Yrittäjän työttömyysturva

Mitä työttömyysturva on Suomessa yrittäjälle? Lue tästä johdanto aiheeseen! yrittaminen # palkkaus

Yrittäjän on hyvä miettiä tilannettaan myös mahdollisen työttömyyden tapauksessa. Voi sattua jotain odottamatonta, kuten oma tai läheisen vakava sairastuminen, joka pakottaa yrittäjän luopumaan tai pitämään taukoa yritystoiminnastaan.  

Työttömäksi ilmoittautuminen

Kun työttömyys osuu kohdalle, on ensiksi ilmoittauduttava työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Ilmoittautumisen voi tehdä TE-toimiston sivuilla, Oma Asiointi -palvelussa. Tämän jälkeen on oikeutettu joko työmarkkinatukeen tai työttömyyspäivärahaan (ansiopäiväraha tai peruspäiväraha).

Kansaneläkelaitos (KELA) maksaa työttömälle peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea. Kun työtön henkilö on jonkin työttömyyskassan jäsen, on hän oikeutettu ansiopäivärahaan, jonka suuruus perustuu aikaisempaan ansiotasoon.

Työttömyysturva ja yrittäjä

Työttömyysturvassa yrittäjäksi luetaan henkilö, joka on päätoimeaan varten velvollinen ottamaan yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL tai MYEL). Yrittäjäksi katsotaan myös yrityksen osaomistaja.

Ollakseen oikeutettu ansiopäivärahaan, on yrittäjän oltava kassan jäsen vähintään 15 edellistä kuukautta. Lisäksi on täytettävä ns. työssäoloehto, jonka mukaan on työskenneltävä yrittäjänä 48 kuukauden aikana yhteensä 15 kuukautta. Poikkeuksena edelliseen viranomaiset voivat pitää työmarkkinoilla olon esteiden, kuten lapsen hoidon, asevelvollisuuden tai sairauden takia.  

Yrittäjä voi liittyä jompaankumpaan kahdesta yrittäjille tarkoitetusta työttömyyskassasta:

Vuosittainen jäsenmaksu on yrittäjän kohdalla kuitenkin palkansaajakassoja korkeampi, koska valtio ei tue yrittäjän kassoja samalla tavoin kuin palkansaajien kassoja.

Ansioturvan suuruus

Yrittäjä määrittelee kassaan liittyessään työtulotason, joka vuonna 2016 on vähintään 12 420 euroa vuodessa. Tämän perusteella määritellään kassan jäsenmaksu sekä työttömyysturvan ansiopäiväraha. SYT ja AYT eivät käytännössä eroa toisistaan palveluiltaan. Kummatkin tarjoavat työttömyysturvaa samankaltaisilla ehdoilla.

Jäsenmaksujen muodostamisessa on eroja. Esimerkiksi SYT:n jäsenmaksu on vuodelle 2016 2,65% vakuutuksen perusteeksi valitun työtulon 5 800 euroa vuodessa ylittävästä osasta. Kun taas AYT:n vastaava on vuonna 2016 3,7% vakuutuksen perusteeksi valitun työtulon 5 800 euroa vuodessa ylittävästä osasta 25 000 euron vuotuiseen työtuloon saakka ja tämän ylittävältä osalta 2,7%.

Perheenjäsenet ja yrittäjyys

Yrittäjät työllistävät usein perheenjäseniään joko kokopäiväisesti tai satunnaisesti. Yrittäjän perheenjäsentä voidaan jossain tilanteissa pitää yrittäjänä työttömyysturvassa, vaikkei hän omistaisi yrityksestä mitään.

Perheen yritystoiminta ja siihen osallistuminen saattaa siis jopa poistaa perheenjäsenen oikeuden työttömyysetuuteen. Lue lisää tämän linkin kautta. Tämä kannattaa ottaa huomioon suunniteltaessa perheenjäsenen osallistumista yritystoimintaan.   


Käyttäjämme suosittelevat

henrietta kvist

”Palkat ja kaikki niihin liittyvät velvoitteet hoituvat helposti ja luotettavasti yhdessä paikassa, eikä minun tarvitse miettiä asiaa jälkikäteen. Suuri hyöty on myös siitä, että tilitoimistollani on suora pääsy ajantasaisiin raportteihin.”
Henrietta Kvist, yrittäjä / Linguajoy Kielikerhot Oy

henrietta kvist

“Palkkaamalla itse säästin yli 40% remontin kustannuksista”
Mikko J. Salminen, Kauniainen
Auttava ja ystävällinen asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen palkkaamiseen, asiakas­palve­lumme auttaa sinua mielellään.

Haluamme kehittää palvelusta mahdollisimman hyvän, joten myös palautteesi on meille erittäin tärkeää.

09 425 50603
aspa@palkkaus.fi


Kokeile palkkalaskuria

Arvioi työntekijän palkkaa, työnantajan kustannuksia ja sivukuluja.

Kokeile laskuria!

Palkanlaskentaohjelma

Kaikki palkanlaskentaa ja palkanmaksuun liittyvä yhdellä maksulla! Tulorekisteri toimii myös automaattisesti.

Aloita heti!