Mikä on oikea palkkataso?

Kotitalous

Työhän sopivan palkan määritteleminen on tärkeä asia. Katso käytännön vinkit oikean korvauksen määrittelyyn.


Työn oikean hinnan eli palkan määrittäminen on sekä työntekijälle että työnantajalle joskus vaikeaa. Asiallisen ja oikean palkan miettimiseen on onneksi paljon apua tarjolla jo valmiiksi. Tähän artikkeliin on kerätty lainsäädäntöä ja perusohjeita, joihin kannattaa tutustua palkatessaan ammattilaista ja miettiessään, mikä olisi oikea palkka sovitusta työstä.

Suomessa ei laissa ole yleistä minimipalkkaa, joka olisi kaikille töille selkeä minimipalkka. Käytännössä monilla aloilla on voimassa yleissitova työehtosopimus, joka yleensä määrittelee myös palkkatason ko. alalla.

Jos yleissitovaa työehtosopimusta ei ole, on palkka työnantajan ja työntekijän välinen sopimusasia, mutta työsopimuslaissa määritellään, että työstä on maksettava aina vähintään “tavanomainen ja kohtuullinen palkka”.

Yleissitovat työehtosopimukset

Jos jollain alalla on yleissitova työehtosopimus ja siihen sisältyy palkkataulukoita, nämä käytännössä määrittelevät minimipalkan kyseisellä alalla. Jos työnantaja palkkaa työntekijän joltain yleissitovan työehtosopimuksen alalta, palkan on oltava vähintään työehtosopimuksen mukainen. Jos siis aprikoi esimerkiksi sopivaa palkkaa rakennusmiehelle tai maalarille, kannattaa aloittaa tarkistamalla työehtosopimus.

Konkreettisena esimerkkinä Palvelualojen ammattiliiton (PAM) työehtosopimuksissa on säännöllisen kotisiivouksen palkaksi määritelty taulukosta 10,32 €/tunti. Jos kotiinsa hankkii siivousta palkkaamalla työntekijän, olisi tätä pidettävä sopivana vähimmäispalkkana. Kiinteistö- ja siivousalan TESistä on oma artikkelinsa kotitalouksille täällä.

Yksityinen työnantaja kohtaa usein myös rakennusalan työehtosopimukset, joista lyötyy Palkkaus.fi:n sivuilta erikseen artikkeli täältä. Raksa-alan työstä palkka on helppo maksaa Palkkaus.fi-palvelulla, koska TESin erät otetaan automaattisesti oikein huomioon.

Finlexin sivuilta löytyvät kaikki yleissitovat työehtosopimukset.

Yleissitovia työehtosopimuksia on noudatettava aina, mutta lisäksi on olemassa joitakin esimerkkejä palkkatasoita. Esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) välittämien lastenhoitajien palkka on arkena 8,20 €/tunti. Sitä voi pitää jonkinlaisena lastenhoitotyön vähimmäispalkkana, kun kyseessä on esim. nuori, joka tekee lastenhoitoa kotona.

Myös esimerkiksi kuntien kesätöissä yleisesti maksetaan alaikäisille työntekijöille usein muita suosituksia pienempiä palkkoja, kun kyseessä on nuori, alalle kouluttamaton työntekijä.

Kohtuullinen palkka

Lain määritelmä vähimmäispalkalle on, että työntekijälle on maksettava “tavanomaista ja kohtuullista” palkkaa tehdystä työstä. Jos työstä yleisesti maksetaan esimerkiksi 4000€ kuukaudessa, ei samasta työstä ole asiallista maksaa vain 1500 €/kuukausi, vaikka mikään työehtosopimus ei alan palkkatasoa määrittelisikään. Jos vastaavaa tai hyvin samankaltaista työtä tehdään julkisella puolella, on käytännössä aina löydettävissä vertailukohta, johon voi harkitsemaansa palkkaa verrata.

Palkkatietoja kerätään internetissä useammassakin palvelussa (esimerkiksi Palkkavertailu.com tai Oikotien palkkavertailu). Niistä voi käydä kartoittamassa, löytyykö teetettävästä työstä jotain tietoja, joita käyttää apuna palkan miettimisessä. Myös ammattiliittojen neuvontapuhelimista voi kysyä alojen työehtosopimuksista ja palkkatasoista, jos on epävarma tulkinnoista.

Yrittäjän työn hinnoittelu

Jos työn varsinainen tekijä on yrittäjä tai yritys, hänen ei tarvitse varsinaisesti välittää taulukkopalkoista. Jos esimerkiksi joku tekee siivousta sivutoimisesti toiminimellä, hänen ei ole pakko välittää työnsä hinnoittelussa työehtosopimusten palkkataulukoista.

Näissäkin tapauksissa työehtosopimuksista saa kuitenkin hyvää käsitystä siitä, mitä työstä yleisesti maksetaan. Samoin asiakkaana on muistettava, että yrityksen (Oy, Tmi jne.) hinnoitteluun sisältyy muutakin kuin vain työntekijän bruttopalkka, joten yrityksen kohdalla palvelun tuntihinnan on oltava korkeampi kuin vain työntekijän yleinen bruttopalkka. Palkan lisäksi yrityksen kautta palvelun myyminen edellyttää ALV:n, sivukulujen, välineiden, tarvikkeiden ja myös firman pyörittämisestä koituvien kulujen hoitamista.

Käytännössä työstä laillisena palkkana maksettu hinta on kaikkein edullisin tapa ostaa työsuorite, koska siinä ei ole mukana arvonlisäveroa, eikä palvelua tuottavan firman pyörittämiseen liittyviä kuluja. Siksi erityisesti kotitalouden kannattaa palkata töihin tekijä suoraan itse, ja säästää selvää rahaa.