Ulkomaalaisen työntekijän palkkaaminen

Ulkomaalaisen työntekijän palkkaaminen ei lopulta eroa kovin paljon suomalaisen palkkaamisesta. Samat lait ja työehtosopimukset koskevat työnantajaa myös ulkomaalaista palkatessa. Lähdevero on ehkä yleisin erikoisuus, joka näissä kansainvälisissä tilanteissa tulee suomalaiselle työnantajalle vastaan.

Ulkomaisen työntekijän osalta ei työnantajavelvollisuuksien puolesta juurikaan ole eroa verrattuna kotimaisen työntekijän palkkaamiseen: työnantajan sivukulut ja verot pitää joka tapauksessa maksaa. Lyhytaikaisesti Suomessa oleskelevien työntekijöiden työnantajan velvollisuuksissa on kuitenkin jotain eroavaisuuksia tavalliseen tilanteeseen.

Ulkomainen työntekijä Suomessa

Jos palkkaa ulkomaalaisen työntekijän, tulee muistaa:

  • EU- ja ETA-maiden kansalaiset voivat työskennellä Suomessa ilman työntekijän oleskelulupaa
  • Muiden maiden kansalaiset tarvitsevat työntekijän oleskeluluvan, jonka voi hakea Maahanmuuttovirastosta
  • Ulkomaalaisen työntekijän palkkaamisesta löytyy tarkemmin tietoa täältä.

Pakolaisen palkkaamisessa pitää ottaa huomioon muutamia seikkoja, ja siihen on Palkkaus ABC:ssä myös oma ohjeensa.


Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukuluja ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

Työnantajan sivukulut ulkomaista työntekijää palkatessa

Lähtökohtaisesti työnantajan näkökulmasta ulkomaisen työntekijän palkkaaminen vastaa täysin kotimaisen työntekijän palkkaamista: TyEL-maksut on hoidettava ja työtapaturmavakuutukset otettava työntekijälle täysin normaalisti. Työntekijän palkasta on myös yleensä perittävä työntekijän osuus TyEL- ja TVR-maksuista.

Työnantajan sosiaaliturvamaksu tarvitsee kuitenkin maksaa ainoastaan, jos työsuhde kestää yli neljä (4) kuukautta.

Työntekijän sairausvakuusmaksu sisältyy tavallisesti hänen ennakonpidätysprosenttiinsa, mutta lähdeverokorttia käyttäessä (enemmän seuraavassa kohdassa) joutuu tämän maksun hoitamaan erikseen. Tämän vuoksi jos työsuhde kestää yli 4 kuukautta, mutta alle kuusi kuukautta, joutuu työntekijän palkasta lisäksi pidättämään erikseen sairausvakuusmaksun (2,12 % palkasta vuonna 2016).

TyEL-maksua, TVR-maksua, ja sosiaaliturvamaksuja ei kuitenkaan makseta lainkaan, jos työntekijä esittää kotivaltiostaan saamansa A1 -todistuksen (tai vastaavan).

Suomessa enintään puoli vuotta asuvien verotus

Jos työntekijä asuu ja oleskelee suomessa enintään puoli vuotta (6 kk), hän on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Pysyvästi Suomessa asuvan työntekijän palkasta pidätetään ennakonpidätys, mutta rajoitetusti verovelvollisen palkasta taas lähdevero. Lähdevero pidätetään palkkaa maksaessa bruttopalkasta ennakonpidätyksen tyyliin. Lähdevero on 35 % (vuonna 2015).

Maksaja voi ennen veron perimistä kuitenkin tehdä maksettavasta lähdeverosta lähdeverovähennyksen, jos asiasta on maininta työntekijän toimittamassa lähdeverokortissa. Lähdeverokortti on oma erityinen verokorttinsa, jota pitää hakea Verohallinnolta erillisellä lomakkeella. Vähennys on joko 510 € kuukaudessa tai 17 € vuorokaudessa, jos työsuhde kestää alle kuukauden.

Vuodesta 2014 alkaen ulkomaalainen työntekijä on myös voinut vaatia tulevansa verotetuksi progressiivisen verotuksen mukaisesti. Tällöin hänen on erikseen vaadittava tätä verotoimistosta. Työnantajan näkökulmasta työntekijä saa tällöin normaalin verokortin.

Suomen työlainsäädäntö ja yleissitovat työehtosopimukset koskevat myös ulkomailta saapuneita työntekijöitä täysin. Ulkomaalaiselle ei siis saa esimerkiksi maksaa pienempää palkkaa kuin suomalaiselle samaa työtä tekevälle työntekijälle.

Suomessa yli puoli vuotta asuvien verotus

Suomessa yli puoli vuotta asuvien ulkomaalaisten verotus ei oikeastaan eroa suomalaisten työntekijöiden verotuksesta. He ovat normaalisti verovelvollisia Suomeen ja toimittavat työnantajalle verokortin, jonka mukaan toimitaan. Kaikki työehtosopimukset koskevat myös heitä ja heidän työstään maksetaan normaalisti TyEL-maksut, TVR:t ja kaikki.

Eroja syntyy ainoastaan silloin, jos henkilö osoittaa ettei hän kuulu Suomen asumis- tai työskelyperusteisen sosiaaliturvan piiriin. Tämän voi todistaa esittämällä todistuksen kotimaansa viranomaisen myöntämällä E 101 tai A1 lomakkeella tai Kelan antamalla erillisellä todistuksella.

Ulkomailla pysyvästi työsken­televien työntek­ijöiden verotus

Jos työntekijä työskentelee pysyvästi ulkomailla, hänen verotuksensa ja maksunsa hoidetaan yleensä hoidetaan kohdemaan lakien ja säädöksien mukaan. Tässä tapauksessa lisää tietoa antaa Verottaja.

Ulkomaalaisen työntekijän palkkaaminen on suomalaisen työlainsäädännön näkökulmasta aina erikoistapaus, joten kannattaa erikseen varmistaa viranomaisilta, että nämä kansainväliset tilanteet tulee hoidettua lakien ja asetuksien mukaisesti.


Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukuluja ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!


Käyttäjämme suosittelevat

henrietta kvist

”Palkat ja kaikki niihin liittyvät velvoitteet hoituvat helposti ja luotettavasti yhdessä paikassa, eikä minun tarvitse miettiä asiaa jälkikäteen. Suuri hyöty on myös siitä, että tilitoimistollani on suora pääsy ajantasaisiin raportteihin.”
Henrietta Kvist, yrittäjä / Linguajoy Kielikerhot Oy

henrietta kvist

“Palkkaamalla itse säästin yli 40% remontin kustannuksista”
Mikko J. Salminen, Kauniainen
Auttava ja ystävällinen asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen palkkaamiseen, asiakas­palve­lumme auttaa sinua mielellään.

Haluamme kehittää palvelusta mahdollisimman hyvän, joten myös palautteesi on meille erittäin tärkeää.

09 425 50603
aspa@palkkaus.fi


Kokeile palkkalaskuria

Arvioi työntekijän palkkaa, työnantajan kustannuksia ja sivukuluja.

Kokeile laskuria!

Palkanlaskentaohjelma

Kaikki palkanlaskentaa ja palkanmaksuun liittyvä yhdellä maksulla! Tulorekisteri toimii myös automaattisesti.

Aloita heti!