Palkanmaksu: YEL vai TyEL?

Milloin pitää maksaa palkasta YELiä ja milloin TyELiä? Lue täältä! palkkaus yrittaminen

Palkka tehdystä työstä voidaan maksaa joko YEL-vakuutuksen tai TyEL-vakuutuksen piiriin kuuluvana riippuen siitä, tehdäänkö työ toimeksiantona vai työsuhteessa. Työsuhteen määritelmästä on kirjoitettu tarkemmin täällä.

Pääsääntönä voi sanoa, että tarvitset YEL-vakuutuksen, kun:

 • olet 18–67-vuotias yrittäjä
 • työskentelet yrityksessäsi ja olet pääomistaja tai yksi pääomistajista
 • yrittäjätoimintasi jatkuu vähintään neljä kuukautta
 • työtulosi on vähintään 7 799,37 € vuodessa (vuonna 2019).

Asema yrityksessä vaikuttaa

Yhtiömuoto, asema yrityksessä ja perhesuhteet vaikuttavat myös. Jos olet epävarma tilanteestasi, voit aina tarkistaa tulkinnan ottamalla yhteyttä työeläkeyhtiö Varmaan.

Alla oleva taulukko havainnollistaa, minkä työeläkevakuutuksen piirissä kukin on eri yhtiömuodoissa. Alla on listattu pääsäännöt yleisimmille yhtiömuodoille (taulukko vuodelta 2018). Tarkasti asia kerrotaan Varman taulukossa omistajan ja perheenjäsenen työeläkevakuuttamisesta.

Yksityinen liikkeen- tai ammatinharjoittaja

 • Päätoiminen työskentely yrityksessä: YEL
 • Puoliso (ei makseta palkkaa): YEL
 • Puoliso (maksetaan palkkaa): YEL
 • Perheenjäsen (ei makseta palkkaa): YEL
 • Perheenjäsen (maksetaan palkkaa): TyEL

Osakeyhtiö

 • Johtavassa asemassa oleva osakas, joka omistaa yksin yli 30%: YEL
 • Johtavassa asemassa oleva osakas, joka omistaa yhdessä perheen kanssa yli 50%: YEL
 • Johtavassa asemassa oleva osakas, joka omistaa yksin 30 % tai alle TAI yhdessä perheenjäsenten kanssa 50 % tai vähemmän: TyEL
 • Osakkaan perheenjäsen (ei omista, maksetaan palkkaa): TyEL
 • Ei johtavassa asemassa työskentelevä osakas, jonka omistus > 30 %: TyEL

Avoin yhtiö

 • Yrityksessä työskentelevä yhtiömies: YEL
 • Perheenjäsen (maksetaan palkkaa): TyEL
 • Perheenjäsen (ei makseta palkkaa): Lakisääteisen eläketurvan ulkopuolella

Kommandiittiyhtiö

 • Yrityksessä työskentelevä vastuunalainen yhtiömies: YEL
 • Yrityksessä työskentelevä äänetön yhtiömies: TyEL
 • Perheenjäsen (maksetaan palkkaa): TyEL
 • Perheenjäsen (ei makseta palkkaa): Lakisääteisen eläketurvan ulkopuolella

Freelancer

Freelancerina toimivat henkilöt voivat samanaikaisesti olla työsuhteessa yhteen ja toimeksiantosuhteessa toiseen asiakkaaseen. Kun kyseessä on työsuhde, on eläketurva työnantajan vastuulla, ja työntekijä vakuutetaan TyEL:n mukaan.

Työsuhde on kyseessä muun muassa silloin, kun henkilö saa palkkaa, hän ja työn teettäjä ovat tehneet kirjallisen tai suullisen työsopimuksen, työnantaja valvoo tai johtaa työtä eikä henkilö voi itse palkata itselleen sijaista. Muussa tapauksessa freelancerin tulee itse järjestää oma eläketurvansa YEL:n mukaan. Näin myös siinä tapauksessa, kun korvaus työstä maksetaan muuna kuin palkkana. YEL:n piiriin kuuluminen ei edellytä varsinaisen yrityksen tai toiminimen perustamista.

Työsuhteesta ja työkorvauksesta ja työsuhteen tunnusmerkkien täyttymisestä löytyy tarkempi artikkeli täältä.

Vanhuuseläkkeen vaikutus

YEL-vakuuttaminen on vapaaehtoista vain vanhuuseläkkeen rinnalla. Muissa tilanteissa suosittelemme olemaan yhteydessä eläkettäsi maksavaan työeläkeyhtiöön.


Käyttäjämme suosittelevat

henrietta kvist

”Palkat ja kaikki niihin liittyvät velvoitteet hoituvat helposti ja luotettavasti yhdessä paikassa, eikä minun tarvitse miettiä asiaa jälkikäteen. Suuri hyöty on myös siitä, että tilitoimistollani on suora pääsy ajantasaisiin raportteihin.”
Henrietta Kvist, yrittäjä / Linguajoy Kielikerhot Oy

henrietta kvist

“Palkkaamalla itse säästin yli 40% remontin kustannuksista”
Mikko J. Salminen, Kauniainen
Auttava ja ystävällinen asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen palkkaamiseen, asiakas­palve­lumme auttaa sinua mielellään.

Haluamme kehittää palvelusta mahdollisimman hyvän, joten myös palautteesi on meille erittäin tärkeää.

09 425 50603
aspa@palkkaus.fi


Kokeile palkkalaskuria

Arvioi työntekijän palkkaa, työnantajan kustannuksia ja sivukuluja.

Kokeile laskuria!

Palkanlaskentaohjelma

Kaikki palkanlaskentaa ja palkanmaksuun liittyvä yhdellä maksulla! Tulorekisteri toimii myös automaattisesti.

Aloita heti!