Tapaturmavakuutus

Vakuutukset ja eläke

Työtapaturmavakuutus on lakisääteinen vakuutus, jolla työntekijä vakuutetaan työssä sattuneiden tapaturmien tai ammattitautien varalta.


Työtapaturmavakuutus on lakisääteinen vakuutus, jolla työntekijä vakuutetaan työn tekemisen aikana sattuneiden tapaturmien tai aiheutuneiden ammattitautien varalta.

Milloin vakuutus on otettava?

Työnantajan on otettava työtapaturmavakuutus käytännössä aina, koska kaikki työntekijät kattava vuosittainen palkkasummaraja on vain 1 400€ (vuonna 2023). Vakuutus lain mukaan pitää ottaa työsuhteisessa työssä oleville työntekijöille.

Vain hyvin pieniä töitä vuoden aikana teettävän työnantajan ei tarvitse ottaa työtapaturmavakuutusta työntekijöilleen (usein kotitaloudet).

Mitä se maksaa?

Työtapaturmavakuutuksen hinta lasketaan suhteessa työntekijälle maksettuihin palkkoihin ja se tulee työnantajalle maksettavaksi bruttopalkan päälle. Kyseessä on siis osa työnantajan maksamia sivukuluja.

Työtapaturmavakuutuksen hinta tehtävän työn mukaan. Käytännössä hinta on yleensä 1–3 prosentin luokkaa ja tapaturma-alttiimmissakin töissä 5–6 prosentin luokkaa. Vakuutusyhtiöillä saattaa myös olla vuositason minimimaksu, jolloin tapaturmavakuutuksesta tulee aina jokin vähimmäiskustannus myös hyvin pienillä palkoilla. Lopullinen kustannus ei vaihtele suuresti eri yhtiöillä, koska kyseessä on lakisääteinen vakuutus.

Työntekijöiden ryhmähenkivakuutus

Työnantaja on yleensä velvoitettu ottamaan myös henkivakuutus työntekijöilleen. Tämä tarkoittaa vakuutuskielellä työntekijän ryhmähenkivakuutusta. Ryhmähenkivakuutuksista vastaa keskitetystä Työntekijäin ryhmähenkivakuutus (TRHV:n sivut).

Laki edellyttää, että ryhmähenkivakuutus pitää ottaa, jos käytetty työehtosopimus sitä vaatii. Sen kustannus on pieni, yleensä alle 0,1 % bruttopalkasta. Käytännössä ryhmähenkivakuutus sisältyy aina yksityisen työnantajan vakuutusyhtiöltä ottamaan työtapaturmavakuutukseen, eikä sitä yleensä voi edes ostaa erikseen.

Mitä työtapaturmavakuutus korvaa?

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta maksetaan korvauksia työtapaturman ja ammattitaudin aiheuttamista menetyksistä. Tapaturmalla tarkoitetaan ulkoisesta tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, joka aiheuttaa työntekijälle vamman tai sairauden.

Työtapaturma- ja ammattitautilaki löytyy kokonaisuudessaan Finlexin sivuilta tämän linkin kautta.

Mitä jos tapaturmavakuutusta ei ole ottanut?

Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) toimii työtapaturma- ja ammattitautilan mukaisen vakuutuksen toimeenpanon ja kehittämisen yhteistyöelimenä. Tapaturmavakuutuskeskuksen tehtäviin kuuluu myös ns. pientyönantajien vahinkojen korvaaminen sekä sellaisten tapausten hoitaminen, joissa työtapaturmavakuutuksen ottaminen on laiminlyöty ja työntekijälle on sattunut tapaturma.

Vahingon sattuessa työntekijän asema on aina turvattu, vaikka työnantaja olisikin laiminlyönyt velvollisuutensa ottaa työtapaturmavakuutuksen. Tällaisessa tapauksessa TVK hoitaa korvauskäsittelyn sekä korvausten maksamisen. Korvausten maksamisen lisäksi TVK perii työtapaturmavakuutuksen laiminlyöneeltä työnantajalta näistä korvauksista omavastuuosuuden, jolle on määrätty enimmäismäärä. Omavastuuosuuden lisäksi työtapaturmavakuutuksen laiminlyöneelle asiakkaalle tulee myös muita seuraamuksia lain mukaisesti.

Mistä vakuutuksen saa?

Työtapaturmavakuutuksia myöntävät vahinkovakuutusyhtiöt. Jos sinulla on jo vakuutus, voit lisätä sen numeron Palkkaus.fi-palvelun asetuksiin.

Palvelu ilmoittaa maksamiesi palkkojen mukaan tiedot tulorekisteriin asetuksissa antamillasi vakuutustiedoilla. Vakuutusyhtiösi saa tiedon laskutusta varten automaattisesti tulorekisteristä ja lähettää laskun oman aikataulunsa mukaisesti.

Palkkaus.fi:n kumppani tapaturmavakuutuksissa on LähiTapiola. Saat tapaturmavakuutuksen kätevästi suoraan Palkkaus.fi:n palvelun sisältä. Valitse vain työpöydältä Asetukset ja Yleiskuva, josta löydät vakuutukset. Voit ottaa uuden vakuutukset yritykselle tai siirtää vanhan vakuutuksesi LähiTapiolaan. Myös yrittäjän tapaturmavakuutukset saa suoraan palvelusta.


Lue lisää

Kokeile ilmaista palkkalaskuri: arvioi sivukuluja ja kustannuksia

Työnantajan sivukulut, mitä ne sisältävät?

Työnantajan velvollisuudet

Työsopimus ja työsopimuspohja

Palkkaus ABC: ohjeita ja vinkkejä työsuhde- ja palkka-asioista