Tuhansien pienyritysten maa

Entrepreneurs Uncategorized @fi

Suomessa yritykset ovat yrittäjävetoisia yrityksiä, jotka työllistävät 1–2 henkeä. Työpaikkojen lisäys tapahtuu pienyrityksissä ja isojen yritysten palkkaama henkilöstö on vähentynyt 10 vuotta.


Yritykset Suomessa

Maassamme on Tilastokeskuksen mukaan y-tunnuksia n. 360 000 kpl. Yrityksistä 85% on osakeyhtiöitä tai toiminimiyrittäjiä. Liikevaihtoa yritykset tekevät yhteensä n. 380 miljardia euroa.

yritykset-lukumaarat-tyontekijät

Aktiivisia yrityksiä lasketaan toiminnassa oleviksi yrityksiksi n. 280 000 kpl (Suomen yrittäjien tilasto). Ero Tilastokeskuksen ja Suomen Yrittäjien lukujen välillä johtuu siitä, että maassa on mm. kymmeniätuhansia toiminimiyrityksiä mm. maa-, metsä- ja kalataloudessa ja ne eivät ole aktiivisessa käytössä jatkuvasti (esim. metsänomistajat).

Yritysten määrä on kasvanut 1990 luvun laman jälkeen n. 60 prosentilla ja on pysynyt viimeiset vuodet tasaisena.

Yritysten henkilöstö

Ylivoimaisesti suurin osa yrityksistä on mikroyrityksiä, joissa on alle 5 työntekijää, 89% kaikista yrityksistä (Tilastokeskus 2015 alla). Yhden hengen yrityksiä oli 68 % yrityksistä.

yritykset_suomessa_henkilomaara

Yritykset työllistävät yhteensä Suomessa 1,4 miljoonaa henkeä. Yrityksistä yli 90 % on alle 10 hengen firmoja. Yli tuhannen hengen yrityksiä on vain 109 kpl! Yrityskohtainen liikevaihto on myös keskimäärin pieni, yli 2 miljoonan liikevaihtoon vuodessa yltää 4% yrityksistä.

Yrityksistä 48% liikevaihto jää alle 40 000 euron vuodessa. Varmasti käytännössä moni yritys on osa-aikaisen yrittäjän pyörittämä tai on vahvasti kausiluonteinen.

Kasvu on pienissä yrityksissä

Vuosina 2001-2015 isoista yrityksistä on vähentynyt yli 45 000 työpaikkaa ja pienyrityksiin on tullut 85 000 työpaikkaa lisää (Suomen Yrittäjät, tilasto alla).

työntekijämäärän-muutos-2001-20015

Tässä alkaa näkyä työelämän rakenteiden muutos. Yksinyrittäjien määrä on lisääntynyt 10 vuoden aikana melkein 50% (120 000 -> 170 000, alla TEMin tutkimuksesta). Yritysten määrä on lisääntynyt samassa ajassa noin kolmanneksella, joten yksinyrittäminen on lisääntynyt suhteessa nopeammin. Yritysten määrän kasvuun on osin syynä isompien yritysten tekemät ei-ydintoimintojen ulkoistamiset, jolloin työtä siirtyy pienempiin yrityksiin ja yrittäjille.

Yksinyrittäjien-määrä-tilasto-1997-2014

Osa-aikainen ja palkkatyön ohella tehtävä yrittäminen lisääntyy tulevaisuudessa. Tästä ei vielä ole täysin pitävää näyttöä tilastoissa. Joillakin aloilla, kuten rakentaminen, on jo nyt yli neljännes yrittäjiä. Monet ammattilaiset tekevät myös omia sivukeikkoja vapaa-ajallaan tai osan työajastaan yrittäjämäisesti.

Janne Isosävi

Janne Isosävi, co-founder / Palkkaus.fi


Lue lisää

Palkkaus.fi yrityksille ja yhteisöille

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen yritykseen

Salaxy developer site and resources