Mikä on tulorekisteri?

Palkanlaskenta ja palkanmaksu

Tulorekisteri on Suomen kansallinen sähköinen tietokanta palkka- ja eläketiedoille sekä erilaisille etuuksille.


Kansallinen tulorekisteri

Tulorekisteri on Suomen kansallinen sähköinen tietokanta palkka- ja eläketiedoille sekä erilaisille etuuksille. Rekisteriin talletetaan yksilötasolla tietoa henkilön ansioista, reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti. Tulorekisteristä käytetään myös lyhennettä Katre.

Rekisteriä säätelee laki tulotietojärjestelmästä. Se tuli voimaan tammikuussa 2018 ja tuloreksiteri otettiin käyttöön 1.1.2019.

Tulorekisterin käyttöönoton jälkeen palkanmaksua hoitavat tahot (tilitoimistot, työnantajat, taloushallintosovellukset jne.) ilmoittavat tiedot palkanmaksun jälkeen rekisteriin. Tieto on käytettävissä viranomaisilla, eikä samaa tietoa tarvitse ilmoittaa moneen paikkaan erikseen ja erilaisissa muodoissa kuten nykyään.

Tavoite on poistaa työnantajien hallinnollista taakkaa ja yksinkertaistaa viranomaisten prosesseja. Myös virheiden ja korjausten määrä vähenee, kun tieto voidaan ilmoittaa sähköisesti ja yhdellä kertaa samaan paikkaan. Rekisterin tietojärjestelmästä vastaa valtiolla Verohallinto.

Palkkaus.fi:ssä maksetuista palkoista kaikki ilmoitukset menevät automaattisesti tulorekisteriin. Asiakkaidemme ei tarvitse huolehtia tulorekisteristä!

Tulorekisterin kehitys

Tulorekisteri otetaan käyttöön vaiheittain (kuva: Verohallinto).

Tulorekisteri aikataulu Verohallinto

Tulorekisterin aikataulu:

  • 1.1.2019: Tulorekisteri otettiin käyttöön. Kaikki palkkatiedot ilmoitettava rekisteriin.
  • Vuoden 2019 aikana myös palkansaajat pääsevät näkemään tietonsa rekisteristä.
  • 1.1.2021: Etuudet ja vahinkovakuutusyhtiöt tulevat mukaan rekisteriin

Tulorekisteri ja palkanmaksu

Palkanmaksun kannalta tulorekisteri tehostaa palkanmaksun prosessia heti ensimmäisestä vaiheesta lähtien.

Mukana ovat Verohallinto, Työllisyysrahasto (TVR), työeläkeyhtiöt, Eläketurvakeskus (ETK) ja Kela. Näille tahoille ei enää tarvitse tehdä erillisiä ilmoituksia. Riittää, että palkasta on tehty ilmoitus palkanmaksun jälkeen tulorekisteriin.

Ilmoitus palkanmaksun tiedoista pitää tehdä tulorekisteriin viimeistään 5 päivää palkanmaksun jälkeen. Tieto palkoista on tulorekisterissä siis aina hyvin ajantasainen. Työnantajan erillisilmoitus (ennakonpidätykset ja työantajasuoritukset) pitää tehdä palkanmaksua seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä, jos työnantaja kuuluu työnantajarekisteriin. Kotitaloudet voivat tehdä ilmoitukset tulorekisteriin vasta palkanmaksua seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä.

Ilmoitusten tekemisen jälkeen kaikki tulorekisteriä käyttävät tahot saavat palkkatiedot suoraan rekisteristä, eikä niitä tarvitse työnantajan enää erikseen ilmoittaa joka taholle.

Tulorekisteriin tehdään ilmoitus taloushallintojärjestelmistä automaattisen rajapinnan kautta määritellyssä muodossa tai manuaalisen verkkopalvelun kautta syöttämällä tiedot käsin lomakkeille. Rajapinnasta ja tietokuvauksista löytyy kuvaukset Verohallinnon sivuilta täältä. Jos tulorekisteri-ilmoituksiin täytyy tehdä muutoksia jälkeen päin, niin korvaavat ilmoitukset tehdään ilmoituskohtaisesti, jolloin uusi ilmoitus korvaa aikaisemman ilmoituksen.

Palkkaus.fi:ssä maksetuista palkoista kaikki ilmoitukset menevät automaattisesti tulorekisteriin. Asiakkaidemme ei tarvitse huolehtia tulorekisteristä!

Mitä tulevaisuudessa?

Tulorekisteri mahdollistaa tulevaisuudessa monia palkansaajien ja työnantajien elämää helpottavia asioita, jos järjestelmää päätetään kehittää lisää.

Periaatteessa tulorekisterin tietojen avulla esim. ennakkoveroprosentti voisi muuttua joustavasti vuoden aikana tulojen mukaan ja palkansaaja voisi antaa tiedon käyttöön myös omille työnantajilleen automaattisesti.

Olisi mahdollista käyttää tulorekisteriä osana reaaliaikaisen verotuksen järjestelmää, jolloin verottajalle suuntaan ei tarvittaisi erillisiä veroilmoituksia vuosittain (nythän verotuksen sykli on hidas). Tämä edellyttäisi, että myös yritykset olisivat reaaliaikaisemmin kiinni sähköisessä tietokannassa, ja että myös muita verolajeja voisi ilmoittaa sähköisesti reaaliajassa. Myös sosiaaliturvan ja etuisuuksien tilitys voisi olla reaaliaikaista.


LISÄÄ PALVELUSTA:

Palkkaus.fi-palvelu ja tulorekisteri – käyttöohje

Palkkaus.fi yritykselle tai yhteisölle

Palkkaus.fi tilitoimistolle

Näin maksan palkan uudelle työntekijälle (video)

Palkanmaksaminen usealle työntekijälle yhdellä kertaa (video)

Tulorekisteri ja paperi-ilmoittaminen

Tulorekisterin asiointipalvelu