Yrityksen vuosikalenteri

Yrityksen ja yrittäjän vuosikalenteri: mitä tehtäviä yrityksen vuoteen kuuluu? palkkaus yrittäminen

Yrityksen ja yrittäjän vuoteen kuuluu useita tärkeitä päivämääriä, jotka on hyvä merkata kalenteriin kunnon punakynällä. Kun tärkeät hallinnolliset deadlinet eivät pääse yllättämään, pysyvät yrityksen asiat hallinnassa ja liiketoiminta sujuu helpommin.

Säännöllinen rutiini

Yrityksen pitää täyttää tietyt viranomaisten asettamat vaatimukset kirjanpidon ja taloudenpidon osalta tilikauden ja kalenterivuoden aikana. Osa vaatimuksista liittyy kirjanpitoon ja verotukseen, ja osa palkanmaksuun ja henkilökunnan asioiden hoitamiseen. Tehtävien jakamisesta kirjanpitäjän kanssa kannattaa sopia.

Yrityksen talouden pyörittämisestä on hyvä tehdä säännöllinen rutiini:

 1. Varaa yrityksen hallinnolle joku tietty aika kalenteristasi viikkotasolla sekä kuukausittain, jotta työt eivät kasaudu ja vievät mahdollisimman vähän kallista aikaa oikealta liiketoiminnalta.
 2. Yrityksen koosta riippuu, kuinka usein ja paljon hallintoon kannattaa uhrata aikaa. Aloittavan yrittäjän kannattaa varata vähintään 1h/viikko.
 3. Yrityksen omien tehtävien lisäksia omaan kalenteriin kannattaa huomioida suomalaiset juhlapyhät, jotta kansalliset vapaapäivät eivät pääse unohtumaan.
 4. Vähänkään isommassa firmassa omien osakkaiden ja hallituksen kanssa työskentelyyn kannattaa varata aikaa: esim. kuluneen kuukauden analyysi ja raportin lähettäminen hallitukselle.

Myös omaan alaan liittyvät merkittävät tapahtumat ja sesonkiajat kannattaa merkitä omaan vuosikalenteriin, jotta muistaa miettiä, miten niitä hyödyntäisi markkinoinnissa ja myynnissä.


Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukuluja ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

Tilikausi

Tilikausi on nykyään uusilla yrityksillä usein sama kuin kalenterivuosi. Tämä ei kuitenkaan ole pakollista ja tilikauden ajankohtaa voidaan myös vaihtaa kesken toiminnan. Verotusvuosi on kuitenkin aina kalenterivuosi, tämä kannattaa muistaa.

Normaali tilikauden pituus on 12 kuukautta, mutta ensimmäinen tilikausi voi olla jopa 18 kuukautta pitkä, kuitenkin vähintään 6 kuukautta (näin seuraava tilikausi saadaan synkronoitua kalenterivuoteen). Erillisestä perustellusta syystä yritys voi hakea tilikauden muutosta.

Verohallinnolla on pitkä lista yrityksen tärkeistä päivämääristä verottajan osalta tämän linkin takana.

Viikoittaiset tehtävät

Kerran viikossa kannattaa tarkistaa vähintään:

 • Tositteet ja kuitit järjestykseen ja kirjanpitoon
 • Ostolaskut (jotta myöhästymismaksuja ei tule!)
 • Myyntilaskutus ja saatavat asiakkailta

Valitse itsellesi sopiva tapa pitää käteis- ja korttiostojen kuitit tallessa. Yksinkertaisimmillaan yrittäjällä voi riittää läppärilaukun tai kukkaron lokeroon kuittien kerääminen, jos käy ne säännöllisesti viikoittainen läpi.

Jos liiketoiminnassasi ei tehdä laskuja päivittäin, niin varaa laskutukselle aikaa ainakin kerran viikossa. Myyntilaskuja kannattaa tehdä säännöllisesti, jotta yrityksen kassavirta pysyisi tasaisena.

Tilitoimistot tarjoavat maksupalvelua ostolaskuille, jolloin ne voidaan ohjata suoraan tilitoimistoon. Jos yrittäjällä on pääsy kirjanpito-ohjelmaan, voi hän pitää itsellään oikeudet hyväksyä laskuja, jonka jälkeen kirjanpitäjä maksaa ne. Saapuneet laskut kannattaa käydä hyväksymässä vähintään viikoittain. Kannattaa siirtää mahdollisimman moni säännöllinen lasku sähköiseksi laskuksi, niin vältyt paperilaskujen pyörittelyltä.

Kannattaa myös seurata verkkopankista, ovatko asiakkaat maksaneet laskunsa ajallaan. Mahdolliset maksumuistutukset kannattaa lähettää, tai tehdä ystävällinen tarkistussoitto, aina nopeasti asiakkaalle laskun erääntyessä.  

Kuukausittaiset tehtävät

Kuukausitasolla on yrityksellä tietyt velvoitteet. Sovi kirjanpitäjäsi kanssa, miten haluat hoitaa kuukausittaisen raportoinnin: mitkä teet itse ja miten kirjanpitäjä osallistuu prosessiin.

