Osa-aikainen yrittäjä

Yrittäjä

Yrittäminen voi lain mukaan olla myös osa-aikaista. Yrittäjän työtulolle on vuosittainen raja, jonka ylittämisen jälkeen on otettava YEL.


Osa-aikainen yrittäjyys tarkoittaa yritystoimintaa varsinaisen päivätyön tai opiskelun ohella.

Osa-aikainen yrittäjä?

Suurin osa uusista yrittäjistä aloittaa toimintansa ns. alaa tunnustellen, eli sivutoimisesti jonkun päätoimisen työn ohella. Näin riskit pienenevät ja voi järkevästi kokeilla idean kantavuutta. Yritystoimintaa voi laajentaa, sitten kun se ottaa enemmän tuulta alleen ja yrittäjä on vakuuttunut toiminnan kannattavuudesta ja omista kyvyistään toimia yrityksen kipparina.

Yrittäjyys voi myös olla alun alkaen luonteeltaan sivutoimista, esimerkiksi sesonkityötä tai opiskelujen ohessa tai eläkkeellä tehtävää osa-aikaista työtä. Yleisin osa-aikaisen yrittäjän yritysmuoto on toiminimi. Osa-aikainen yrittäjä voi myös toimia freelancerina tai osana osuuskuntaa. Ennen osa-aikaiseksi yrittäjäksi ryhtymistä kannattaa selvittää, mitä täytyy ottaa huomioon verotuksessa ja työttömyys- ja sosiaaliturvassa.

Osa-aikayrittäjä ja YEL

YEL-velvollisuus riippuu ainoastaan siitä, ylittääkö työtulo vuosittaisen rajan. Yrittäjyys valtion puolesta ei siis riipu siitä, onko yrittäjyys päätoimista tai sivutoimista omasta mielestä.

Jos siis arvio vuotuisesta YEL-työtulosta (eli se minkä arvoiseksi yrittäjä oman työpanoksensa arvioi) jää alle alarajan, ei YEL ole pakollinen.

Arvonlisävero

Yrityksen arvonlisäverovelvollisuus ei myöskään riipu toiminnan kokopäiväisyydestä. ALV-velvollisuudelle on määritelty vuosittainen liikevaihtoraja (vuodesta 2016 lähtien 10 000€). Jos yrityksen liikevaihto tilikauden aikana ylittää tämän, on se ilmoitettava verohallinnon alv-rekisteriin.

Yritykselle on myö arvonlisäveron alarajahuojennukseen, mikäli liikevaihto ilman arvonlisäveron osuutta on alle 30 000€ tilikaudessa (vuoden 2016 sääntö). Lue lisää alarajahuojennuksesta Verohallinnon sivuilta

Osa-aikainen yrittäminen ja työnantajasi?

Työsopimuslain mukaan työntekijä ei ole velvollinen ilmoittamaan työnantajalleen mahdollisesta päivätyön ohella tehtävästä yritystoiminnasta (poikkeuksena virkamiehet). Ilmoitus täytyy kuitenkin tehdä, mikäli asiasta on sovittu esim. työsopimuksessa.

Työsopimuslaki kuitenkin määrittelee, että työntekijä ei voi käyttää työsuhdettaan hyödyksi, ja perustaa sellaista yritystä, joka voisi vahingoittaa työnantajaa. Eli toisin sanoen työntekijä ei voi valmistella ja perustaa kilpailevaa yritystä ollessaan vielä työsuhteessa.


Lue lisää

Minustako yrittäjä, perustietoa (Suomen Yrittäjät)

Yrittäjän eläke, YEL

Yrittäjän vapaaehtoiset vakuutukset

Palkkaus ABC: ohjeita ja vinkkejä työsuhde- ja palkka-asioista