Ulosotto ja maksukielto

Palkanlaskenta ja palkanmaksu

Työnantajalla on velvollisuus pidättää työntekijän palkasta Ulosottoviranomaiselta tulevan maksukiellon perusteella osa palkasta.


Maksukielto

Ulosottoviranomainen lähettää työnantajalle kirjeellä tiedon ulosotosta, jos työntekijältä pitää se pidättää palkasta. Maksukielto voi olla voimassa toistaiseksi tai määräajan.

Työntekijällä ei ole velvollisuutta maksukiellosta työnantajalle kertoa, eikä työnantaja voi siitä kysyä. Kun tieto tulee ulosottoviranomaiselta työnantajalle, sen jälkeen työnantaja tekee pidätyksen seuraavasta palkasta ohjeen mukaan. Työnantaja tilittää rahan ulosottoviranomaiselle viestissä olevan ohjeen mukaisesti.

Kun maksetaan palkkaa määräajoin, ulosotolle on määritelty velallisen suojaosuus, jonka perusteet on merkitty työnantajan saamaan ilmoitukseen. Siihen vaikuttavat mm. alaikäisten huollettavien määrä. Jos palkka jää alle suojaosuuden ulosottoa ei peritä.

Jos maksetaan kertaluonteista palkkaa, niin suojaosuus on 1/3 palkasta.

Ulosotto ja Palkkaus.fi

Ulosotto merkitään vähennyksenä työntekijän palkkalaskelmaan, jolloin vaadittu summa vähennetään työntekijälle tilitettävästä palkasta.

Ohje vähennyksen merkitsemiseen palkkalaskurissa

Ulosottolaskuri löytyy viranomaisen sivuilta täältä

Työnantaja tilittää pidätetyn summan ulosottoviranomaiselle palkanmaksun jälkeen. Tällä hetkellä Palkkaus.fi ei tee tilityksiä yrityksen puolesta ulosottoviranomaisille.


Lue lisää

Oikeus.fi:n sivuilla maksukiellosta tietoa tarkemmin

Oikeus.fi: Ulosottolaskuri

Palkkaus.fi: ohje ulosoton merkitsemiseen palkkalaskurissa