Kuukausittain on hoidettava ainakin:

 • Kassavirran seuranta ja arvio seuraavalle kuulle: myyntilaskutus, ostolaskut, asiakkaiden rästit jne.
 • Työntekijöiden palkanmaksu ja niiden ilmoittaminen tulorekisteriin 5 päivän sisällä palkanmaksuista
 • Verohallinnon työnantajasuoritysten ilmoitus tulorekisteriin viimeistään 5. päivä (ennakonpidätys ja sava)
 • Ennakonpidätysten, savan ja ALV:n tilitys edelliseltä kk:lta (viimeistään 12. päivä)
 • TyEL maksut ja ilmoitukset edellisen kuukauden palkoista (yleensä viimeistään 20. päivä)
 • Mahdolliset vakuutusmaksut (jos esim. YEL-maksu sovittu kuukausittain)
 • Tilojen vuokran maksu
 • Mahdollisen ennakkoveron maksu

Alla on lueteltuna yrityksen tärkeimmät kuukausittaiset hallinnolliset päivämäärät:

Kuukauden 12. päivään mennessä:

Arvonlisäveron ilmoittaminen ja tilitys

Jos yritys on sopinut ilmoittavansa ALV:t kuukausittain, täytyy sähköinen ilmoitus jättää aina kohdekuukautta seuraavan kahden kuukauden 12. päivä mennessä. Eli esimerkiksi tammikuun arvonlisäveron eräpäivä on 12. maaliskuuta. (Mikäli yritys hoitaa ilmoittamisen paperisena, on eräpäivä vastaavan kuukauden 7.)

Työnantajasuoritusten ilmoittaminen ja tilitys

Myös palkanmaksuun liittyvät työnantajasuoritukset, eli ennakonpidätys sekä sosiaaliturvamaksu, on maksettava kohdekuukautta seuraavan kuukauden 12. päivä mennessä. Esimerkkinä: tammikuussa maksettujen palkkojen työnantajasuoritusten eräpäivä on 12. helmikuuta.

Yllämainitut ilmoitetaan Verottajan kausiveroilmoituksella, joko paperilla tai verkossa. Tilitys tapahtuu yrityksen verotilille yrityskohtaisella viitenumerolla, joka muodostetaan y-tunnuksesta.

Kuukauden 20. päivään mennessä

TyEL-vakuutuksen ilmoittaminen

Jos yrityksesi ilmoittaa TyEL-vakuutuksen tiedot kuukausittain, on ilmoituksen eräpäivä palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 20. päivä. Eli tammikuussa maksetuista palkoista ilmoitus tehdään 20.helmikuuta mennessä. TyELin voi maksaa myös muissa jaksoissa, esim. vuosittain, mutta käytännössä on kassavirran kannalta helpointa, että maksaa sen kuukausittain.


Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukuluja ja palkkaa.
Kaikki palkanmaksuihin liittyvä helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

Kuukauden 23. päivään mennessä

Ennakkoverojen maksu

Yrityksen on maksettava ennakkoveroa, muun muassa elinkeinotoiminnasta, maataloudesta tai muusta tulonhankkimistoiminnasta, kuten vuokraustoiminnasta ja omaisuuden luovutusvoitosta saadusta tulosta. Ennakkoverot erääntyvät aina kuukauden 23. päivä (tai 25. päivä, jos edellinen osuu viikonlopulle) Riippuen yrityksen tuloksesta on verot maksettava joka kuukausi tai joka toinen kuukausi. Tämän tiedon saat verotoimiston lähettämistä ennakkoveron maksuun tarkoitetuista tilisiirtolomakkeista.

Vuosittaiset tehtävät

Vuositasolla tärkeimpiä tehtäviä ovat tilinpäätös ja veroilmoitus.  

Oy:n yhtiökokous

Osakeyhtiön on järjestettävä varsinainen yhtiökokous kerran vuodessa, viimeistään 6 kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Kokouksessa muun muassa vahvistetaan tilinpäätös ja annetaan vastuuvapaus edellisen kauden hallitukselle. Vuoden aikana voidaan tarvittaessa pitää myös ylimääräisiä yhtiökokouksia tärkeiden asioiden päättämiseksi.

Tilinpäätös

Tilinpäätös tulee toimittaa 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätökseen tulee liittää  tuloslaskelma, tase sekä liitetiedot (yrityksen koosta riippuen myös rahoituslaskelma). Pienemmiltä yrityksiltä ei vaadita toimintakertomuksen laatimista, mutta tilinpäätökseen voi liittää vapaamuotoisen selostuksen vuoden kulusta.  

