Yritys ja ALV

Yritys tai yhteisö

Mitä yrittäjän pitää tietää arvonlisäverosta? Tässä esitellään arvonlisävero ja käydään läpi, miten ALV otetaan huomioon toiminnassa.


Arvonlisävero (lyhennettynä ALV) on kaikkien tuotteiden tai palveluiden myyntihintaan lisättävä vero. Veron nimi tulee siitä, että tarkoituksena on verottaa yrityksen toiminnan vuoksi syntynyttä lisäarvoa.

Esimerkiksi jos perunasta valmistetaan perunamuusia, on syntynyt lisäarvoa suhteessa alkuperäiseen. Arvonlisäveron avulla valtio ottaa osansa tästä arvon lisääntymisestä. Arvonlisävero (tai joku muu sitä vastaava vero) on käytössä lähes kaikkialla maailmassa.

ALV Suomessa

Suomen arvonlisäverolaki löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Suomessa arvonlisäveroprosentti on 24 % (vuodesta 2013 lähtien). Joillakin asioilla on käytössä alempi ALV-kanta. EU rajoittaa alennuttujen ALV-kantojen määrän kahteen, mutta tasot vaihtelevat eri maissa. Suomessa niitä käytetään esimerkiksi ruoalle (14 %) ja henkilökuljetuksille (10 %).

Arvonlisävero maksetaan vain kerran ja sen maksaa kokonaisuudessaan kuluttaja ostaessaan valmiin tuotteen. Yritykset voivat vähentää lähes kaikki itse maksamansa arvonlisäverot verotuksessaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kun yritys itse hankkii tuotteita ja maksaa niistä arvonlisäveroa yhteensä 1000 euroa, tarvitsee sen tilittää verottajalle 1000 euroa vähemmän loppuasiakkaiden sille maksamista arvonlisäveroista. Eli käytännössä yritys toimii veron välittäjänä valtiolle.

Tässä artikkelissa ei käsitellä esim. rakennusalalla käytettävää käännettyä arvonlisäveroa.

ALV-velvollisuus

Jos yrityksen liikevaihto ylittää 10 000 euroa vuodessa (2020 loppuun asti), on yrityksen ilmoittauduttava arvonlisäverovelvolliseksi tekemällä asiasta ilmoitus. Ilmoitus on helpointa tehdä sähköisesti Yritys- ja yhteisötietojärjestelmälle (YTJ).

1.1.2021 ALV-raja nousee 15 000 euroon.

Yritys joko on arvonlisäverovelvollinen tai ei, sille ei ole välimuotoja. Arvonlisävelvollisen yrityksen on maksettava arvonlisävero kaikista 12 kuukauden mittaisen tilikauden aikana myymistään tuotteista tai palveluista. Ensimmäistä 15 000 euroa (2021 alkaen) ei siis saa ilmaiseksi, vaan arvonlisävelvollinen yritys maksaa ALV:tä heti vuoden ensimmäisestä myynnistä lähtien. Arvonlisäverotuksesta eri yhtiömuotojen tapauksessa kerrotaan lisää Verohallinnon sivuilla täällä.

On kuitenkin joitain harvoja tuotteita tai palveluita, joista arvonlisäveroa ei makseta. Näitä ovat esimerkiksi terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvät palvelut tai sosiaalihuoltona järjestetyt palvelut. Näiden ehtona on usein rajattu toimiala ja siihen voi liittyä vaadittavia koulutuksia (kuten koulutettu hieroja). Nämä kannattaa aina selvittää erikseen Verohallinnolta.

Pienimuotoisen liiketoiminnan arvonlisäverotus

Jos toiminta on pienimuotoista ja liikevaihto alittaa 15 000 euroa vuodessa, ei arvonlisäverosta tarvitse välttämättä huolehtia lainkaan. Tällöin tuotteiden hintaan ei tarvitse lisätä arvonlisäveroa. Byrokratia on kevyempää ja kuluttajille syntyvä lasku on siis pienempi.

Huomaa kuitenkin, että jos yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen, se ei voi myöskään vähentää itse ostamiensa tuotteiden arvonlisäveroja verotuksessaan. Lisäksi jos 15 000 euron raja kesken vuoden yllättäen ylittyy, on hakeuduttava arvonlisävelvolliseksi ja maksettava arvonlisäverot takautuvasti koko vuodelta!

