YEL – Yrittäjän eläke

Vakuutukset ja eläke

Yrittäjän pitää hoitaa eläketurvansa itse yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL) kautta. Mitä se tarkoittaa ja miten se käytännössä hoituu?


Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaan yrittäjän pitää ottaa YEL-vakuutus.

Milloin tarvitset YELin?

Tarvitset YEL-vakuutuksen kun nämä ehdot täyttyvät:

  • Olet 18–69-vuotias
  • Työskentelet yrityksessäsi,
  • Yrittäjätoimintasi kestää vähintään neljä kuukautta
  • Arvioitu YEL-työtulosi on yli 8 261,71 euroa vuodessa (2022).

Yrittäjän ottama YEL-vakuutus kattaa kaiken hänen tekemänsä yrittämisen, vaikka yrityksiä olisi useampia. Siis vain yksi YEL-vakuutus per henkilö.

HUOM: Ammatin- ja elinkeinoharjoittajan perheenjäsen, jolle ei makseta palkkaa työstä, on myös lain mukaan yrittäjä. Myös AY:n ja KY:n vastuunalaiset yhtiömiehet ovat yrittäjiä.

HUOM: Osaomistajan ja perheenjäsenten yhdessä omistamien firmojen osakkaiden kannattaa tarkistaa YEL-velvoite erikseen eläkeyhtiöstä. Myös AY:n ja KY:n

HUOM: Jos toimit yrittäjänä vanhuuseläkkeen rinnalla, YEL-vakuuttaminen on sinulle vapaaehtoista.

Kun edellytykset täyttyvät, vakuutus on otettava viimeistään 6 kuukauden kuluttua yrittäjätoiminnan alkamisesta. Vakuutuksen alkamisajankohta ja täten myös YEL-vakuutusmaksut alkavat kuitenkin aina yrittäjätoiminnan aloituspäivästä.

Mikä on YEL-työtulo?

YEL-työtulo tarkoittaa yrittäjän oman työpanoksen arvoa. Sen pitää vastata palkkaa, jota työsuhteessa maksettaisiin yhtä ammattitaitoiselle henkilölle kuin yrittäjä itse on. YEL-työtulo ei siis ole sama kuin yrittäjän verotettava tulo tai yrityksen tuottama voitto.

Työtulon arviointiin vaikuttavat työskentelytuntien lisäksi esimerkiksi yrityksen toimiala, liikevaihto, työntekijämäärä ja korkein työntekijän palkka.

Työtulo määritellään aina vuositasoisena summana, vaikka vakuutus olisikin voimassa vain osan vuotta. Työtuloa voi muuttaa yrittäjätoiminnan tai työpanoksen muuttuessa, mutta ei kuitenkaan takautuvasti. Yrittäjätoiminnasta karttuu työeläkettä vahvistetun YEL-työtulon mukaisesti.

Mihin työtulovaikuttaa?

YEL-vakuutuksen työtulo vaikuttaa eläkkeen määrän lisäksi kuitenkin myös moneen muuhun asiaan, kuten Kelan myöntämien sairaus-, äitiys- ja vanhempainrahojen määrään sekä työttömyyspäivärahaoikeuteen ja ansiopäivärahan määrään.

YEL-työtulolla on vuosittan määrätty minimiraja ja myös yläraja. Vuonna 2022 yläraja oli 187 625 € ja työttömyysturvan piirii yrittäjä pääsi, jos työtulo oli vähintään 13 573 €.

YEL-työtuloa käytetään vuosiansiona myös yrittäjän vapaaehtoisessa tapaturmavakuutuksessa.

Mitä YEL maksaa yrittäjälle?

Vakuutusmaksu määräytyy työtulon perusteella. Maksuprosentti suhteessa työtuloon määräytyy iän mukaan kuten TyEL-maksussakin (vuonna 2022):

  • 18–52v: 24,1 % työtulosta
  • 53–62v: 25,6 % työtulosta
  • 63–67v: 24,1 %työtulosta

Jos et ole toiminut aiemmin yrittäjänä, saat 22 prosentin alennuksen YEL-maksuista 4 ensimmäisen vuoden ajan. Jos alennusaikaa on jäljellä, alennusta saa vielä toiselle yrittäjäjaksolle. YEL-maksut ovat verotuksessa kokonaan vähennyskelpoisia. Vähennyksen voi tehdä joko yritys, yrittäjä tai yrittäjän puoliso.

Palkkaus.fi:n kautta voit ottaa YEL-vakuutuksen suoraan Varmalta. Tee yrityksellesi tili palveluun, valitse palvelun työpöydältä Asetukset ja Yleiskuva, niin pääset sieltä hankkimaan vakuutuksen tai vaihtamaan vanhan vakuutuksesi Varmaan.


Lisätietoja

Laske eläkemaksut ja etuudet Varman YEL-laskurilla

Palkkaus.fi yritykselle tai yhteisölle

TyEL – Työntekijän eläke, mitä se tarkoittaa?

Näin maksan palkan uudelle työntekijälle (video)

Palkanmaksu usealle työntekijälle yhdellä kertaa (video)