Loma-ajan palkka

Tämä on vanha artikkeli. Lue uusin versio täältä:

Työntekijä saa Suomessa korvausta myös loma-ajalta, lomapalkkaa. Työehtosopimuksissa voi olla myös lomaraha tai muita lisäkorvauksia. Jos lomapäiviä jää käyttämättä (työsuhteen päättymisen tai hyvin lyhyen työsuhteen vuoksi), korvataan lomapäivät lomakorvauksella.

Lomapäivien kertyminen

Lomapäiviä kertyy, eli niitä ansaitaan, seuraavasti:

Lomapäivien kertyminen

 1. Lomapäivä kertyy lomanmääräytymisvuoden aikana
  • Joka vuosi ajalta 1.4.-31.3.

 2. Työntekijälle kertyy lomapäiviä sellaiselta kuukaudelta, jona:
  • hän tekee työtä vähintään 14 päivää jokaisen kuukauden aikana

  • TAI jos hän tekee työtä vähintään 35 tuntia jokaisen kuukauden aikana

 3. Kustakin tällaisesta kuukaudesta kertyy lomaa seuraavasti:
  • 2 lomapäivää, jos työsuhde on kestänyt alle vuoden

  • 2,5 lomapäivää, jos työsuhde on kestänyt yli vuoden

Lomapäiviä kerryttäviksi työpäiviksi katsotaan tavalliset työpäivät ja myös niihin rinnastettava aika, kuten vuosiloma, sairausloma tai vanhempainvapaa. Äitiys-, isyys- tai vanheimpainvapaa kerryttää vuosilomaa enintään 156 arkipäivän osalta (noin 6 kk). Tarkemmin lomapäivien määräytyminen löytyy laista tästä linkistä.


Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukuluja ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

Kertyneet lomapäivät pidetään lomana pääsääntöisesti lomakaudella, joka on vuosittain 2.5.- 30.9. Lomapäiviä käytetään myös yleensä niin, että yksi vuosilomaviikko on 6 päivää, joten myös lauantait kuluttavat lomapäiviä. Tästä on myös poikkeuksia ja tarkka alakohtainen tapa löytyy työehtosopimuksista. Kirkolliset juhlapäivät, itsenäisyyspäivä, jouluaatto, juhannusaatto, pääsiäislauantai ja vapunpäivä eivät kuluta lomapäiviä.

Hyvin lyhyissä työsuhteissa tai myös mahdollisesti usealle työnantajalle tehtävissä osa-aikatöissä vuosilomaa ei aina ehditä pitää työsuhteen aikana, vaan silloin se maksetaan rahana. Esim. kesätöissä ja lyhyissä töissä tämä on tavallista. Silloin maksetaan lomakorvausta (tästä enemmän edempänä artikkelissa).

Jos työntekijä tekee jatkuvasti töitä, mutta niin vähän, että lomapäiviä ei kerry, hänellä on kuitenkin oikeus vapaaseen. Sitä kertyy 2 päivää kuukaudessa työsuhteen aikana (eli koko vuoden aikana maksimissaan 4 viikkoa vapaata). Vapaa voidaan maksaa myös lomakorvauksena, jos sitä ei pidetä. Työntekijä voi itse päättää, pitääkö vapaata. Häntä ei voi velvoittaa vapaan pitämiseen, ja siitä voi myös pitää vain osan. Tästä löytyy tarkemmat ohjeet vuosilomalaista, katso Finlex-sivustolta.

Työntekijän oikeudesta lomaan ja loman pitämisestä lisää myös Työsuojeluhallinnon sivuilta.

Lomapalkka

Kun lomaa pidetään, maksetaan loma-ajan palkka seuraavasti:

Loma-ajan palkka

Kuukausipalkkaisella, joka tekee ns. normaalia työaikaa, loma-ajan palkka on samansuuruinen, kuin palkka työpäiviltäkin olisi.

Tuntipalkkaisen, joka kuitenkin työskentelee yli 14 pv tai yli 35 tuntia kuukaudessa, loma-ajan palkan laskentaan tarvitaan kertoimia, jotka löytyvät vuosilomalaista. Kertoimilla saadaan laskettua keskipäiväpalkka, jolla lasketaan loma-ajan päivien palkka.

Jos lomapäiviä ei kerry, niin laskennassa käytetään tiettyjä prosentteja kertyneistä palkoista.

Tarkemmin määräytymisperusteet löytyvät vuosilomalaista, Finlex-sivustolta.