Vuonna 2016 voimaan astuneen uuden kirjanpitolain mukaan pienempien liikkeen- tai ammatinharjoittajien ei tarvitse laatia tilinpäätöstä, jos tilikausi on sama kuin kalenterivuosi. Muun muassa Taloushallintoliitto kuitenkin suosittelee tilinpäätöksen laatimista myös pienyrittäjille, sillä sitä tarvitaan myös moneen muuhunkin asiaan, kuten yritystoiminnan sopimuksia, elinkeinolupia, luottoja ja rahoitusta varten, ja joskus myös yrittäjän henkilökohtaiseen tarkoitukseen esimerkiksi asunto- ja kulutusluottoja varten sekä sosiaalietuuksien määrittämiseen.

Tilintarkastus

Tilikauden vaihtumisen hallintoon kuuluu myös laillistetun tilintarkastajan (KHT tai HTM tilintarkastaja/yhteisö) järjestäminen, jos vähintään 2 seuraavista ehdoista täyttyy:

 • taseen loppusumma yli 100 000 euroa
 • liikevaihto yli 200 000 euroa
 • palveluksessa yli 3 henkilöä

Tilintarkastaja varmistaa, että tilinpäätös on laadittu asianmukaisesti, annetut tiedot ovat oikeita ja riittäviä ja että yrityksen johto on toiminut asiallisesti. Tilintarkastaja kokoaa havaintonsa lakisääteisiin raportteihin: tilinpäätösmerkintään ja tilintarkistuskertomukseen.

Veroilmoitus

Samoin kuin tilinpäätös, myös veroilmoitus tulee jättää 4 kuukauden päästä tilikauden päättymisestä. Jos veroilmoitus annetaan puutteellisena tai virheellisenä voi seurauksena olla veronkorotus. Veroilmoitus kannattaa siis laatia tunnollisesti ja ottaa apua omalta kirjanpitäjältä. Verotus päättyy 10 kuukauden kuluttua tilikauden päättymiskuukauden lopusta. Jäännösverot maksetaan viimeistään verotuksen päättymistä seuraavan kuukauden 25. päivänä ja ennakonpalautus päättymiskuukautta toiseksi seuraavan kuukauden 7. päivänä.

Verokortit työntekijöiltä

Muistuta työntekijöitä siitä, että toimittavat sinulle uudet verokortit tammikuun aikana. Nämä astuvat voimaan helmikuun alusta.

Vakuutukset

Yrittäjän ottamat pakolliset ja vapaaehtoiset vakuutukset tulee uusia sovitun aikataulun mukaisesti. Yleensä vakuutukset päivitetään vuodeksi kerrallaan.

YEL-vakuutus maksetaan joko kerralla, useammassa erässä tai kuukausittain riippuen siitä, mitä olet eläkevakuuttajan kanssa sopinut.

TyEL-maksut maksetaan tyypillisesti kuukausikohtaisesti tulorekisteriin ilmoitettujen summien mukaisesti. Jos käytät Palkkaus.fi:tä palkanmaksujen mukana voi hoitaa myös TyEL-maksut, jolloin ne menevät automaattisesti oikein.

TVR-maksut

Työllisyysrahasto lähettää neljännesvuosittain laskut TVR-maksuista yritykselle tulorekisteriin ilmoitettujen palkkasummien mukaisesti.

Työterveyshuollon Kela-korvaus

Jos sinulla on työntekijöitä, niin saat heille järjestettävän lakisääteisen työterveyshuollon kustannuksista osan takaisin valtiolta. Kela-korvaus pitää hakea 6 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Korvauksen hakemisesta lisää täällä.

Lomakausi ja lomat

Työntekijöiden lomanmääräytysmisvuosi on 1.4.–31.3. joka vuosi. Siltä kaudelta kertyneet lomapäivät pidetään lomana pääsääntöisesti sitä seuraavalla lomakaudella, joka on vuosittain 2.5.- 30.9. Loma-ajan palkasta ja vuosilomista enemmän tietoa täällä.


Käyttäjämme suosittelevat

henrietta kvist

”Palkat ja kaikki niihin liittyvät velvoitteet hoituvat helposti ja luotettavasti yhdessä paikassa, eikä minun tarvitse miettiä asiaa jälkikäteen. Suuri hyöty on myös siitä, että tilitoimistollani on suora pääsy ajantasaisiin raportteihin.”
Henrietta Kvist, yrittäjä / Linguajoy Kielikerhot Oy

henrietta kvist

“Palkkaamalla itse säästin yli 40% remontin kustannuksista”
Mikko J. Salminen, Kauniainen




Auttava ja ystävällinen asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen palkkaamiseen, asiakas­palve­lumme auttaa sinua mielellään.

Haluamme kehittää palvelusta mahdollisimman hyvän, joten myös palautteesi on meille erittäin tärkeää.

09 425 50603
aspa@palkkaus.fi


Kokeile palkkalaskuria

Arvioi työntekijän palkkaa, työnantajan kustannuksia ja sivukuluja.

Kokeile laskuria!

Palkanlaskentaohjelma

Kaikki palkanlaskentaa ja palkanmaksuun liittyvä yhdellä maksulla! Tulorekisteri toimii myös automaattisesti.

Aloita heti!