Palkkaa vai työkorvausta?

Työsuhde ja työsopimus

Jossain tapauksissa työstä voidaan maksaa palkan sijaan työkorvausta. Tämä edellyttää, että työsuhteen tunnusmerkit eivät täyty.


Työkor­vauksen määritelmä

Työkorvaus on työstä saatavaa korvausta, joka ei ole palkkaa. Tämä virallinen määritelmä ei välttämättä vielä heti täysin selitä mistä asiassa on kyse.

Palkkaan verrattuna työkorvaus vertautuu enemmän palvelun ostamiseen yrittäjältä. Työn suorittajalle maksetaan korvaus työstä, mutta työtä ei itse johdeta, työkaluja ei tarjota, eikä työn tekemisen aikaan tai paikkaan oteta kantaa.

Jos seuraavat työsuhteen ehdot puuttuvat, voidaan yleensä harkita työkorvauksen käyttämistä:

  • Työnantaja ei ohjaa tai valvo työtä mitenkään. Hän vain hyväksyy tai hylkää työn tulokset
  • Työn suorittaja voi päättää itsenäisesti työn suorittamisen ajan ja paikan ja hän voi halutessaan käyttää vapaasti apulaisia
  • Työn suorittaja voi samaan aikaan vapaasti tehdä muita kilpailevia töitä
  • Työn suorittaja on perustanut yrityksen toimintaansa varten
  • Työn suorittaja vastaa itse eläke- ja tapaturmavakuutuksistaan

Vaikka freelancer ei olisi perustanut yritystä, voidaan hänelle silti joskus maksaa työkorvausta. Työkorvauksen maksamista tarkastellaan lopulta aina kokonaisuutena, jossa osa tekijöistä voi muistuttaa työsuhdetta ja osa taas puoltaa työkorvauksen käyttämistä. Kovin säännöllinen työskentely samalla työnantajalle voisi esimerkiksi viitata kyseessä olevan työsuhde, vaikka työn tekemisen aikaa tai paikkaa ei saneltaisikaan. Johto- ja valvontaoikeuden olemassaoloa pidetään yleisesti erityisen voimakkaana merkkinä työsuhteesta.

Sivukulut ja työkorvaus

Työkorvausta maksaessa työnantajan ei tarvitse hoitaa työnantajan sosiaaliturvamaksuja. Työkorvausta maksettaessa työnantaja maksaa vain työkorvauksen, ilman mitään lisäkuluja. Työn suorittaja hinnoittelee työnsä ja laskee siihen mukaan kaikki kulut. Työnantaja pidättää tästä summasta ennakonpidätyksen normaalisti työn suorittajan verokortin mukaisesti ja tekee aiheesta vuosi-ilmoituksen verottajalle.

Työkorvauksella työskennellessä työn suorittajan kannattaa sisällyttää korvaukseen esimerkiksi oman sosiaaliturvansa järjestämisen kulut. Hän ei saa työnantajalta tapaturmavakuutusta, työeläkevakuutusta tai loma-ajan palkkaa, joten hänen on hoidettava nämä kaikki asiat itse. Työn tekijälle työkorvauksen käyttämisestä on enemmän vaikutuksia, joihin kannattaakin erikseen tutustua esimerkiksi Akavan sivuilla.

Työkor­vaus käytännössä

Työkorvauksen maksaminen voi tulla kyseeseen esimerkiksi tilanteessa, jossa järjestökentällä ostetaan selkeästi määritelty käännöstyö joltain ammattilaiselta. Usein yhdistys ei ohjaa kääntämistä millään tavalla, vaan maksaa pelkästä lopputuloksesta ammattilaiselle. Vaikka kääntäjälle ei olisi toiminimeä perustettuna, ei työsuhdetta silti välttämättä synny, jos työsuhteen merkkejä ei muuten ole löydettävissä. Tällöin työstä voidaan maksaa yksinkertainen työkorvaus, eikä yhdistyksen tarvitse välttämättä alkaa työnantajaksi.


Linkit ja ohjeet

Verottajan ohje työkorvauksesta

Kokeile ilmaista palkkalaskuri: arvioi sivukuluja ja kustannuksia

Työnantajan sivukulut, mitä ne sisältävät?

Työnantajan velvollisuudet

Työsopimus ja työsopimuspohja

Palkkaus ABC: ohjeita ja vinkkejä työsuhde- ja palkka-asioista