Yrittäjä ja verottomat korvaukset

Yrittäjä

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja voi vähentää verotuksessa elinkeinotoiminnan tulon tuottamisesta johtuvia kuluja.


Vähennettävät kulut

Elinkeinotoiminnan tulon verotuksessa vähennettäviä kuluja ovat esimerkiksi matkakulut, auton käyttö sekä käyttöomaisuudesta tehtävät poistot. Myös yrityksen edustusmenoista saa tuloverotuksessa vähentää 50 %. Tiettyjen kulujen vähennyskelpoisuutta on joko kokonaan tai osittain rajoitettu, joten tarkista tarkemmat tiedot Verohallinnon sivulta.

Matkakorvaukset

Elinkeinonharjoittajan matkakorvaukset eroavat palkansaajan ja omasta yrityksestä palkkaa nostavien yrittäjien verovapaista matkakorvauksista jonkin verran. Tulon hankkimiseen liittyvän matkan kulut (matkustus ja yöpyminen) voidaan vähentää verotuksessa. Kirjanpidolle on tehtävä selvitys matkan liittymisestä elinkeinotoimintaan sekä liitettävä mukaan matkaohjelma tositteineen. Matkapäivien osalta voi tehdä myös palkansaajan päivärahaa vastaavan lisävähennyksen. Lue lisätietoja Verohallinnon ohjeesta.

Päiväraha

Päiväraha määräytyy lähtökotaisesti yrittäjällä samoin kuin työntekijälläkin.

Luontoisedut

Yrittäjän luontoisedut kuten matkapuhelinetu, autoetu tai asuntoetu määräytyvät yrittäjällä kuten työntekijälläkin. Kannattaa kuitenkin aina puhua kirjanpitäjäsi kanssa, kun ensimmäisen kerran olet luontoisetuja käyttämässä, niin ei tule yllätyksiä.

Luontoiseduista tietoa tarkemmin löytyy täältä.

Auton käyttö

Auton käyttöön liittyvissä verovähennyksissä on kaksi skenaariota: Auto on tai ei ole yrityksen kirjanpidossa. Mikäli yli puolet ajoista liittyy selkeästi elinkeinotoimintaan, tulee auto olla liikkeen kirjanpidossa, jolloin nämä kulut vaikuttavat yrityksen tulokseen. Tällöin yksityisajon osuus vähennetään yrityksen kuluista veroilmoituslomakkeella. Huomaa, että kodin ja työpaikan väliset matkat lasketaan yksityisajoksi. Omista ajoistaan kannattaa pitää ajopäiväkirjaa, jolloin on helpompi osoittaa tietyt matkat yksityiseksi käytöksi myös jälkikäteen, jos verottaja niistä kysyy.

Jos autoa ei ole merkitty yrityksen kirjanpitoon, voi yrittäjä vähentää ajamisesta aiheutuneet yrityksen toimintaan liittyvät kulut yrityksen kirjanpidossa. Jos kulut jäävät alle palkansaajan päivärahaa ja kilometrikorvausta vastaavan summan, voi yrittäjä tehdä verotuksessa lisävähennyksen, jolla tämä tasaantuu. Vaihtoehtona on myös, ettei autoilukuluja merkitä elinkeinotoiminnan tuloslaskelmaan, jolloin elinkeinonharjoittaja tekee palkansaajan päivärahaa ja kilometrikorvausta vastaavan lisävähennyksen omassa veroilmoituksessaan. Tarkempi Verohallinon ohje löytyy tästä linkistä. Auton käytön korvaaminen kannattaa käydä aina läpi kirjanpitäjäsi kanssa, niin ei tule yllätyksiä jälkikäteen.

Poistot käyttöomaisuudesta

Yrittäjä voi jaksottaa käyttöomaisuudesta, esimerkiksi koneista ja kalustosta, tehtävät vähennykset eri vuosille kirjanpitoon tehtävien poistojen avulla. Poiston enimmäismäärä on 25 % vuodessa (tarkista taso Verohallinnolta).

Myös työtilan käytöstä aiheutuvat kulut voidaan vähentää verotuksessa. Jos yrittäjä työskentelee kodin ulkopuolella vuokratussa työtilassa, kirjataan vuokra yritystoiminnan kuluksi. Jos työtila puolestaan on oman asunnon yhteydessä,  vähennetään kulut joko todellisten kulujen tai työhuonevähennyksen mukaan. Tarkemmat ohjeet löydät Verohallinnon sivulta.     

Lue lisää

Luontoisedut palkanlaskennassa

Linkki Verohallinnon ohjeet -sivulle, josta voi hakea verotusohjeita

Palkkaus ABC: ohjeita ja vinkkejä työsuhde- ja palkka-asioista