Yhtiömuodot Suomessa ja palkanmaksu

Yritys tai yhteisö

Tässä esitellään eri yritysmuodot Suomessa. Miten ne eroavat, millaiseen liiketoimintaan ne sopivat ja miten palkanmaksu hoituu eri yhtiömuodoissa?


Yritysmuodot ovat keskenään varsin erilaisia. Yrityksen perustamisen kustannukset ja taloudelliset ja oikeudelliset vastuut riippuvat yrityksen muodosta ja eri yritysmuodot sopivat eri tavoin erilaiseen bisnekseen. Tässä artikkelissa esitellään Suomen yritysmuodot ja kerrotaan, millaiseen liiketoimintaan ne parhaiten sopivat.

Käytännössä yritystoimintaa harjoitetaan joko osakeyhtiön kautta (oy) tai yksityisenä elinkeinonharjoittajana (tmi). Muut yritysmuodot ovat harvinaisempia ja niitä ei yleensä käytetä uusissa yrityksissä. Osakeyhtiö on omistajien, asiakkaiden ja liikekumppaneiden kannalta turvallisin, selkein ja myös kaikelle liiketoiminnalle joustavin vaihtoehto.

Yrityksen perustaminen on Suomessa melko yksinkertainen ja nopea prosessi, eikä se maksa paljoa. Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH)toimitetaan tarvittavat dokumentit ja maksetaan yhtiömuodon mukainen käsittelymaksu.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Yksinkertaisin yritysmuoto on toimia yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Yleiskielessä yksityisestä elinkeinonharjoittajasta puhutaan myös muodoissa ”toiminimi”, ”tmi” tai ”yksityisliike”. Lainsäädännön kielessä “toiminimellä” tarkoitetaan sen sijaan vain yrityksen nimeä, kuten Suomen Palkanlaskenta Oy. Toiminimi sopii yritysmuotona erityisen hyvin omaa työtään myyvälle ammattilaiselle, kuten hierojalle tai valokuvaajalle. Toiminimiyrittäjä toimii omalla nimellään ja vastaa suoraan itse kaikesta yrityksen toiminnasta ja sitoumuksista. Löydät toiminimiyrittämisestä lisää tietoa omasta artikkelistaan.

HUOM: Palkanmaksun kannalta elinkeinonharjoittajan pitää huomioida, että hän ei maksa itselleen palkkaa yhtiöstä. Koska verotuksellisesti yrityksen tulo on hänen henkilökohtaista tuloaan, voi yrittäjä vain siirtää rahaa yritykseltä itselleen ns. yksityisottoina.

Osakeyhtiö (Oy)

Suomen yleisin käytetty yritysmuoto on osakeyhtiö. Osakeyhtiössä osakkeenomistajat eivät vastaa yhtiön veloista omalla omaisuudellaan, vaan heillä on pelissä lähtökohtaisesti vain yhtiöönsä sijoittama pääoma. Osakeyhtiö on oikeushenkilö, joka voi solmia sopimuksia ja tehdä muita sitoumuksia (esim. ottaa velkaa). Osakeyhtiön perustamiseksi vaaditaan minimissään vain 2500 euron alkupääoma, jota vastaa perustamishetkellä sovittu määrä osakkeita.

Osakkeita omistavat yrityksen omistavat osakkeita ja kukin omistaja voi omistaa eri määrän yhtiön osakkeista. Omistajina voivat olla yksityishenkilöt tai muut oikeushenkilöt (kuten toiset yritykset). Osakeyhtiö voi olla yksityinen (Oy) tai julkinen (Oyj). Julkinen osakeyhtiö tarkoittaa käytännössä pörssiyhtiötä. Palkkaus.fi:stä löydät myös oman artikkelinsa, jossa osakeyhtiöitä on esitelty tarkemmin.

HUOM: Osakeyhtiössä jokainen työntekijä saa palkkaa (YEL- tai TyEL-palkkaa) ja omistajat voivat saada yrityksestä osinkoja (pääomatuloa). Hallituksen jäsenille voidaan maksaa hallituspalkkioita.

