Työnantajan sivukulut

Työn teettämisestä tulee työnantajalle maksettavasti bruttopalkan lisäksi joitakin maksuja. Niitä kutsutaan työnantajan sivukuluiksi.

Työnantajan maksettavaksi tulee bruttopalkan lisäksi joitakin muitakin maksuja. Niitä kutsutaan työnantajan sivukuluiksi. Myös ennakonpidätys aiheuttaa työnantajalle tekemistä, koska työnantaja tilittää sen työntekijän puolesta Verohallinnolle, mutta se ei jää työnantajan kuluksi.

Myös työntekijä osallistuu sivukuluihin maksamalla itse osan eläkemaksusta (TyEL), työttömyysvakuutusmaksusta (TVR) ja sairausvakuutusmaksusta (sava).

Työnantajan sivukulut

Kaikki alla olevat maksut lasketaan työntekijän bruttopalkasta. Luvut perustuvat vuoden 2019 vaatimuksiin.

Sivukulut Kenelle tarvitaan? Poikkeukset
     
TyEL-maksu (työntekijän työeläke­vakuutus) 17–67-vuotiaille työntekijöille. Työnantajan osuus 16,85 – 18,45% bruttopalkasta. Ei pakollinen, jos työntekijän ansiot samalta työnantajalta alle 59,36€/kk.
Tapaturma- ja henkivakuutus Tarvitaan kaiken ikäisille työntekijöille. Hinta vaihtelee työn riskeistä riippuen. Tyypillisesti n. 1-2%. Ei pakollinen, jos työnantaja maksaa vuoden aikana palkkoja yhteensä maks. 1300€.
TVR-maksu (työntekijän työttömyys­vakuutus­maksu) Tarvitaan 17–64-vuotiaille työntekijöille. TA:n osuus 0,50% bruttopalkasta ja TT:n 1,50%. Ei pakollinen, jos ei ole velvollisuutta maksaa työtapaturma­vakuutusmaksua.
Työnantajan sairausvakuutusmaksu (sava-maksu) Maksetaan 16-67-vuotiaista työntekijöistä. TA:n osuus 0,77% bruttopalkasta. Ei poikkeuksia.
Työehto­sopimuksista mahdollisesti tulevat lisät Vain jos yleissitova työehtosopimus niin velvoittaa. Tämän artikkelin laskuesimerkissä eivät ole mukana. Tällaisia ovat esim. lomaraha. Kun alalla on yleissitova TES, sitä on kaikkien työnantajien noudatettava. Kaikilla aloilla omaa TESiä ei ole.
Ennako­npidätyksen tilittäminen (ei TA:n maksama sivukulu, mutta työnantajan hoitaa tilityksen) Bruttopalkasta pidätetään työntekijän verokortin mukainen osuus. Jos kotitalous maksaa palkkaa alle 1500€/vuosi(v.2018), TA:n ei ole pakko tehdä. Katso kotitalouksien huojennus.

Koska työntekijän ikä vaikuttaa moniin sivukuluihin, on kaikki eri tilitykset on kuvattu alla olevaan kaavioon.

Ikä Sava TVR TyEL Tapavak.
Alle 16v. - - - X
16v. X - - X
17v. – 52v. X X TT: 6,75% X
53v. – 62v. X X TT: 8,25% X
63v. – 64v. X X TT: 6,75% X
65v. – 67v. X - TT: 6,75% X
68v. – - - - X

HUOM: Maksuvelvollisuuksissa on myös palkkasummarajoja. TyELin työnantajaosuus on joinain vuosina ollut eri prosentti tilapäisille ja sopimustyönantajille.

Esimerkkinä työnantajan sivukulut 1000 € bruttopalkkaa (17–52v työntekijä, tilapäinen työnantaja) maksettaessa. Tässä esimerkissä ei ole mukana mahdollisesti työssä sovellettavan yleissitovan työehtosopimuksen tuomia lisiä:

Bruttopalkka kuukaudessa 1000 €
TyEL-maksu: työnantajan osa 18,45 % +184,50 €
Sairausvakuutusmaksu: 0,77 % bruttopalkasta +7,70 €
Työttömyysvakuutusmaksu: työnantajan osuus 0,50 % +5,00 €
Tapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus: esimerkiksi 2% (tarkka maksu riippuu työstä) +20 €
Työnantajalle tulee maksettavaa yhteensä 1217,20 €

Työnantajan sivukulut kannattaa aina jo etukäteen palkkaamista miettiessään ottaa huomioon teetettävän työn hinta arvioidessaan. Nyrkkisääntönä kokonaiskustannuksia laskiessa voi bruttopalkan päälle lisätä työnantajan sivukuluina n. 25 % lisää. Eri alojen yleissitovista työehtosopimuksista voi tulla edellisen laskelman lisäksi muita eriä mukaan laskelmaan. Tällaisia ovat tyypillisesti esim. lomarahat.

Kun maksat yksityisesti palkkaa, saat kotitalousvähennyksen alaisesta työstä kaikki työnantajan sivukulut takaisin verovähennyksenä, myös tapaturmavakuutuksen kulun! Katso lisää tietoa kotitalousvähennyksestä täältä

HUOM: Palkkaus.fi-käyttäjän ei tarvitse huolehtia sivukulujen ilmoittamisesta tai tilittämisestä, vaan ne hoituvat automaattiseti. Teet vain yhden maksun palvelussa ja Palkkaus.fi hoitaa loput!


Laskuri

Maksa palkka yhdellä verkkomaksulla!
Kaikki sivukulut ja ilmoitukset.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!