Työttömyysturva

Työntekijä

Miten työntekijän työttömyysturvajärjestelmä Suomessa toimii? Miten työttömyysturva määräytyy ja paljonko sitä saa.


Suomessa on verrattain kehittynyt työttömyysturvajärjestelmä, joka takaa, että työttömyyden sattuessa ei kukaan putoa täysin tyhjän päälle.

Työttömyysturva

Työttömyyskorvaus koostuu työmarkkinatuesta tai työttömyyspäivärahasta. Jälkimmäinen voi olla joko ansiopäivärahaa ja/tai peruspäivärahaa riippuen siitä, onko henkilö ollut vakuutettuna työttömyyden varalta jonkin ammattialan työttömyyskassassa.

Kansaneläkelaitos (KELA) maksaa työttömälle peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Kun työtön henkilö on jonkin työttömyyskassan jäsen ja ehdot täyttyvät, on hän oikeutettu ansiopäivärahaan. Ammattiyhdistysliikkeen jäsenyys ei ole edellytys ansiosidonnaisen saamiseen, riittää että on jonkin kassan jäsen.

Työttömyyskorvaus on vastikkeellista ja se edellyttää, että työttömän henkilön on haettava aktiivisesti työtä tai koulutusta. Lisäksi hänen on yhdessä TE-toimiston kanssa tehtävä suunnitelma työllisyyttä edistävistä toimenpiteistä, esim. osallistuttava työnhakuvalmennukseen. Työllistymissuunnitelman laiminlyönneistä voi seurata sanktioita. Esimerkiksi, jos työttömäksi jäänyt ei saavu työllistymissuunnitelman tai sen laatimis- tai tarkistamistilaisuuteen, menettää hän korvauksen määräajaksi, kunnes suunnitelma on laadittu tai tarkistettu, ellei viivästyminen johdu TE-toimistosta.

Työttömyyskassat Suomessa

Työttömyyskassoja on Suomessa tällä hetkellä 29 ja niissä on yhteensä noin 2 miljoonaa jäsentä. Näistä 27 on palkansaajakassaa ja 2 yrittäjäkassaa.

Ansiosidonnaisen turvan rahoitus jakaantuu kolmen toimijan kesken: valtio, Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) ja kassat. Valtio kattaa verotuloilla palkansaajakassan maksamasta ansioturvasta (ansiopäivärahasta ja vuorottelukorvauksesta) peruspäivärahan verran.

TVR kattaa suurimman osan työnantajan ja työntekijän työttömyysvakuutusmaksutuotoilla, ja työttömyyskassat vain hyvin pienen siivun (noin 5%) jäsenmaksutuloilla. Ansiosidonnaisen turvan saaminen ei edellytä minkään liiton jäsenyyttä, vaan kassan jäsenyys riittää.

Esimerkiksi vuonna 2014 valtio rahoitti noin 37%, TVR (käytännössä isolta osin myös valtio) 58% ja työttömyyskassat vain noin 5% yhteensä noin 2 827 miljoonan euron etuuspotista. Lisäpäiviltä tai lomautusajalta maksettavaa etuutta, ei valtio maksa lainkaan vaan TVR kattaa näistä menoista lähes kaiken.

Yrittäjäkassojen kohdalla valtio maksaa ansiopäivärahamenoista myös peruspäivärahaa vastaavan määrän. Toisin kuin palkansaajakassat, TVR ei kata osuutta yrittäjän ansioturvasta, vaan yrittäjäkassat maksavat tämän osuuden itse.

Jos jäät työttömäksi

Aivan ensiksi ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Ilmoittautumisen voi tehdä TE-toimiston sivuilla, Oma Asiointi -palvelussa. Tämän jälkeen TE-keskus antaa lausunnon, joka toimitetaan automaattisesti työttömyyskassaan tai KELAan. Jos olet työttömyyskassan jäsen, ole yhteydessä oman kassasi jäsenpalveluihin. Tämän jälkeen saat TE-keskukselta myös ohjeita, mitä sinulta systeemin puolesta odotetaan (käyntejä heidän järjestämissään tilaisuuksissa jne.). Mutta tärkeintä on aloittaa työn etsiminen itse heti, eikä jäädä odottamaan viranomaisten tekemisiä.

Korvauksen voi kassalta useimmissa tapauksissa hakea netin kautta melko helposti. Selvitä, mitä liitteitä tarvitaan. Yleensä palkkatodistus, työsopimus, kirjallinen irtisanomis- tai lomautusilmoitus, ja lomautuksen kohdalla palkkakuitit lomautusajalta, sekä mahdolliset muut alakohtaiset liitteet.     

Lue lisää

Lista työttömyyskassoista Suomessa, Wikipedia

Työttömyysvakuutusmaksu – TVR

Palkkaus ABC: ohjeita ja vinkkejä työsuhde- ja palkka-asioista