Palkanmaksu: YEL vai TyEL?

Palkanlaskenta ja palkanmaksu

Palkka voidaan maksaa joko YEL-vakuutuksen tai TyEL-vakuutuksen piiriin kuuluvana riippuen siitä, tehdäänkö työ toimeksiantona vai työsuhteessa.


Pääsääntönä voi sanoa, että tarvitset YEL-vakuutuksen, kun:

 • Olet 18–69-vuotias
 • Työskentelet yrityksessäsi
 • Yrittäjätoimintasi kestää vähintään neljä kuukautta
 • Arvioitu YEL-työtulosi on yli 8 063,57 euroa vuodessa (2021).

Asema yrityksessä vaikuttaa

Yhtiömuoto, asema yrityksessä ja perhesuhteet vaikuttavat myös. Jos olet epävarma tilanteestasi, voit aina tarkistaa tulkinnan ottamalla yhteyttä työeläkeyhtiö Varmaan.

Myös työkorvausta saava voi tarvita YEL-vakuutuksen. Työsuhteen määritelmästä on kirjoitettu tarkemmin täällä.

Alla oleva taulukko havainnollistaa, minkä työeläkevakuutuksen piirissä kukin on eri yhtiömuodoissa. Alla on listattu pääsäännöt yleisimmille yhtiömuodoille (taulukko vuodelta 2018). Tarkasti asia kerrotaan Varman taulukossa omistajan ja perheenjäsenen työeläkevakuuttamisesta.

Yksityinen liikkeen- tai ammatinharjoittaja

 • Päätoiminen työskentely yrityksessä: YEL
 • Puoliso (ei makseta palkkaa): YEL
 • Puoliso (maksetaan palkkaa): YEL
 • Perheenjäsen (ei makseta palkkaa): YEL
 • Perheenjäsen (maksetaan palkkaa): TyEL

Osakeyhtiö

 • Johtavassa asemassa oleva osakas, joka omistaa yksin yli 30%: YEL
 • Johtavassa asemassa oleva osakas, joka omistaa yhdessä perheen kanssa yli 50%: YEL
 • Johtavassa asemassa oleva osakas, joka omistaa yksin 30 % tai alle TAI yhdessä perheenjäsenten kanssa 50 % tai vähemmän: TyEL
 • Osakkaan perheenjäsen (ei omista, maksetaan palkkaa): TyEL
 • Ei johtavassa asemassa työskentelevä osakas, jonka omistus > 30 %: TyEL

Avoin yhtiö

 • Yrityksessä työskentelevä yhtiömies: YEL
 • Perheenjäsen (maksetaan palkkaa): TyEL
 • Perheenjäsen (ei makseta palkkaa): Lakisääteisen eläketurvan ulkopuolella

Kommandiittiyhtiö

 • Yrityksessä työskentelevä vastuunalainen yhtiömies: YEL
 • Yrityksessä työskentelevä äänetön yhtiömies: TyEL
 • Perheenjäsen (maksetaan palkkaa): TyEL
 • Perheenjäsen (ei makseta palkkaa): Lakisääteisen eläketurvan ulkopuolella

Freelancer

Freelancerina toimivat henkilöt voivat samanaikaisesti olla työsuhteessa yhteen ja toimeksiantosuhteessa toiseen asiakkaaseen. Kun kyseessä on työsuhde, on eläketurva työnantajan vastuulla, ja työntekijä vakuutetaan TyEL:n mukaan.

Työsuhde on kyseessä muun muassa silloin, kun henkilö saa palkkaa, hän ja työn teettäjä ovat tehneet kirjallisen tai suullisen työsopimuksen, työnantaja valvoo tai johtaa työtä eikä henkilö voi itse palkata itselleen sijaista. Muussa tapauksessa freelancerin tulee itse järjestää oma eläketurvansa YEL:n mukaan. Näin myös siinä tapauksessa, kun korvaus työstä maksetaan muuna kuin palkkana. YEL:n piiriin kuuluminen ei edellytä varsinaisen yrityksen tai toiminimen perustamista.

Työsuhteesta ja työkorvauksesta ja työsuhteen tunnusmerkkien täyttymisestä löytyy tarkempi artikkeli täältä.

Vanhuuseläkkeen vaikutus

YEL-vakuuttaminen on vapaaehtoista vain vanhuuseläkkeen rinnalla. Muissa tilanteissa suosittelemme olemaan yhteydessä eläkettäsi maksavaan työeläkeyhtiöön.


Linkit ja ohjeet:

Laske eläkemaksut ja etuudet Varman YEL-laskurilla

Varma.fi: TyEL-vakuuttaminen

Työnantajan velvollisuudet, mitä työnantajan pitää tietää?

Työnantajan sivukulut, mitä palkan lisäksi pitää hoitaa?

Palkkaa vai työkorvausta, milloin on kyseessä työsuhde?.

Palkkaus ABC: ohjeita ja vinkkejä työsuhde- ja palkka-asioista