Ennakkoperintärekisteri ja työnantajarekisteri

Mikä on ennakkoperintärekisteri ja työnantajarekisteri tarkoittavat? Tässä kerrotaan, mitä ne yrittäjän ja yrityksen kannalta tarkoittavat käytännössä.

Työnantajarekisteriin pitää hakeutua, jos maksaa palkkoja säännöllisesti. Työn suorittajan taas on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin, jotta suorittaja voi itse toimittaa ennakonpidätyksen palkoistaan.

Työnantajarekisteri

Työnantajarekisteri on Verohallinnon ylläpitämä rekisteri säännöllisesti palkkoja maksavista työnantajista. Siihen on ilmoittauduttava, kun yritys alkaa maksaa säännöllisesti palkkoja ja sillä on vähintään kaksi vakituista palkansaajaa tai kuusi tilapäistä palkansaajaa kalenterivuodessa. Kotitalouksilla on hyvin harvoin syytä ilmoittautua työnantajarekisteriin, koska palkanmaksu ei ole säännöllistä vuosien yli. Samoin myös pienellä yrityksellä voi olla vain satunnaisia palkkoja, jolloin työnantajarekisteriin ei tarvitse ilmoittautua.

Työnantajarekisteriin kuuluvien on annettava työnantajan erillisilmoitus työnantajasuorituksista kuukausittain. Jos palkanmaksua ei ole joltain kuukaudelta, pitää ilmoittaa, ettei yrityksellä ole ollut palkanmaksua ko. kuukautena. Erillisilmoitukset voi tehdä tulorekisteriin sähköisesti tai lähettää ilmoituksen paperilla. Sähköisesti se pitää tehdä viimeistän palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivä ja paperisen ilmoituksen pitää olla perillä viimeistän 8. päivä.

Palkkaus.fi hoitaa automaattisesti erillisilmoituksen tulorekisteriin palvelussa maksetuista palkoista, eikä käyttäjien tarvitse huolehtia ilmoittamisesta.

Ennakkoperintärekisteri?

Kun työn suorittaja on ennakkoperintärekisterissä, suorituksen maksajan ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä maksamastaan työkorvauksesta tai käyttökorvauksesta (hän voi saada myös laskun työn suorittajalta). Jos maksettava suoritus onkin palkkaa, maksajan on aina tehtävä ennakonpidätys, vaikka saaja kuuluisikin ennakkoperintärekisteriin.

Verohallinto ylläpitää ennakkoperintärekisteriä. Ennakkoperintärekisteriin hakeudutaan itse. Yhtiötä perustettaessa hakemus tehdään perustamislomakkeilla Y1, Y2 tai Y3. Y-tunnukselliset hakeutuvat ennakkoperintärekisteriin muutoslomakkeilla Y4, Y5 tai Y6.

Lomakkeet voi tulostaa yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) sivuilta www.ytj.fi. Osan lomakkeista voi myös täyttää sähköisesti YTJ:n sivuilla verkkopankkitunnusten avulla.


Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukuluja ja palkkaa.
Hoida yrityksen palkanmaksut helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

Miksi rekisterissä pitäisi olla?

Jos työn suorittajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin, työn maksajan on suoritettava ennakonpidätys tehdystä työstä. Ennakonpidätys on 13 prosenttia, jos työn suorittaja on yhteisö (esim. osakeyhtiö tai osuuskunta) tai yhtymä (esimerkiksi kommandiittiyhtiö tai avoin yhtiö). Ennakonpidätys tehdään työkorvausverokortin perusteella, jos työn suorittaja on henkilö esimerkiksi toiminimi. Jos verokorttia ei esitetä, ennakonpidätys on 60 prosenttia. Ennakonpidätys lasketaan arvonlisäverottomasta hinnasta.

Jos suorituksen saaja ei ole ennakkoperintärekisterissö, maksajan on tehtävä ennakonpidätys myös työ- ja käyttökorvauksista. Tosin työnantajan sairausvakuutusmaksua (sava) ei tarvitse tehdä. Ennen kuin lasketaan ennakonpidätys, loppusummasta vähennetään arvonlisäveron osuus.

Tehdyt ennakonpidätykset tulee ilmoittaa työnantajan erillisilmoituksella, kuten työnantajansuorituksista aina (ks. edellinen kappale).

Lue lisää

Palkkaus.fi yrityksille ja yhteisöille

Näin maksan palkan uudelle työntekijälle (video)

Työnantajarekisteri, Verohallinnon sivu

Ennakkoperintärekisteri, Verohallinnon ohje

Paperi-ilmoittaminen, tulorekisterin lomakkeet


Käyttäjämme suosittelevat

henrietta kvist

”Palkat ja kaikki niihin liittyvät velvoitteet hoituvat helposti ja luotettavasti yhdessä paikassa, eikä minun tarvitse miettiä asiaa jälkikäteen. Suuri hyöty on myös siitä, että tilitoimistollani on suora pääsy ajantasaisiin raportteihin.”
Henrietta Kvist, yrittäjä / Linguajoy Kielikerhot Oy

henrietta kvist

“Palkkaamalla itse säästin yli 40% remontin kustannuksista”
Mikko J. Salminen, Kauniainen
Auttava ja ystävällinen asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen palkkaamiseen, asiakas­palve­lumme auttaa sinua mielellään.

Haluamme kehittää palvelusta mahdollisimman hyvän, joten myös palautteesi on meille erittäin tärkeää.

09 425 50603
aspa@palkkaus.fi


Kokeile palkkalaskuria

Arvioi työntekijän palkkaa, työnantajan kustannuksia ja sivukuluja.

Kokeile laskuria!

Palkanlaskentaohjelma

Kaikki palkanlaskentaa ja palkanmaksuun liittyvä yhdellä maksulla! Tulorekisteri toimii myös automaattisesti.

Aloita heti!