Työntekijän velvollisuudet

Työntekijällä on työsuhteen puolesta tiettyjä velvollisuuksia. Nämä velvollisuudet on myös kirjattu lakiin. Tärkeimmät velvollisuudet on listattu tässä.

Työntekijällä on työsuhteen puolesta tiettyjä velvollisuuksia. Nämä velvollisuudet on myös kirjattu lakiin. Tärkeimmät velvollisuudet on listattu alla.

Työntekijän tärkeimmät velvollisuudet:
  1. Työntekovelvollisuus
  2. Työturvallisuus
  3. Ei kilpailevaa toimintaa ja liikesalaisuudet

1. Työntekovelvollisuus

Käytännössä työntekijän tärkein velvollisuus on tehdä sovittu työ huolellisesti.

Työntekijän on jo siis lain mukaan suhtauduttava työhönsä tosissaan ja pyrittävä tekemään hyvää työtä yhdessä sovittujen ehtojen mukaan. Työntekovelvollisuuteen kuuluu myös velvollisuus totella työnantajan työhön liittyviä ohjeita ja esimerkiksi noudattaa sovittuja työaikoja.

Työnantajalla onkin työnjohto-oikeus, eli niin sanottu direktio-oikeus. Oikeus ei ole tietenkään rajaton, vaan ohjeiden pitää liittyä työhön ja niiden pitää mm. olla tasapuolisia, kohtuullisia ja asianmukaisia ja niiden pitää ottaa huomioon kunkin työntekijän fyysiset ja ammatilliset edellytykset. Tässä kirjoituksessa ei kuitenkaan mennä tähän aiheeseen syvemmälle.

Työntekijä voi tehdä samaan aikaan myös muutakin palkkatyötä, mikäli työnantaja on antanut siihen luvan tai on siitä tietoinen, eikä ole sitä kieltänyt.

Työntekijän yleisenä velvollisuutena on lisäksi välttää kaikkea, joka on ristiriidassa sen kanssa, mitä hänen asemassaan olevalta henkilöltä voi kohtuudella työssä odottaa. Tämän perusteella voisi esimerkiksi pitää erityisen moitittavana, jos työsuojelupäällikkö esiintyisi rakennustyömaalla humalassa.


“Rakentaja"

Tee ilmainen osaajaprofiili. Löydä töitä ja tienaa enemmän!

Tee ilmainen osaajaprofiili

2. Työturvallisuus

Työntekijältä edellytettävään huolellisuuteen kuuluu osaltaan myös töiden tekeminen turvallisesti. Työntekijän on käytettävä työssä mahdollisesti tarvittavia suojavälineitä ja yleisesti järkeään ja huolehdittava omasta turvallisuudestaan ja muiden työpaikalla toimivien turvallisuudesta.

Jos esimerkiksi työpaikalla on joku selvästi viallinen ja vaaraa aiheuttava laite, tulee työntekijän välttää sen käyttämistä ja ilmoittaa asiasta työnantajalle mahdollisimman nopeasti.

3. Kilpaileva toiminta ja liike- ja ammattisalaisuudet

Työntekijä ei saa vahingoittaa nykyistä työnantajaansa esimerkiksi kilpailemalla työnantajan kanssa suoraan tai paljastamalla tämän liikesalaisuuksia muille. Tämä koskee myös tilannetta, jossa työntekijä valmistelisi asiattomasti kilpailemista työnantajan kanssa vielä työsuhteen kestäessä.

Tämä voisi tulla kyseeseen, jos esimerkiksi työntekijä keräisi oman yrityksensä perustamista varten edellisen työnantajansa liikesalaisuuksia talteen itselleen ja houkuttelisi työajalla työnantajansa asiakkaita pian perustettavalle yritykselleen.

Kielto ilmaista työnantajan liike- ja ammattisalaisuuksia on voimassa myös työsuhteen päättymisen jälkeen, jos työntekijä on saanut tiedot itselleen oikeudettomasti.

Työsopimuksessa voi olla myös erillisiä kohtia kilpailukiellosta työsuhteen päättymisen jälkeen. Näistä sovitaan kuitenkin aina erikseen ja tapauskohtaisesti ja niitä tapaa lähinnä kovan yritysmaailman puolella.


Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukuluja ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!


Käyttäjämme suosittelevat

henrietta kvist

”Palkat ja kaikki niihin liittyvät velvoitteet hoituvat helposti ja luotettavasti yhdessä paikassa, eikä minun tarvitse miettiä asiaa jälkikäteen. Suuri hyöty on myös siitä, että tilitoimistollani on suora pääsy ajantasaisiin raportteihin.”
Henrietta Kvist, yrittäjä / Linguajoy Kielikerhot Oy

henrietta kvist

“Palkkaamalla itse säästin yli 40% remontin kustannuksista”
Mikko J. Salminen, Kauniainen
Auttava ja ystävällinen asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen palkkaamiseen, asiakas­palve­lumme auttaa sinua mielellään.

Haluamme kehittää palvelusta mahdollisimman hyvän, joten myös palautteesi on meille erittäin tärkeää.

09 425 50603
aspa@palkkaus.fi


Kokeile palkkalaskuria

Arvioi työntekijän palkkaa, työnantajan kustannuksia ja sivukuluja.

Kokeile laskuria!

Palkanlaskentaohjelma

Kaikki palkanlaskentaa ja palkanmaksuun liittyvä yhdellä maksulla! Tulorekisteri toimii myös automaattisesti.

Aloita heti!