Työterveyshuollon Kela-korvaus

Yritys tai yhteisö

Kela korvaa työnantajalle työterveyshuollon kustannuksia sairausvakuutuslain perusteella. Käytännössä vuositasolla noin 50% kustannuksista korvataan.


Ennaltaehkäisevistä palveluista korvataan 60 % ja sairaudenhoidon palveluista 50 %. Yritys saa siis vuosittain noin puolet työterveyshuollon järjestämisen kokonaiskustannuksista takaisin valtiolta.

Mitä korvataan?

Työnantaja voi hankkia työterveyshuollon palvelut joko julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta. Maksettava korvaus työterveyshuollon kustannuksista määräytyy sen mukaan, mistä palvelu on hankittu.

Yrityksen ohje korvausten hakemiseen löytyy Kelan sivuilta täältä.

Jos hankit palvelun julkiselta puolelta, vähennetään Kela-korvaus laskusta suoraan, jolloin korvauksia ei tarvitse hakea jälkeenpäin. Vastaanotolla maksetaan siis vain työnantajalle kuuluva osa. Mahdolliset matkakorvaukset ja ennaltaehkäisevään ensiapuvalmiuteen (koulutus ja välineet) liittyvien kustannusten korvaukset haetaan jälkikäteen Kelan lomakkeella SV 116 TTH.

Jos hankit työterveyspalvelut yksityiseltä lääkärikeskukselta tai ammatinharjoittajalta, täytyy palvelut maksaa ensin itse ja hakea kaikki korvaukset kustannuksiin jälkikäteen Kelasta. Yksityinen palveluntuottaja (esim. lääkärikeskus) toimittaa korvauksen hakemiseen tarkoitetun lomakkeen, jonka etusivulle se merkitsee antamansa palvelut ja niistä aiheutuneet kustannukset. Yrittäjä täyttää lomakkeen kääntöpuolella olevan korvaushakemuksen. Matkakuluja sekä ensiapukoulutukseen tai -tarvikkeisiin liittyviä kuluja haetaan samoin kuin julkisella puolella, samalla Kelan lomakkeella SV 116 TTH

Korvauksen kaksi luokkaa

Työterveyshuollon korvattavat kustannukset jakautuvat kahteen luokkaa:

  • Korvausluokka I: lakisääteisen ehkäisevän työterveyshuollon kustannukset
  • Korvausluokka II: yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset

Kela vahvistaa joka vuosi molemmille korvausluokislle työntekijäkohtaisen kustannusten laskennallisen enimmäismäärän. Maksettavan korvauksen määrä on korkeintaan 50 % tai 60 % kustannusten em. laskennallisesta enimmäismäärästä. Työnantajalle maksettava korvaus ei voi ylittää tätä työntekijäkohtaista enimmäismäärää. Siksi käytännössä noin puolet kokonaiskuluista tulee korvauksena vuositasolla.

Milloin korvaus haetaan?

Korvaushakemus pitää postittaa Kelan työterveyshuollon korvausten käsittelypaikkaan 6 kuukauden kuluessa hakemuksessa ilmoitettujen kustannusten maksamisesta. Kuitit ja muut liitteet kannattaa säilyttää, sillä Kela voi pyytää selvitystä maksusta hakemuksen ratkaisuvaiheessa. Kela antaa korvauksista kirjallisen päätöksen.

Kelan sähköisestä asiointipalvelusta näet, paljonko vuoden ajalta on kertynyt työterveyshuollon kustannuksia, Kelan maksamat korvaukset sekä loppuvuodeksi jäljellä olevan korvausrahan.


Linkit ja ohjeet

Kela-korvauksen hakeminen

Kelan sähköinen asiointipalvelu

Kelan korvauslomake SV 116 TTH

Palkkaus ABC: ohjeita ja vinkkejä työsuhde- ja palkka-asioista