Mikä on PSD2 ja miksi sillä on iso merkitys?

Digitalization

EU:n maksupalvelu direktiivi, Payment Services Directive (PSD), määrittelee nimensä mukaisesti maksupalveluita. Direktiiviä uudistettiin ja uusi direktiivi astuu voimaan 1.1.2018. Tätä kutsutaan PSD2:ksi.

Mitä direktiivi sisältää?

PSD2 on direktiivi, joka koskee maksupalveluiden tarjoajia. Tällaisia ovat pankit ja  Tarkoitus on lisätä kilpailua, läpinäkyvyyttä ja palveluiden yhteen toimimista eri toimijoiden kesken sekä tietoturvaa.

PSD2 edellyttää, että pankit ja muut maksupalvelu tarjoavat toimijat (Payment Service Provider, PSP) antavat kolmannen osapuolen verkkopalveluille (Third Party Provider, TPP) mahdollisuuden tarjota tili- ja maksupalveluita omille asikkailleen.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että asiakkaan pitää voida käyttää tiliään myös toisesta verkkopalvelusta (Access to Account, XS2A). PSP-toimijan pitää tarjota tekniset rajapinnat, joilla tämä on mahdollista kolmannen osapuolen verkkopalveluille (API, Application Programming Interface). Tämä ei tietenkään ole täysin avointa kenelle hyvänsä, vaan toimijat sekä asiakkaat pitää olla tunnistettu luotettavasti ja liikenne pitää hoitaa tietoturvallisesti.

Toteutus käytännössä?

Mikä tahansa verkkopalvelu ei voi vain alkaa käyttää kenen tahansa tili- ja maksupalveluita, vaan asiaa reguloidaan EU:n tasolla ja kansallisesti. Systeemi halutaan tietysti pitää turvallisena kuluttajille.

Suomessa oleville toimijoille Finanssivalvonta antaa luvan käyttää ja tarjota rajapintoja. Tätä kirjoitettaessa tarkka ohjeistus ei vielä ollut saatavilla, koska Suomen paikallista lainsäädännön muokkausta ollaan vasta tekemässä (tammikuu 2017). Jos toimija on jossain muussa EU-maassa, niin sen maan valvoja antaa luvat kyseiselle toimijalle. Kuitenkin missä tahansa EU-maassa annettu lupa antaa mahdollisuuden tarjota palveluita koko EU:n alueella.

Tili- ja maksupalveluiden käyttämisessä on direktiivissä määritelty kahden tyyppiset toimijat:  Payment Initiation Service Provider (PISP) ja Account Information Service Providers (AISP).

PISP toimii ikään kuin maksujen tekemisen aggregaattorina muille verkkopalveluille ja voi tehdä asiakkaiden maksuja suoraan ilman asiakkaan pankin (tai vaikkapa luottokorttiyhtiön) käyttöliittymän näkymistä välissä. Tämä mahdollistaa esim. verkkokaupan entistä nopeamman ja sulavamman käyttämisen.

AISP toimii pankkitilin tietojen aggregaattorina ja tarjoaa muille verkkopalveluille asiakkaiden pankkitilien tietopalveluna: saldotieto, maksujen tiedot ja maksuhistoria jne. Tämä antaa esim. taloushallinnon sovelluksille mahdollisuuden toteuttaa entistä käytettävämpiä palveluita loppukäyttäjille.

Miten PSD2 näkyy kuluttajalle?

PSD2 ja sen tuomat rajapinnat näkyvät kuluttajalle niin, että hän voi halutessaan antaa luvan vaikkapa jollekin taloushallintopalvelulle saada hänen tiliotteensa tiedot automaattisesti omasta pankistaan. Verkkopalvelun käyttöliittymässä tämä tulee todennäköisesti näkymään vähän samaan tapaan kuin tällä hetkellä käyttäjän antaessa oikeuksia esim. asentamilleen sovelluksille käyttää oman koneensa tiedostoja tai kameraa.

Myös verkkokauppa voisi tehdä maksut nopeasti ja suoraan kaupan osapuolten pankkitileiltä. Välissä ei tarvittaisi luottokortin tietojen käyttämistä ja kortin erillisen varmistuskoodin kirjoittamista verkkokaupan sivuille.

Mitä tämä tarkoittaa bisnekselle?

PSD2 on iso muutos erityisesti pankeille. Aikaisemmin pankit ovat olleet turvassa omien tietojärjestelmiensä ja prosessiensa takana. Tilinumero on ollut hyvin merkitsevä asia, ja asiakkuuden vaihtaminen nopeasti pankista toiseen on tehty vaikeaksi.

Jatkossa näin ei enää ole, vaan verkkopalvelut voivat tuoda käyttöliittymiä ja rakentaa omia palveluitaan helposti eri pankkien asiakkaille. Tilinumero jää identifioimaan tilin, mutta asiakkuus jossain tietyssä pankissa ei ole este käyttää mitä vain verkkopalvelua ja sen tarjoamia lisäpalveluita.

Verkkokaupalle ja kauppapaikoille PSD2 tuo mahdollisuuden tehdä tehokkaasti maksuja suoraan asiakkaiden tileiltä ilman luottokorttiyhtiön tai esim. Paypalin käyttämistä välissä.

Taloushallintopalvelu yrityksille voivat myös helposti tarjota omat palvelunsa eri pankkien käyttäjille ja asiakas saa kaikki palvelut yhdestä paikasta helpommin.

Koska kilpailu palveluiden kesken lisääntyy ja monia pankkipalveluita voivat jatkossa tarjota muutkin kuin pankit, kuluttajan valinnanvara kasvaa. Todennäköisesti myös kuluttajan saama palvelu paranee ja myös hintataso kilpailun myötä laskee.

Salaxy-palkanmaksualusta

Salaxy tarjoaa verkkopalveluille ja pankkien verkkpankeille mahdollisuuden tarjota kaikki työsuhteeseen ja palkanmaksuun liittyvä osana käyttökokemusta. Avoimien rajapintojen avulla on helppo integroida palkanmaksun toiminnallisuudet ja työsuhteen vaatimat asiat (vakuutukset, eläkkeet, viranomaistilitykset ja ilmokset) osaksi oman palvelun käyttöliittymää saumattomasti.

Näin esimerkiksi verkkopankki tai taloushallinnon palvelu saa palkanmaksun helposti käyttöönsä, eikä palkanmaksuoperaattoria tarvitse rakentaa itse.

Nyt on aika toimia!

Direktiivi tulee voimaan 1.1.2018, joten aika toimia on nyt! Jos haluat, että yrityksesi  palvelu (verkkopankki, taloushallintosovellus jne.) on tämän vuoden lopulla täydessä iskussa uutta PSD2-maailmaa varten, niin sinulla on kiire.

Ota yhteyttä ja me autamme!