Työntekijän yksityisyyden suoja

Työsuhde ja työsopimus

Työntekijän yksityisyyden suoja on tärkeä asia. Yksityisyyden suojasta työelämässä ja sähköisestä viestinnässä säädetään laissa.


Tärkeimmät osa-alueet työntekijän yksityisyyden suojassa:

  1. Työnhakijan tai -tekijän tausta ja henkilötiedot
  2. Työnhakijalle tai työntekijälle tehtävät testit
  3. Viestinnän suoja työelämässä

1. Työntekijän henkilötiedot

Jokaisen kansalaisen yksityiselämän suoja ja luottamuksellisen viestinnän salaisuus on turvattu Suomen perustuslaissa. Työelämän osalta tätä säädellään laissa yksityisyyden suojasta työelämässä. Lakia kutsutaan myös työelämän tietosuojalaiksi.

Lain lähtökohtana on että työnantaja saa käsitellä vain sellaisia työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja, jotka liittyvät työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseen, työnantajan työntekijöille tarjoamiin etuuksiin tai johtuvat työtehtävien erityisluonteesta. Työnantaja ei saa edes työntekijän suostumuksella käsitellä sellaista tietoa, joka ei liity työsuhteeseen.

Tietoja työntekijän terveydentilasta saavat käsitellä vain ne, jotka näiden tietojen perusteella tekevät työsuhdetta koskevia päätöksiä tai laittavat niitä toimeen. Työnantajan on lisäksi säilytettävä työntekijän terveydentilaa koskevat tiedot erillään henkilötiedoista.

Yksityisyyden suojaan liittyy myös säännöksiä mm. työntekijän sähköpostien käsittelystä. Nämä eivät yleensä ole yksityiselle palkanmaksajalle olennaisia kohtia. Käytännössä siis voi kysyä työntekijältä vain sellaista tietoa, jota tarvitaan työsopimuksen asialliseen tekemiseen, palkanmaksuun ja muuhun työsuhteen kannalta tarpeelliseen. Esim. työntekijän terveyttä tai perhesuhteita koskevat asiat eivät yleisesti ole tarpeellista tietoa.

Arkijärjellä yleensä pärjää: lähtökohtana on, että työntekijän yksityisyyttä kunnioitetaan, eikä työnantaja voi kerätä tai pyytää mitään muuta tietoa, kuin mitä työsuhteen hoitamiseen tarvitaan. Ja aina kannattaa tarkistaa laista, jos jokin asia askarruttaa. Lakiteksti löytyy tästä linkistä.

2. Työntekijälle tehtävät testit

Työntekijän lähettämisestä henkilö- ja soveltuvuusarviointeihin on laissa kohdat. Laissa on säännökset myös työntekijän huumetestauksesta, josta on säännökset työterveyshuoltolaissa.

Nämä asiat eivät käytännössä ole merkityksellisiä yksityiselle työnantajana, koska kotitaloudella ei yleensä ole tarvetta teettää esim. työnhaussa soveltuvuusarvioita eikä huumetestejä työssä.

3. Viestinnän suoja työelämässä

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki säätelee sähköisen viestinnän luottamuksellisuutta ja yksityisyyden suojaa.

Sähköisen viestinnän tietosuojalaissa on säännöksiä siitä, millä edellytyksillä ja missä tilanteissa työnantajalla on oikeus käsitellä työntekijän yrityksen koneelta lähettämien sähköpostiviestien tunnistamistietoja.

Käytännössä lähtökohtana on, että työntekijän viestit on yksityisiä, aivan kuten olisi vanhanaikainen kirjepostikin. Viestinnän suojan kanssa ei kuitenkaan yksityinen työnantaja juuri joudu tekemisiin, koska kotitalouden töissä sähköinen viestintä harvemmin on osa työtä.


Lisää palvelusta

Palkkaus.fi yritykselle tai yhteisölle

Työnantajan velvollisuudet

Näin maksan palkan uudelle työntekijälle (video)

Palkanmaksu usealle työntekijälle yhdellä kertaa (video)