Alaikäisen palkkaaminen

Työsuhde ja työsopimus

Alaikäisen työsuhteessa on asioita, jotka poikkeavat täysi-ikäisiin verrattuna. Palkanlaskenta ja palkanmaksu on samanlaista kaikenikäisille.


Nuorten työsuhteet ja ikärajat

Alle 18-vuotiaiden työntekijöiden suojelusta ja palkkaamisen ehdoista säädetään laissa nuorista työntekijöistä (998/1993). Tähän artikkeliin on kerätty kaikki tärkeimmät asiat nuoren tai lapsen palkkaamiseen liittyen.

15-vuotiaan saa palkata työsuhteeseen, kunhan hän on suorittanut oppivelvollisuutensa. 15 vuotta täyttänyt voi myös itse tehdä työsopimuksen.

13–14 -vuotias saa tehdä kevyttä työtä, joka ei saa haitata hänen koulunkäyntiään. Koulun loma-ajasta 13-14 -vuotias saa olla töissä enintään puolet. Koulunkäynnin aikana töitä saa tehdä vain tilapäisesti tai muuten lyhytaikaisesti. Työn tulee olla luonteeltaan kevyttä, eikä se saa vahingoittaa lapsen terveyttä tai kehitystään. Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut esimerkkiluettelon lapsille sopivista töistä.

13-vuotiaat ja nuoremmat saavat työskennellä vain Aluehallintoviraston (AVI) luvalla esimerkiksi esiintyjänä tai avustajana kulttuuritilaisuuksissa, esimerkiksi kesäteatterissa.

Nuoren työntekijän työsopimus

15-vuotta täyttänyt nuori saa tehdä ja irtisanoa työsopimuksensa itse. Alle 15-vuotiaat voivat tehdä työsopimuksen huoltajansa erillisellä luvalla tai huoltaja voi tehdä työsopimuksen heidän puolestaan.

Huoltajalla on myös oikeus purkaa nuoren työntekijän työsopimus, jos hän pitää sitä välttämättömänä nuoren kasvatuksen, terveyden tai kehityksen takia.

Muuten työsopimusten tekeminen nuoren kanssa ei poikkea työsopimuksen tekemisestä aikuisen kanssa. Nuoren palkkaamista sääntelevät täsmälleen samat yleissitovat työehtosopimukset ja esimerkiksi sunnuntai- tai ylityölisät. Joissain työehtosopimuksissa on mahdollisesti määritelty nuorille maksettavista palkoista jotain, mutta yleensä nuorille maksettavat palkat ovat n. 70-90 % alan alimmasta taulukkopalkasta.

Nuoren työsuhde päättyy täsmälleen samoilla ehdoilla kuin aikuisenkin. Toistaiseksi voimassaoleva sopimus on irtisanottava ja määräaikainen sopimus päättyy päättymispäivänään. Myös muut työsuhteen ehdot (lomakorvaus, työtodistus, lopputili, jne) ovat samat kuin aikuisten työntekijöiden kanssa.

Nuoren työaika

Yli 15-vuotiaat nuoret toimivat työajan suhteen aikuisten ehdoilla. Myös ylitöiden tekeminen on sallittua. Alle 15-vuotiaiden työaika saa olla enintään seitsemän tuntia, eikä ylitöitä saa tehdä. Kouluaikana tehtävän työn työaikaa säännellään vielä erikseen.

Tärkeimmät koululaisen työajan rajoitukset (Työsuojeluhallinto on kerännyt aiheesta tarkemman taulukon):

  • vapaapäivänä enintään 7h/vrk
  • koulupäivänä 2h/vrk
  • koulupäivä ja työaika yhteensä enintään 8h/vrk
  • viikottainen työaika yhteensä enintään 12h/vko

Nuorten työntekijöiden kohdalla on tarkemman sääntelyn vuoksi erityisen tärkeää pitää erikseen kirjaa työajasta!

Muita säädöksiä

Terveystarkastus: jos nuoren työsuhde kestää yli kolme kuukautta, on työnantajan kustannettava nuorelle terveystarkastus. Jos työ on erityisen kevyttä (toimistotyö) tai nuorella on alle vuoden ikäinen lääkärintodistus, josta selviää soveltuvuus työhön, ei terveystarkastusta tarvitse järjestää.

Nuorille sopimattomat työt: Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut esimerkkiluettelon nuorille vaarallisista töistä. Näitä töitä ei saa teettää lainkaan alle 16-vuotiaille. Jos työturvallisuudesta on huolehdittu erityisen hyvin, saa näitä töitä teettää kuitenkin yli 16-vuotiailla työntekijöillä.

Luettelo nuorista työntekijöistä

Työnantajan on laadittava lista niistä nuorista, joiden työsuhde kestää vähintään kaksi kuukautta. Listasta on ilmettävä:

  • nuoren täydellinen nimi ja syntymäaika
  • osoite
  • huoltajan nimi ja osoite
  • työsuhteen alkamisaika
  • selvitys työtehtävistä

Työsuojeluhallinnon sivuilta voi löytää viranomaisten tuottamaa ajantasaista ja yksityiskohtaista tietoa myös lasten ja nuorten työsuhteiden ehdoista.

Lue lisää

Kokeile ilmaista palkkalaskuri: arvioi sivukuluja ja kustannuksia

Työsopimus ja työsopimuspohja

Työnantajan sivukulut, mitä ne sisältävät?

Työnantajan velvollisuudet

Palkkaus ABC: ohjeita ja vinkkejä työsuhde- ja palkka-asioista