YTK: Tulorekisterillä ansiopäiväraha nopeasti

Legislation Partners Public policy Salary payment

[BLOGIVIERAILU] Kansallista tulorekisteriä aletaan hyödyntää 1.1.2019. Tulorekisterin tietoja alkavat käyttää Verohallinto, Kela, työttömyysvakuutusrahasto sekä työeläkelaitokset. Vuonna 2020 mukaan tulevat vahinkovakuuttajat, työttömyyskassat sekä työsuojeluviranomaiset.

Tulorekisterin tavoitteena on vähentää yritysten hallinnollista taakkaa. Käytännössä kyse on siitä, että tulotiedot ilmoitetaan jatkossa vain yhteen paikkaan ja kaikki tietoja tarvitsevat tahot hakevat ne sieltä. Työnantajien ei siis jatkossa tarvitse toimittaa erikseen tietoja usealle eri toimijalle.

Digiloikka luo mahdollisuuksia

Tulorekisteri on aito ja tervetullut digiloikka. Esimerkiksi nykyään työttömyystilanteessa työnantaja siirtää tiedot omasta järjestelmästään palkkatodistuskaavakkeelle, joka lähetetään työttömyyskassaan. Työttömyyskassassa lomake skannataan järjestelmään, jossa etuuskäsittelijä siirtää käsin kaikki tarvittavat tiedot maksatusjärjestelmään. Tieto on lähtökohtaisesti ja viimeisessä vaiheessa digitaalisessa muodossa, mutta välivaiheita kertyy melkoisesti. Tulorekisteri poistaa tämän pyörittelyn.

Työttömyysetuuksien maksamisessa mahdollisuudet ovat suuria. Kun tarvittavat tiedot saadaan suoraan järjestelmän käyttöön, on periaatteessa mahdollista automatisoida etuuden maksatus. Hurjin visio on se, että työttömäksi jäädessään ei tarvitsisi edes hakea etuutta, vaan järjestelmä siirtyisi automaattisesti maksamaan työttömyyspäivärahaa.

Haasteet ja jatkokehitys

Odotukset tulorekisterin suhteen ovat korkealla, mutta matkassa on vielä mutkia ja haasteita. Esimerkiksi tulorekisteriin säännönmukaisesti annettavat pakolliset tiedot eivät tällä hetkellä riitä työttömyysturvassa etuusoikeuden ratkaisemiseen eivätkä ansiopäivärahan suuruuden laskemiseen. Puuttuvia tietoja ovat esimerkiksi ansainta-ajat, tulolajit ja palkattomat poissaolot. Samalla lainsäädäntö ei vielä mahdollista sitä, että päätös voitaisiin antaa automaattisesti.

Tarvittavat tiedot voidaan ilmoittaa tulorekisteriin vapaaehtoisesti täydennettävillä lisätiedoilla. Vielä on epäselvää, missä määrin työnantajat tulevat ilmoittamaan laajempia tietoja. Miten voitaisiin varmistaa, että työttömyys, lomautus ja osa-aikatyö -tilanteissa työnantajat ilmoittavat tulorekisteriin vapaaehtoisesti täydennettävät lisätiedot siten, että tiedot riittävät työttömyysetuuksien maksamisen edellytysten ja rajoitusten ratkaisemiseksi?

Toinen vaihtoehto olisi kehittää työttömyysturvalakia siten, että tulorekisteriin säännönmukaisesti ilmoitettavilla pakollisilla tiedoilla voitaisiin etuusoikeus ja ansiopäivärahan määrä ratkaista. Työttömyysturvalain muuttaminen riittävässä laajuudessa on kuitenkin haasteellista, ja se voi jopa johtaa lopputulokseen, joka on ristiriidassa työttömyysturvalain tarkoituksen kanssa.

Elämme tämän suhteen hyvin jännittäviä aikoja. YTK tekee pitkäjänteisesti töitä sen eteen, että tulorekisteri saadaan täysimääräisesti hyödyttämään asiakkaitamme. Alkuun hyöty voi eri syistä jäädä vähäisemmäksi, mutta uskon, että vauhti kiihtyy nopeasti ja rekisteristä saadaan vielä merkittävää kansantaloudellista tehoa irti.

petja-eklund-ytk-palkkaus.fi-blogi

Petja Eklund

Työttömyysturva-asiantuntija

Yleinen työttömyyskassa YTK

LUE LISÄÄ:

Miten tulorekisteri vaikuttaa palkanmaksuun?

Yrittäjän muistilista tulorekisteriin