Yritysmuotojen vertailua

Yhtiömuoto Perust.kust. (min.) Osakkaan vastuu Sopii erityisesti
       
Yksit. elinkeinonharj. 110€ Yrittäjän ja yrityksen talous ovat käytännössä samaa taloutta. Yksittäiselle ihmiselle, joka myy omaa työtään, eikä investointeja tarvita (graafikko, konsultti jne.)
Osakeyhtiö 330-380€ (PRH) +osakkaiden osakepääoma Osakeyhtiön osakas ei vastaa henkilökohtaisella omaisuudellaan yhtiön veloista. Mihin tahansa liiketoimintaan. Yhtiön ja omistajien taloudet eivät ole suoraan kytköksissä toisiinsa.
Avoin yhtiö 240€ (PRH) Kaikki yhtiömiehet vastaavat kaikista yhtiön veloista henk.koht. omaisuudellaan. Perheyrityksiin. Käytännössä ikään kuin useamman henkilön yhteinen toiminimi.
Kommandiitti- yhtiö 240€ (PRH) Vastuunalainen yhtiömies vastaa omalla omaisuudellaan, hiljainen yhtiömies vain sijoittamallaan pääomalla. Esim. perheyrityksiin, joissa on ainakin yksi omistajista on vain sijoittajan roolissa.
Osuuskunta 380€ (PRH) Jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisella omaisuudellaan osuuskunnan veloista. Asiantuntijuuden myymiseen, historiallinen yritysmuoto. Muistuttaa osakeyhtiötä, mutta ei pääomavaatim.

Avoin yhtiö (Ay)

Avointa yhtiötä käytetään käytännössä vain perheyrityksissä. Avointa yhtiötä varten tarvitaan kaksi tai useampia yhtiömiehiä, jotka sopivat elinkeinon harjoittamisesta yhdessä. Avointa yhtiötä ei voi perustaa yksin, vaan siihen tarvitaan aina vähintään kaksi henkilöä. Jos jostain syystä avoimeen yhtiöön jää missään vaiheessa pidemmäksi aikaa vain yksi osakas, muuttuu avoin yhtiö automaattisesti toiminimeksi. Avoimessa yhtiössä on huomattava, että kaikki yhtiömiehet ovat yhtäläisesti vastuussa yhtiön veloista henkilökohtaisella omaisuudellaan. Avoin yhtiö sopii siis lähinnä tilanteisiin, joissa yrittäjät luottavat toisiinsa hyvin vahvasti.

Kommandiittiyhtiö (Ky)

Kommandiittiyhtiö muistuttaa paljon avointa yhtiötä, mutta siinä on erona, että ainakin yksi osakas on mukana vain äänettömänä yhtiömiehenä. Äänetön yhtiömies vain sijoittaa yhtiöön, eikä hän muuten yleensä osallistu toimintaan. Hänen vastuunsa yhtiön veloista yms. rajoittuu hänen sijoittamaansa pääomaan, mutta hän saa osuutensa yhtiön voitoista. Vastuunalainen yhtiömies taas päättää yhtiön toiminnasta ja vastaa yhtiön veloista omalla omaisuudellaan, mutta myös päättää yrityksen toiminnasta ja saa yhtiön lopun voiton itselleen. Kommandiittiyhtiö on edelleen yleinen yhtiömuoto vanhoissa perheyrityksissä.

Osuuskunta (Osk)

Osuuskunta on taloudellista toimintaa harjoittava yritys, jonka omistavat osuuskunnan jäsenet. Osuuskunnat ovat Suomessa vanha yritysmuoto (esimerkiksi S-ryhmä on osuuskuntamuotoinen) ja niiden historia on alkutuotannossa kuten maataloudessa. Jos alkupääomaa ei tarvita paljoa ja on olemassa toisensa hyvin tunteva, samanmielinen porukka, joka haluaa myydä samanlaista osaamistaan, voi osuuskunnan perustaminen tulla kyseeseen.

Aatteellinen organisoitu toiminta

Rekisteröity yhdistys (ry) ja rekisteröity puolue (r.p.) ovat myös tavallaan yritysmuotoja, mutta ne on tarkoitettu aatteelliseen toimintaan, eivätkä yleensä harjoita varsinaista liiketoimintaa. Isommat yhdistykset ja varsinkin puolueet, maksavat kyllä palkkoja tavallisen yrityksen tavoin ja niillä on joskus paljonkin työntekijöitä.

Muut yritysmuodot

Muitakin yritysmuotoja on, mutta ne on tarkoitettu erityisiin tarkoituksiin. Tällaisia ovat mm. asunto-osakeyhtiö ja säätiö. Kattava lista eri yritysmuodoista löytyy PRH:n sivuilta tämän linkin kautta.


Lue lisää

Toiminimiyrittäjä – mitä se tarkoittaa?

Osakeyhtiö yhtiömuotona

Palkkaus ABC: ohjeita ja vinkkejä työsuhde- ja palkka-asioista