Palkkalaskelma

Palkanlaskenta ja palkanmaksu

Työnantaja on lain mukaan velvollinen palkanmaksun yhteydessä antamaan työntekijälle palkkalaskelman.


Palkkalaskelmasta käytetään myös nimeä palkkatodistus, tai arkikielessä myös palkkakuitti. Palkkalaskelma on lain mukaan vapaamuotoinen, mutta siitä pitää ilmetä ainakin seuraavat tiedot:

  • työnantajan nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero
  • työntekijän nimi, henkilötunnus ja osoite
  • perustiedot työsuhteesta (mm. alkamis- ja päättymispäivä, TES, työaika, palkkausperuste)
  • palkan ja siitä toimitetun ennakonpidätyksen määrä
  • palkanmaksun ajankohta
  • työntekijältä peritty työntekijän eläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu
  • sairausvakuutuksen päivärahamaksu

Sairausvakuutuksen (sava) päivärahamaksu on osa työntekijän sosiaaliturvamaksuja ja se maksetaan automaattisesti ennakonpidätyksen yhteydessä. Päivärahamaksun osuus pitää laskea ja ilmoittaa palkkalaskelmassa, jos ennakonpidätys on pidätetty.

Jos maksat yksityishenkilönä yhdelle työntekijälle alle 1500 € vuodessa, niin sinun ei tarvitse pidättää ennakonpidätystä kotitalouden huojennuksen vuoksi.

Lähtökohta laissa on, että palkka maksetaan aina työntekijän pankkitilille. Jos pakottavasta syystä johtuen palkka maksettaisiin työntekijälle käteisellä, työnantajalla tulee olla maksetusta palkasta työntekijän allekirjoittama kuitti tai muu maksun todentava selvitys.

Palkkaus.fi:n kautta maksetuista palkoista tieto palkkalaskelmasta menee automaattisesti työntekijälle ja työntekijä voi itse noutaa laskelman verkosta. Palkkalaskelman voi myös työnantaja tallentaa pavelusta PDF-tiedostoksi itselleen ja tarvittaessa myös tulostaa paperille.

Palkkaus.fi:ssä palkkalaskelmat säilyvät noudettavissa lakisääteisen ajan palkanmaksun jälkeen, 10+1 vuotta palkanmaksusta.


Linkit ja ohjeet:

Palkkatodistus, valmis pohja (.docx)

Kokeile palkkalaskuria: arvioit sivukuluja ja kustannuksia, maksa palkka helposti

Työnantajan sivukulut, mitä ne sisältävät?

Työnantajan velvollisuudet

Palkkaus ABC: ohjeita ja vinkkejä työsuhde- ja palkka-asioista