Sava – sairausvakuutusmaksu

Vakuutukset ja eläke

Sairausvakuutusmaksua maksavat sekä työnantaja että työntekijä. Sava-maksu on osa sosiaaliturvaan liittyviä maksuja.


Laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta korvasi 2017 aikaisemman työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain. Käytännössä palkanlaskennassa tämä näkyy terminologian muutoksena. Ennen puhuttiin sotu-maksusta, niin nyt on sava-maksu.

Sava-maksun laskeminen

Sairausvakuutusmaksu vaihtelee vuosittain. Vuonna 2020 se oli seuraavasti:

  1. Työntekijä: 1,54% (vuonna 2019). Käytännössä verottaja sisällyttää tämän valmiiksi työntekijän verokorttiin ja työntekijän osuus menee siis ennakonpidätyksen mukana.
  2. Työnantaja: maksaa työnantajan osuuden 16–67 -vuotiaista työntekijöistä. Tätä nuoremmille tai tätä vanhemmille työntekijöille maksetuista palkoista ei sava-maksua ole. Työnantaja maksaa työnantajan sosiaaliturvamaksua 0,77% työntekijän bruttopalkasta (vuonna 2019). Tämä osa tulee bruttopalkan päälle ja sen työnantaja tilittää Verohallinnolle OmaVero-palvelun kautta, ent. Verotili.

Maksaminen

Työnantajan on tilitettävä sairausvakuutusmaksu viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivänä. Se tilitetään ennakonpidätyksen kanssa Verohallinnolle.

Jos työnantaja maksaa palkan tammikuussa, tulee hänen tilittää työnantajan sairausvakuutusmaksu Verohallinnolle viimeistään helmikuun 12. päivään mennessä. Samalla tehdään työntekijän ennakonpidätyksen tilitys.

Sava-maksun merkitys

Sosiaaliturvamaksuilla katetaan sairausvakuutusjärjestelmän kuluja. Sairausvakuutusjärjestelmän kautta maksetaan esimerkiksi sairauspäivärahaa, kuntoutusrahaa, sekä äitiys-, isyys-, vanhempainrahaa. Järjestelmän tavoitteena on tasata lyhytaikaisesta sairaudesta sekä vanhempainlomasta aiheutuvaa toimeentulon menetystä. Käytännössä Verohallinto tilittää sosiaaliturvamaksuilla kerättyjä varoja Kelalle, joka käyttää rahat sairausvakuutusetuisuuksien maksamiseen.

Laajemmin ajateltuna yhteiskunnan järjestämään sosiaaliturvaan liittyy muitakin maksuja ja palveluita, jotka liittyvät kansalaisten terveyden ja toimeentulon turvaamiseen. Sosiaaliturvamaksuista puhuessa kuitenkin useimmiten tarkoitetaan juuri työsuhteiden yhteydessä maksettuja maksuja.

Huojennus kotitalouksille

Jos yksityinen henkilö tai kuolinpesä maksaa palkkaa alle 1500 € vuodessa, ei maksua tarvitse suorittaa (kuten ei myöskään ennakonpidätystä). Tämä on merkittävä etu yksityiselle palkkaajalle, joka myös hieman yksinkertaistaa palkan maksamista.

Jos palkkasumma ylittää 1500 € kesken vuoden, niin ennakonpidätys maksetaan ylimenevältä osalta. Sairausvakuutusmaksu maksetaan kuitenkin koko siihen asti kertyneestä summasta, ja jatkossa sitten aina seuraavista palkoista.


Linkit ja ohjeet:

Kokeile ilmaista palkkalaskuri: arvioit sivukuluja ja kustannuksia, maksa palkka helposti

Työnantajan sivukulut, mitä ne sisältävät?

Työnantajan velvollisuudet

Työsopimus ja työsopimuspohja

Palkkaus ABC: ohjeita ja vinkkejä työsuhde- ja palkka-asioista