmasta korvauksesta ole sovittu)
  4. Päivittäisten matkakulujen korvaus TESin taulukon mukaan.

Päivittäisten matkakustannusten korvauksen laskeminen perustuu työehtosopimuksen taulukoon, jossa päivittäinen korvaus on hinnoiteltu työntekijän asunnon ja työmaan välisen etäisyyden perusteella. Korvaus lasketaan jokaiselle päivälle, eikä siitä peritä ennakonpidätystä, mutta työntekijälle se on verotettavaa tuloa. Taulukko löytyy kulloinkin voimassa olevasta sopimuksesta Rakennusliiton sivuilta.

Palkanlaskennasta yleisesti löytyy Palkkaus.fi:n ohje täältä.

Maalausalan työehtosopimus

Maalausalan työehtosopimus on muuten sama kuin rakennusalan työehtosopimus, mutta korvausta omien työkalujen käytöstä ei makseta, ellei siitä ole erikseen sovittu.

Lattianpäällystysalan työehtosopimus

Lattianpäällystysalan työehtosopimuksessa on muuten sama kuin rakennusalan ja maalausalan työehtosopimus, mutta päivittäinen matkakorvaus ja työkalukorvaus lasketaan eri tavalla.

Työkalu- ja suojavaatekorvausta maksetaan sopimuksen taulukon mukaisesti päiväkohtaisesti. Mahdollisesti käytetyistä lisäkoneista (esim. vuokrattu parketinhiontakone) työntekijälle maksetaan erillinen kulukorvaus.

Matkakorvauksena päivittäisistä työmatkoista maksetaan lattianpäällystäjälle normaali kilometrikorvaus asunnon ja työmaan välisistä matkoista. Matkakorvauksesta ei peritä ennakonpidätystä, mutta työntekijälle se on verotettavaa tuloa.

Palkkaus.fi ja raksan TESit

Kun käytät Palkkaus.fi-palvelua, voit lisätä TESin vaatimat erät on helppo laittaan mukaan palkkalaskuriin. Rakennusalan ammattilaisen palkka on palvelussa helppo hoitaa oikein.


Lue lisää

Kokeile ilmaista palkkalaskuria: arvioi sivukuluja ja kustannuksia

Näin maksat työntekijän palkan

Työnantajan sivukulut, mitä ne sisältävät?

Yleissitovat työehtosopimukset löytävät Oikeusministeriön Finlex-sivuilta

Vuosilomalaki: Finlex-sivustolta

Työnantajan velvollisuudet

Palkkaus ABC: ohjeita ja vinkkejä työsuhde- ja palkka-asioista