Jos tarvitsee esimerkiksi paljon raaka-aineita, voi arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen olla jopa kannattavaa. Kannattaakin laskea tarkkaan, miten lopullisten tuotteiden hinnan saa pidettyä mahdollisimman alhaisena ja pitää mielessä, että arvonlisäverovelvolliseksi on ehdottomasti paljon fiksumpaa hakeutua etukäteen, kuin päätyä sellaiseksi suunnittelematta ja jälkikäteen.

Arvonlisäveroon on lisäksi saatavissa alarajahuojennusta, jos liiketoiminta on pienimuotoista. Jos liikevaihto on tilikaudessa alle 30 000 euroa (vuonna 2019), saa osan arvonlisäverosta anteeksi. Yrityksen on itse laskettava huojennuksen määrä ja ilmoitettava se Verohallinnolle. Verottajalla on täällä tarkemmat ohjeet alarajahuojennuksen laskemisesta.

Arvonlisäveron maksaminen

Arvonlisäverovelvollisen on tehtävä Verohallinnolle kuukausittain ilmoitus. Ilmoitus on tehtävä yrityksen oman ilmoitusjakson mukaisesti. Tavallisimmin ilmoitusjakso on yksi kuukausi, mutta pienten yritysten ilmoitusjakso voi olla neljännesvuosi tai jopa vain kerran vuodessa. Tätä pitää erikseen hakea Verohallinnolta, oletus on kuukausittain ilmoittaminen. Arvonlisäverot maksetaan OmaVerossa yrityskohtaisella viitenumerolla.

Käytännössä kuukausittainen ilmoittaminen on selkeintä, koska silloin ALV tulee huolehdittua säännöllisesti ja yrityksen päivittäisen talouden näkökulmasta sitä on helpompi hahmottaa.

ALV-maksuprosessi kuukausittain

Arvonlisäverojen maksaminen kuukausittain menee niin, että jokaisessa kuussa ilmoitetaan ja maksetaan aina 2 kuukautta aikaisemman kuukauden laskutuksesta syntyneet verot.

Prossessisa on kaksi osaa:

  1. Ilmoitus Verohallinnnolle (OmaVero-palvelussa)
  2. Maksu Verohallinnolle (myös OmaVeron kautta)

ALV-ilmoituksen voi tehdä Verohallinnnon OmaVero-palvelun kauttaverkossa ja sitten maksaa ilmoittamansa summan Verohallinnolle. Jokaisella yrityksellä on palvelussa oma viitenumero, jolla tilitykset Verohallinnon tileille tehdään.

OmaVero-palvelussa on ikään kuin verotili, jota kautta verottajalle hoidetaan oma-aloitteiset maksut. Sinne tilitetään mm. ALV-suoritukset ja työnantajan sotu-maksut. Verotilistä löydät lisää tietoa täältä. Tilitykset voi tehdä suoraan palvelussa verkkopankkimaksuna, kun on tehnyt ilmoituksen.

Jos joltain kuukaudelta yritykselläsi on ALV-kertymää enemmän ostoista kuin myynneistä, niin ilmoitukseen tulee negatiivinen loppusumma (olettaen, että muut verotilille tehdyt tilitykset eivät muuta tilannetta). Tällöin Verohallinto hyvittää erotuksen yritykselle.

Esimerkiksi:

Tilität 2 kuukautta aiemman laskutuksen ALV:n osuuden (eri verokannat huomioiden) Verohallinnolla viimeistään tämän kuukauden 12. päivään mennessä. Lokakuussa maksetaan siis elokuun ALV ja marraskuussa syyskuun ALV.

Huomaa, että ALV pitää ilmoittaa ja maksaa aina laskutuksen mukaan!Siksi on tärkeää, että saat asiakkaaltasi myös laskutuksen mukaisen maksun ajoissa, koska joudut niistä kuitenkin tilittämään ALV:n 2 kuukauden kuluttua laskutuksesta.


Lisää aiheesta:

Arvonlisäverotus, ohjeet Verohallinnon sivulla

Työnantajan sivukulut, mitä ne sisältävät?

Tulorekisteri ja Palkkaus.fi

Työnantajan velvollisuudet

Palkkaus ABC: ohjeita ja vinkkejä työsuhde- ja palkka-asioista