Mikä on oikea palkkataso?

Esimerkkejä palkkaustilanteista

Työhön sopivan palkan määritteleminen on tärkeä asia. Katso käytännön vinkit oikean korvauksen määrittelyyn.


Työn oikean hinnan eli palkan määrittäminen on uudelle työnantajalle joskus vaikeaa. Asiallisen ja oikean palkan miettimiseen on onneksi paljon apua tarjolla jo valmiiksi. Tähän artikkeliin on kerätty lainsäädäntöä ja perusohjeita, joihin kannattaa tutustua palkatessaan ammattilaista ja miettiessään, mikä olisi oikea palkka sovitusta työstä.

Suomessa ei laissa ole yleistä minimipalkkaa, joka olisi kaikille töille selkeä minimipalkka. Käytännössä monilla aloilla on voimassa yleissitova työehtosopimus, joka yleensä määrittelee myös palkkatason ko. alalla.

Jos yleissitovaa työehtosopimusta ei ole, on palkka työnantajan ja työntekijän välinen sopimusasia, mutta työsopimuslaissa määritellään, että työstä on maksettava aina vähintään “tavanomainen ja kohtuullinen palkka”.

Yleissitovat työehtosopimukset

Jos jollain alalla on yleissitova työehtosopimus ja siihen sisältyy palkkataulukoita, nämä käytännössä määrittelevät minimipalkan kyseisellä alalla. Jos työnantaja palkkaa työntekijän joltain yleissitovan työehtosopimuksen alalta, palkan on oltava vähintään työehtosopimuksen mukainen. Jos siis aprikoi esimerkiksi sopivaa palkkaa rakennusmiehelle tai maalarille, kannattaa aloittaa tarkistamalla työehtosopimus.

Konkreettisena esimerkkinä on rakennusalan työehtosopimukset, joista lyötyy Palkkaus.fi:n sivuilta erikseen artikkeli täältä. Palkkaus.fi:ssä voi lisätä TESien vaatimat erät palkkalaskelmaan.

Finlexin sivuilta löytyvät kaikki yleissitovat työehtosopimukset.

Kohtuullinen palkka

Lain määritelmä vähimmäispalkalle on, että työntekijälle on maksettava “tavanomaista ja kohtuullista” palkkaa tehdystä työstä. Jos työstä yleisesti maksetaan esimerkiksi 4000€ kuukaudessa, ei samasta työstä ole asiallista maksaa vain 1500 €/kuukausi, vaikka mikään työehtosopimus ei alan palkkatasoa määrittelisikään. Jos vastaavaa tai hyvin samankaltaista työtä tehdään julkisella puolella, on käytännössä aina löydettävissä vertailukohta, johon voi harkitsemaansa palkkaa verrata.

Palkkatietoja kerätään internetissä useammassakin palvelussa (esimerkiksi Palkkavertailu.com tai Oikotien palkkavertailu). Niistä voi käydä kartoittamassa, löytyykö teetettävästä työstä jotain tietoja, joita käyttää apuna palkan miettimisessä. Myös ammattiliittojen neuvontapuhelimista voi kysyä alojen työehtosopimuksista ja palkkatasoista, jos on epävarma tulkinnoista.

Yrittäjän työn hinnoittelu

Jos työn varsinainen tekijä on yrittäjä tai yritys, hänen ei tarvitse varsinaisesti välittää taulukkopalkoista. Jos esimerkiksi joku tekee siivousta sivutoimisesti toiminimellä, hänen ei ole pakko välittää työnsä hinnoittelussa työehtosopimusten palkkataulukoista.

Näissäkin tapauksissa työehtosopimuksista saa kuitenkin hyvää käsitystä siitä, mitä työstä yleisesti maksetaan. Samoin asiakkaana on muistettava, että yrityksen (Oy, Tmi jne.) hinnoitteluun sisältyy muutakin kuin vain työntekijän bruttopalkka, joten yrityksen kohdalla palvelun tuntihinnan on oltava korkeampi kuin vain työntekijän yleinen bruttopalkka. Palkan lisäksi yrityksen kautta palvelun myyminen edellyttää ALV:n, sivukulujen, välineiden, tarvikkeiden ja myös firman pyörittämisestä koituvien kulujen hoitamista.

Käytännössä työstä laillisena palkkana maksettu hinta on kaikkein edullisin tapa ostaa työsuorite, koska siinä ei ole mukana arvonlisäveroa, eikä palvelua tuottavan firman pyörittämiseen liittyviä kuluja. Siksi erityisesti kotitalouden kannattaa palkata töihin tekijä suoraan itse, ja säästää selvää rahaa.


Lue lisää

Työntekijän palkkaaminen, miten se tapahtuu?

Työaikalaki (Finlexin sivuilla)

Alaikäisen palkkaaminen, mitä pitää tietää?

Rakennusalan työehtosopimus

Palkkaus ABC: ohjeita ja vinkkejä työsuhde- ja palkka-asioista