Kotitaloudet ja palkanmaksu vuonna 2017

Salary payment Uncategorized @fi

Minkälaisia palkkoja kotitaloudet maksoivat Palkkaus.fi-palvelussa? Tässä tilastoa tehdyistä töistä ja palkoista viime vuodelta.


Mitä töitä tehtiin?

Kotitaloudet teettävät pääasiassa remointia ja rakentamista, lastenhoitoa sekä kotisiivousta. Niiden osuus on 80–90 % maksetuista palkoista kuukausitasolla. Loput koostuvat hyvin monenlaisista töistä: erilaisista hoivatöistä, puutarhanhoidosta, kiinteistöjen huoltotöistä, lemmikkieläinten hoitamisesta jne.

Palkanmaksut-kotitaloudet-2017-tyot-jakauma

Työnantajat ajakutuvat aika tasaisesti eri ikäluokkiin 30 ja 60 ikävuoden välillä. Myös vanhimmat ikäluokat ovat löytäneet verkkopalvelun, palvelulla on käyttäjinä jopa yli 90-vuotiaita työnantajia. Eläkeläisten ja yli 70-vuotiaiden osuus on kasvussa: moni tarvitsee apua esim. omakotitalon tai vapaa-ajan asunnon hoitamisessa ja remontoinnissa.

Palkanmaksut-kotitaloudet-2017-ikaluokat-palkit

Mitä palkkoja maksettiin?

Kotitalouden maksama keskimääräinen palkka oli n. 1000 € ja mediaani n. 600 €. Vaihtelua on paljon, koska rakentamisesta ja remontoinnista maksetaan tyypillisesti isommista töistä, mutta esim. lastenhoidossa voi olla kyse vain yhden illan työstä. Tämä näkyy keskipalkoissa: rakentamisessa keskimääräinen maksettu palkka oli 1500 €, mutta lastenhoidossa ja kotisiivouksessa keskimääräinen palkanmaksu oli n. 250 €. Siivousta tehdään paljon myös kertaluonteisesti, kuten kevätsiivous tai ikkunoiden pesu.

Työntekijät, jotka tekivät töitä kotitalouksille olivat iältään nuorempia kuin työnantaja. Tyypillisesti 20–39 -vuotiaita. Yli 50-vuotiaat tekevät kokemuksemme mukaan sivutöitä enemmän ja myös eläkeläiset tekevät satunnaisia töitä.

Tyontekijat_ikajakauma_palkkaus.fi_kotitaloudet

Palkkaus.fi:tä käyttävät kotitaloudet ovat aktiivisia työnantajia. He maksoivat keskimäärin 3,7 palkkaa vuodessa. Myös säännöllisesti kuukausipalkkaa maksavia asiakkaita on paljon, tyypillisesti hoivatöistä. Yksityisen hoidon tuki on usein mukana jatkuvan lastenhoidon palkanmaksuissa. Vanhemmat työnantaja palkkaavat usein kotiapua.

Vuoden aikana hiljaisin kuukausi on tammikuu, mikä johtuu siitä rakentamisen hiljentymisestä tammikuussa. Muille kuukausille kotitalouksien palkanmaksut jakautuvat tasaisemmin. Kesäkuukausina palkanmaksu on vilkasta, kaikenlaista kodin kunnostusta ja vapaa-ajan asuntoihin liittyvää työtä tehdään paljon. Joulukuu on kaikkien töiden osalta palkanmaksun sesonki. Tämä johtuu siitä, että vuoden päätteeksi maksetaan jo päättyneiden työsuhteiden viimeisiä palkkoja ja lisiä.

Kotitalousvähennys on suosittu

Kotitalouksista 50 % käyttää kotitalousvähennystä maksaessaan palkkoja Palkkaus.fi:ssä. Osuus olisi varmasti tätäkin suurempi, jos myös uudisrakentamiseen olisi mukana kotitalousvähennyksessä. Nyt esim. omakotitalon rakentajat jäävät vähennyksen ulkopuolelle.

Kun maksaa itse palkkaa, käyttää kotitalousvähennyksen tehokkaasti. Palkanmaksussa ei ole mukana ALV:tä eikä mitään yrityksen kuluja, maksetaan vain työntekijän palkka ja sen lakisääteiset kulut. Palkasta voi ilmoittaa vähennykseen 20 % ja lisäksi kaikki työnantajan sivukulut. Tämä tarkoittaa, että työnantajan TyEL-maksu, TVR-maksu, sairausvakuutusmaksu ja myös työnantajan tapaturmavakuutus ovat vähennyskelpoisia. Siis työnantaja saa rahallaan enemmän työtunteja kuin ostaessaan saman työn yritykseltä.

Palkanmaksu mobiilisti

Palkkaus.fi:tä voi käyttää myös suoraan puhelimella. Nordea Siirto-mobiilisovellusta voivat käyttää Nordean, OP:n ja S-Pankin asiakkaat. Sovellus käyttää pankkien yhteistä Siirto-maksujärjestelmää ja jos työntekijälläkin on tili Siirto-pankissa, nettopalkan voi saada reaaliajassa, päivästä ja kellonajasta riippumatta.

Varsinkin lyhytaikaisissa töissä mobiili palkanmaksu tekee avun palkkaamisesta vaivatonta.

Lataa Siirto-sovellus

Android-puhelimeen (Google Play Store)

iOS-puhelimeen (AppStore)


Lue lisää

Palkkaus.fi yrityksille ja yhteisöille

Palkkaus.fi kotitalouksille

Nordea Siirto -sovellus – palkanmaksu puhelimessa (Nordea, OP ja S-Pankin asiakkaat)

Developer-sivusto: Palkanmaksualusta verkkopalveluille