Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjä

Mitä työttömyysturva tarkoittaa Suomessa yrittäjälle?


Yrittäjän on hyvä miettiä tilannettaan myös mahdollisen työttömyyden tapauksessa.

Työttömäksi ilmoittautuminen

Kun työttömyys osuu kohdalle, on ensiksi ilmoittauduttava työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Ilmoittautumisen voi tehdä TE-toimiston sivuilla, Oma Asiointi -palvelussa. Tämän jälkeen on oikeutettu joko työmarkkinatukeen tai työttömyyspäivärahaan (ansiopäiväraha tai peruspäiväraha).

Kansaneläkelaitos (KELA) maksaa työttömälle peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea. Kun työtön henkilö on jonkin työttömyyskassan jäsen, on hän oikeutettu ansiopäivärahaan, jonka suuruus perustuu aikaisempaan ansiotasoon.

Työttömyysturva ja yrittäjä

Työttömyysturvassa yrittäjäksi luetaan henkilö, joka on päätoimeaan varten velvollinen ottamaan yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL tai MYEL). Yrittäjäksi katsotaan myös yrityksen osaomistaja.

Ollakseen oikeutettu ansiopäivärahaan, on yrittäjän oltava kassan jäsen vähintään 15 edellistä kuukautta. Lisäksi on täytettävä ns. työssäoloehto, jonka mukaan on työskenneltävä yrittäjänä 48 kuukauden aikana yhteensä 15 kuukautta. Poikkeuksena edelliseen viranomaiset voivat pitää työmarkkinoilla olon esteiden, kuten lapsen hoidon, asevelvollisuuden tai sairauden takia.  

Yrittäjä voi liittyä jompaankumpaan kahdesta yrittäjille tarkoitetusta työttömyyskassasta:

Vuosittainen jäsenmaksu on yrittäjän kohdalla kuitenkin palkansaajakassoja korkeampi, koska valtio ei tue yrittäjän kassoja samalla tavoin kuin palkansaajien kassoja.

Ansioturvan suuruus

Yrittäjä määrittelee kassaan liittyessään työtulotason, joka vuonna 2016 on vähintään 12 420 euroa vuodessa. Tämän perusteella määritellään kassan jäsenmaksu sekä työttömyysturvan ansiopäiväraha. SYT ja AYT eivät käytännössä eroa toisistaan palveluiltaan. Kummatkin tarjoavat työttömyysturvaa samankaltaisilla ehdoilla.

Jäsenmaksujen muodostamisessa on eroja. Esimerkiksi SYT:n jäsenmaksu on vuodelle 2016 2,65% vakuutuksen perusteeksi valitun työtulon 5 800 euroa vuodessa ylittävästä osasta. Kun taas AYT:n vastaava on vuonna 2016 3,7% vakuutuksen perusteeksi valitun työtulon 5 800 euroa vuodessa ylittävästä osasta 25 000 euron vuotuiseen työtuloon saakka ja tämän ylittävältä osalta 2,7%.

Perheenjäsenet ja yrittäjyys

Yrittäjät työllistävät usein perheenjäseniään joko kokopäiväisesti tai satunnaisesti. Yrittäjän perheenjäsentä voidaan jossain tilanteissa pitää yrittäjänä työttömyysturvassa, vaikkei hän omistaisi yrityksestä mitään.

Perheen yritystoiminta ja siihen osallistuminen saattaa siis jopa poistaa perheenjäsenen oikeuden työttömyysetuuteen. Lue lisää tämän linkin kautta. Tämä kannattaa ottaa huomioon suunniteltaessa perheenjäsenen osallistumista yritystoimintaan.   


Lue lisää

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa, SYT

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa, AYT

Miten Palkkaus.fi toimii?

Palkkaus ABC: ohjeita ja vinkkejä työsuhde- ja palkka-asioista