TyEL – Työntekijän eläke

Vakuutukset ja eläke

Työsuhteessa työntekijä ja työnantaja maksavat työeläkettä (TyEL). Suurimman osan eläkemaksusta maksaa työnantaja.


Työeläke – TyEL

Suomen eläkejärjestelmä koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta:

  1. Vähimmäisturva taataan kansan- ja takuueläkkeellä. Näitä eläkkeitä hoitaa Kela.
  2. Työeläke on täydentävä järjestelmä, jossa työntekijä kerää eläkettä tekemällä ansiotyötä tai toimimalla yrittäjänä.

TyEL on lyhenne työntekijän eläkelaista. Pääasiassa kaikki työsuhteessä olevan suomalaiset työntekijät on vakuutettava TyELin mukaisesti. Työeläkejärjestelmä on hajautettu eri eläkeyhtiöille, eläkekassoille ja eläkesäätiöille. Koko järjestelmää koordinoi Eläketurvakeskus ja valvovat Finanssivalvonta ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM). Työeläkevakuuttajilla on myös oma etujärjestö Työeläkevakuuttajat (TELA).

Työeläkeyhtiöt palvelevat ketä tahansa työnantajaa ja työntekijää. Eläkekassat ja eläkesäätiöt taas ovat tiettyjen yksittäisten työnantajien tai ammattialojen perustamia omia eläkevakuutuslaitoksia, jotka on tarkoitettu juuri kyseisen konsernin tai samaan toimialaan kuuluvien yritysten työntekijöiden vakuuttamiseen.

Noin neljäsosa kullakin hetkellä kerätyistä työeläkemaksuista rahastoidaan tulevaisuutta varten maksut maksaneen työntekijän eläkkeen maksamiseen. Loput kolme neljäsosaa käytetään sen hetkisten eläkkeiden maksamiseen.

Työeläkemaksujen maksaminen kuuluu lain mukaan sekä työnantajalle, että työntekijälle. Työntekijän osuuden TyEL-maksusta työnantaja pidättää palkanmaksun yhteydessä työntekijän palakasta. Työnantaja lisää siihen oman osuutensa ja tilittää koko TyEL-maksun valitsemalleen työeläkevakuutusyhtiölle.

Yrittäjille ja joillekin erityisaloille on omat eläkejärjestelmänsä (esimerkiksi yrittäjien YEL tai maatalousyrittäjien/taiteilijoiden/tutkijoiden MyEL). Tässä kirjoituksessa keskitytään TyELiin.

Työeläkkeen kertyminen

Työeläkeotteella on tiedot siihen mennessä eläkettä kartuttaneista ansioistasi. Tuleva eläkkeesi pohjautuu otteen tietoihin. Työeläkeote onkin vähän kuin veroilmoitus – tiedot kannattaa tarkistaa silloin tällöin. Maksetuista palkoista tiedon pitäisi mennä automaattisesti työeläkeotteeseen, koska eläkeyhtiöt saavat tiedot suoraan tulorekisteristä.

Työeläkeotteelta näet kätevästi verkosta työhistoriasi.

Työeläkeote ei kerro tulevaa lopullista eläkettäsi, siellä on tämän hetkinen arvio. Mitä enemmän työvuosia on edessä, sitä enemmän eläkettä ehtii vielä kertyä. Myös lainsäädännön muutokset vaikuttavat tulevaisuuden eläkkeeseen. Jos olet jäämässä eläkkeelle lähivuosina, ote on jo lähellä oikeaa eläkettäsi.

Vakuuttamisvelvollisuus

TyELin mukaan on vakuutettava kaikki sellaiset työsuhteet (luvut vuosi 2022), joissa

  • Työntekijä on 17 – 67 vuotias.
  • Työntekijän ansiot ovat samalta työnantajalta vähintään 62,88 euroa kuukaudessa.

