Verovapaat korvaukset

Työntekijälle voidaan maksaa joitakin työaikaan sisältyviin työmatkoihin liittyviä korvauksia verovapaasti. Verovapaista korvauksista ei tarvitse tilittää ennakonpidätystä tai maksaa niistä työnantajan sivukuluja (esim. TyEL-maksut).

Työntekijälle voidaan maksaa joitakin työaikaan sisältyviin työmatkoihin liittyviä korvauksia verovapaasti. Työmatkoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä työnantajan määräyksestä tehtäviä erillisiä matkoja, ei koskaan matkaa varsinaisen työpaikan ja kodin välillä.

Verovapaista korvauksista ei tarvitse tilittää ennakonpidätystä tai maksaa niistä työnantajan sivukuluja (esim. TyEL-maksut). Joissakin yleissitovissa työehtosopimuksissa on voitu sopia esimerkiksi verottajan päätöksiä suuremmista päivärahoista. Näissä tapauksissa TESsien korvaukset ovat verovapaita vain Verohallinnon linjaamaan enimmäismäärään saakka. Tätä ylittävistä osista tulee pidätykset ja maksut hoitaa normaalisti.

Verovapaisiin korvauksiin liittyvät asiat ovat jokseenkin monimutkaisia, joten aivan peruskorvauksista poikkeavia järjestelyitä suunniteltaessa kannattaa aina varmistaa erikseen verottajalta, että suunnitelma on myös heidän mielestään sopiva.

Tässä artikkelissa käydään asia pääpiirteissään läpi, mutta tätä ei kannata pitää tyhjentävänä oppaana aiheeseen. Verohallinnon sivuilta löytyy alkuperäinen päätös verovapaista korvauksista vuodelle 2015.


Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukuluja ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

Matka- ja majoituskustannusten korvaukset

Työntekijälle korvatut matka- ja majoituskustannukset ovat aina verovapaita. Kustannuksilla tarkoitetaan esim. matkalippuihin tai muita varsinaiseen matkustamiseen tai majoittumiseen liittyviä välttämättömiä kuluja. Matkakustannuksiksi lasketaan myös kustannukset välttämättömien työvälineiden kuljetuksesta.

Matka- ja majoituskustannusten maksimimäärä on matkan tai majoittumisen todellinen hinta, joka työntekijän pitää selvittää luotettavalla tavalla, esimerkiksi esittämällä kuitit matkalippujen ostamisesta.

Päivärahat

Päivärahoilla korvataan mahdolliset ylimääräiset kustannukset, joita työntekijälle koituu matkalla syömisestä ja elämisestä. Päivärahalla ei kuitenkaan korvata matkustamisesta tai majoittumisesta koituvia kustannuksia.

Verovapaan päivärahan enimmäismäärä riippuu työmatkan kestosta. Käytännössä mahdollisuuksia ovat joko osapäiväraha (enintään 18 € per päivä) tai kokopäiväraha (enintään 39 € per päivä). Verohallinnon päätöksestä kannattaa tarkistaa tarkemmat ohjeet päivärahojen enimmäismäärien määräytymisestä.

Ulkomaille voidaan maksaa maakohtaisesti selvästi korkeampaa päivärahaa. Maakohtainen lista korvauksista löytyy samasta Verohallinnon päätöksestä.

Ateriakorvaus

Ateriakorvausta voidaan maksaa, jos työmatkasta ei makseta päivärahoja, eikä työntekijällä ole matkan takia mahdollisuutta syödä tavanomaisella ruokailupaikallaan. Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 10,00 €. Jos työntekijä joutuu syömään kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä päivärahoja makseta, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 20,00 € (2015).


Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukuluja ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

Kilometrikorvaukset

Jos työntekijä käyttää omaa autoa tai muuta kulkupeliä työmatkan tekemiseen, voidaan hänelle maksaa kilometrikorvauksia. Verohallinnolta löytyy taulukko, jossa ilmoitetaan eri kulkuneuvoja koskevien kilometrikorvauksien määrä. Oman auton käytöstä esimerkiksi korvataan normaalisti 0,44 €/km (2015).

Jos työntekijä kuljettaa samassa kulkupelissä muita työmatkaan liittyviä henkilöitä, korotetaan kilometrikorvausta 0,03 €/henkilö/km.


Käyttäjämme suosittelevat

henrietta kvist

”Palkat ja kaikki niihin liittyvät velvoitteet hoituvat helposti ja luotettavasti yhdessä paikassa, eikä minun tarvitse miettiä asiaa jälkikäteen. Suuri hyöty on myös siitä, että tilitoimistollani on suora pääsy ajantasaisiin raportteihin.”
Henrietta Kvist, yrittäjä / Linguajoy Kielikerhot Oy

henrietta kvist

“Palkkaamalla itse säästin yli 40% remontin kustannuksista”
Mikko J. Salminen, Kauniainen
Auttava ja ystävällinen asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen palkkaamiseen, asiakas­palve­lumme auttaa sinua mielellään.

Haluamme kehittää palvelusta mahdollisimman hyvän, joten myös palautteesi on meille erittäin tärkeää.

09 425 50603
aspa@palkkaus.fi


Kokeile palkkalaskuria

Arvioi työntekijän palkkaa, työnantajan kustannuksia ja sivukuluja.

Kokeile laskuria!

Palkanlaskentaohjelma

Kaikki palkanlaskentaa ja palkanmaksuun liittyvä yhdellä maksulla! Tulorekisteri toimii myös automaattisesti.

Aloita heti!