Sairastuminen lomalla

Laki muuttui 1.4.2019 niin, että työntekijällä on oikeus vähintään 24 vuosilomapäivään, vaikka sairauden takia tuo määrä ei olisikaan kertynyt. Jos lomapäivät eivät tule täyteen sairauden takia, niin työntekijä saa lisäpäivä, jotta 24 päivää tulee täyteen. Lisäpäivä eivät ole vuosilomaa, joten ne niiden ajalta ei kerry uutta vuosilomaa. Lisäpäivät eivät myöskään oikeuta lomarahaan, jos työehtosopimuksessa ei niin sanota. Oikeus lisäpäiviin lakkaa, jos sairaus kestää yli 12 kuukautta.

Jos työntekijä sairastuu vuosilomalla, hän voi ilmoittaa siitä työnantajalleen ja pyytää loman siirtoa (työnantaja voi edellyttää selvitystä työkyvyttömyydestä). Loman siirrolle on laissa 6 päivän omavastuuosuus. Omavastuupäivät voivat kulua kerralla pitkän loman aikana tai yksitellen lyhyempien lomien yhteydessä.

Lomaraha ja työehtosopimukset

Työehtosopimuksissa (TES) on vuosilomalain vaatimien asioiden lisäksi usein ainakin lomaraha (käytännössä sama asia kuin vanha termi lomaltapaluuraha). Lomaraha maksetaan vielä edellä mainittujen loma-ajan palkan tai lomakorvauksen päälle. Nimi "lomaltapaluuraha" on vanha ja perustui siihen, että työnantaja halusi kannustaa työntekijöitään myös palaamaan lomalta saman työnantajan palvelukseen.

Työehtosopimuksissa on erilaisia prosentteja lomakorvauksen määräksi, ja lomapäiviä voi kertyä enemmänkin kuin, mitä laki edellyttää. Tyypillisesti lomaraha on 50% maksetusta lomapalkasta.

Voit tutkia yleissitovia työehtosopimuksia Oikeusministeriön Finlex-sivuilta.


Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukuluja ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

Lomakorvaus

 1. Työsuhteen jatkuessa: Kun työntekijä ei ole ansainnut vuosilomapäiviä, hänelle maksetaan vuosilomakorvaus:

  • Työsuhde on kestänyt alle 1 vuoden: 9% edellisen lomanmääräytymisvuoden aikana maksetusta palkasta (ilman ylityökorvausten korotuksia)

  • Työsuhde on kestänyt yli 1 vuoden: 11,5 % edellisen lomanmääräytymisvuoden aikana maksetusta palkasta (ilman ylityökorvausten korotuksia)

 2. Työsuhteen päättyessä maksetaan lomakorvaus, joka lasketaan seuraavasti:

  • Jos työntekijälle on kertynyt lomapäiviä, lomakorvaus lasketaan kuten loma-ajan palkkakin hänelle laskettaisiin (ks. edeltä loma-ajan palkka).

  • Jos lomapäiviä ei ole kertynyt (ks. yllä lomapäivien kertyminen), niin lomakorvaus lasketaan 9% (alle vuoden työsuhde) tai 11,5% (yli vuoden työsuhde) mukaan.


Käyttäjämme suosittelevat

henrietta kvist

”Palkat ja kaikki niihin liittyvät velvoitteet hoituvat helposti ja luotettavasti yhdessä paikassa, eikä minun tarvitse miettiä asiaa jälkikäteen. Suuri hyöty on myös siitä, että tilitoimistollani on suora pääsy ajantasaisiin raportteihin.”
Henrietta Kvist, yrittäjä / Linguajoy Kielikerhot Oy

henrietta kvist

“Palkkaamalla itse säästin yli 40% remontin kustannuksista”
Mikko J. Salminen, Kauniainen
Auttava ja ystävällinen asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen palkkaamiseen, asiakas­palve­lumme auttaa sinua mielellään.

Haluamme kehittää palvelusta mahdollisimman hyvän, joten myös palautteesi on meille erittäin tärkeää.

09 425 50603
aspa@palkkaus.fi


Kokeile palkkalaskuria

Arvioi työntekijän palkkaa, työnantajan kustannuksia ja sivukuluja.

Kokeile laskuria!

Palkanlaskentaohjelma

Kaikki palkanlaskentaa ja palkanmaksuun liittyvä yhdellä maksulla! Tulorekisteri toimii myös automaattisesti.

Aloita heti!