Vakuuttamisvelvollisuus alkaa seuraavan kuukauden alusta, kun työntekijä on täyttänyt 17 vuotta ja loppuu, kun työntekijä on täyttänyt 68-vuotta.

Ansioita laskettaessa otetaan huomioon kaikki työntekijän samalle työnantajalle tekemät työt. Jos työntekijän saama bruttopalkka samalta työnantajalta on vähemmän kuin yllä mainittu euromääräinen raja kuukaudessa, ei työsuhdetta ole pakko vakuuttaa. Tällöinkin työnantaja voi vakuuttaa työsuhteen halutessaan.

Kaikki Suomessa tehtävä työ vakuutetaan Suomessa. Poikkeuksena ovat ainoastaan työntekijät, jotka työskentelevät lähetettynä työntekijänä tai tekevät töitä useammassa maassa ja joiden työeläke hoidetaan ja maksetaan ulkomaiden järjestelmien mukaisesti.

TyEL-maksu

TyEL-maksu on yrityksen tapauksissa n. 25 % maksetusta bruttopalkasta. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain TyEL-maksun suuruuden.

TyEL-maksua maksavat sekä työnantaja että työntekijä. Työntekijän TyEL-maksu on palkasta (vuonna 2022) seuraava:

  • 17–52-vuotias: 7,15 %
  • 53–62-vuotias: 8,65 %
  • 63–67-vuotias: 7,15 %

Työnantaja maksaa loput TyEL-maksusta. Alle 53-vuotiaan työntekijän kohdalla tämä tarkoittaa n. 19 % bruttopalkasta. Se tulee työnantajalle maksettavaksi bruttopalkan päälle osana työnantajan sivukuluja.

Työntekijä maksaa oman osuutensa siten, että työnantaja pidättää työntekijän palkasta em. prosenttien verran työeläkemaksun maksamista varten. Työnantaja tilittää oman ja työntekijän osuudet työnantajan sivukuluja maksaessaan valitsemalleen työeläkeyhtiölle.

TyEL-sopimus työnantajalle

Työnantaja voi olla joko tilapäinen työnantaja tai sopimustyönantaja. Jos työnantaja maksaa palkkaa jatkuvasti, on työnantajan otettava TyEL-sopimusvakuutus. Käytännössä yrityksillä siis lähes aina on tehtynä TyEL-sopimus.

Työnantajan, joka maksaa palkkaa tilapäisesti, ei tarvitse tehdä TyEL-sopimusta. Tilapäinen työnantaja voi tilittää TyELin kerran kuussa haluamaansa yhtiöön. Kotitalous tai satunnaisesti palkkaa maksava mikroyritys yleensä hoitavat TyELin tilapäisenä työnantajana.

Palkkaus.fi:n kumppani työeläkevakuuttamisessa on työeläkeyhtiö Varma. Palkkaus.fi:n kautta voit ottaa työeläkevakuutuksen Varmalta, jos yrityksellä ei sitä vielä ole, tai haluaa vaihtaa yhtiötä.

Tee maksuton käyttäjätunnus Palkkaus.fi-palveluun yrityksellesi. Saat kaiken vakuutuksiin tarvitsemasi valitsemalla palvelun työpöydältä Asetukset ja Yleiskuva. Sieltä löydät vakuutukset ja voit hankkia myös TyELin tai yrittäjän YELin.

Kun tekee TyEL-sopimuksen, voi saada vuoden lopussa ns. asiakashyvitystä, joka riippuu oman eläkeyhtiön sijoitustuotosta. Sopimusasiakas voi myös käyttää työeläkeyhtiön muita työnantajalle tarjottavia palveluita.

Lisää aiheesta

Työeläkeyhtiö Varma

Työnantajan velvollisuudet, tarkista täältä viimeisimmät TyEL-prosentit

Näin Palkkaus.fi toimii, hoida palkat helposti!

Palkkaus.fi yritykselle tai yhteisölle

Työeläkevakuuttajien etujärjestö TELA