Yrityksen ja yrittäjän vakuutukset

Mitä vakuutuksia yrittäjältä vaaditaan ja mitä hänen kannattaa ottaa oman itsensä turvaksi? Katso lista tarvittavista vakuutuksista täältä!

Yritys tarvitsee toiminnassaan erilaisia vakuutuksia. Osa on lakisääteisiä, mutta yrittäjä tarvitsee myös itse henkilökohtaisesti vakuutuksia. Tässä käydään läpi, mitkä vakuutukset ovat yritykselle tärkeitä ja mitkä yrittäjälle henkilökohtaisesti.

Mikä on YEL-vakuutus?

Ensimmäinen ja tärkein vakuutus on yrittäjälle itselleen on eläkelain (YEL) mukainen vakuutus vanhuuden, työkyvyttömyyden ja kuoleman varalta. Se ei ole yrityksen vakuutus, vaan on yrittäjän henkilökohtaisesti huolehdittava.

YEL-vakuutuksen perusteella yrittäjälle maksetaan vanhuuseläkettä, osa-aikaeläkettä ja siihen sisältyy myös perhe-eläke, joka auttaa yrittäjän omaisia kuolemantapauksen sattuessa. YEL-vakuutus vaikuttaa myös yleisesti yrittäjän sosiaaliturvan määrään esimerkiksi sairauden tai perheenlisäyksen yhteydessä.

YEL-vakuutus on pakollinen ja se on otettava viimeistään 6kk yritystoiminnan aloittamisen jälkeen. YEL-vakutuuksesta on Palkkaus.fi:ssä erillinen artikkeli täällä.

Jos vakuutusta ei ota, Eläketurvakeskus ottaa sen yrittäjän puolesta, jolloin vakuutusmaksut joutuu maksamaan korotettuna ja mahdollisia alennuksia ei saa! Myös sivutoiminen yrittäjä voi joutua ottamaan YEL-vakuutuksen, jos YEL-vakuutuksen ehdot täyttyvät. Jos siis on päivätöissä työntekijänä, mutta tekee kuitenkin merkittävissä määrin töitä myös toiminimen kautta, voi joutua ottamaan YEL-vakuutuksen.

YEL-vakuutuksen lopullinen hinta lasketaan yrittäjän työtulon perusteella. Työtulo määritellään yrittäjän ilmoittamien tietojen perusteella ja sen pitää vastata suunnilleen palkkaa, joka maksettaisiin samoja töitä vastaavalla ammattitaidolla tekevälle henkilölle. Työtulon perusteena ei siis ole esimerkiksi yrittäjän verotettava tulo tai asiakkailtasi laskuttama tuntihinta. YELin laskemistesta lisää tietoa tällä sivulla.

YEL-vakuutuksen voi ottaa työeläkeyhtiö Varmalta suoraan Palkkaus.fi-palvelun kautta täältä.


Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukuluja ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

Työtapaturmavakuutus työntekijöille

Jos yrittäjä työllistää itsensä lisäksi muita ihmisiä, joutuu hän ottamaan myös muita työnantajalle kuuluvia vakuutuksia. Käytännössä ehdottomasti tärkein näistä on tapaturmavakuutus työntekijöille, koska sitä ei voi ottaa jälkikäteen ja tapaturman sattuessa vastuu on työnantajalla.

Jos työnantajana teettää työtä yhteensä yli 1300€ vuodessa (vuonna 2019), on otettava työtapaturmavakuutus vahinkovakuutusyhtiöstä. Tapaturmavakuutuksen mukana saat myös ryhmähenkivakuutuksen työntekijöille. Käytännössä yrityksen pitää aina ottaa vakuutus, jos sillä on työntekijöitä.

Tapaturmavakuutuksesta lyötyy lisää tietoa täältä. Voit ottaa yrityksellesi tapaturmavakuutuksen suoraan Palkkaus.fi-palvelusta.

Työntekijöiden eläkevakuutukset

Työnantajan tehtävänä on hoitaa työntekijän työeläkemaksut. Jos sinulla on vakinaisia työntekijöitä, sinun pitää tehdä työeläkevakuutussopimus (TyEL) työeläkeyhtiön kanssa.

TyELiä ei vaadita ennen töiden aloittamista, mutta sekin on hyvä hoitaa kuntoon, kun palkkaat ensimmäistä työntekijää. Vakuutuksen saat helpoimmin on ottaa Varman TyEL-sopimus suoraan Palkkaus.fi-palvelusta.

Kotitaloustyönantajalla ei yleensä ole vakinaisia työntekijöitä, jolloin hän voi maksaa työntekijän työeläkemaksut (TyEL-maksut) tapauskohtaisesti ns. tilapäisenä työnantajana. Tällöin voit maksaa palkkoihin liittyvät TyEL-maksut kuukausittain ilman erillistä sopimusta. Kun maksat kotitaloutena palkat aina Palkkaus.fi:n kautta, niin työeläkkeet menevät automaattisesti Varmaan osana palkanmaksua.

Yrityksellesi voit ottaa Varman TyEL-sopimuksen suoraan palvelusta ja silloin kaikki ilmoitukset ja maksut menevät automaattisesti osana palkanmaksua.

Vapaaehtoiset vakuutukset

Yritys tai yrittäjä voi lisäksi ottaa lukuisia muita vakuutuksia, joista suurin osa on vapaaehtoisia. Toimitiloille kannattaa ottaa vakuutus, jolloin esim. murron tai tulipalon tapauksessa yritys ei joudu yksin ongelmiin.

Ajoneuvovakuutus ei ole vapaaehtoinen, mutta koskee sinällään vain niitä yrittäjiä tai yrityksiä, jotka käyttävät jotain moottoriajoneuvoja.

Keskeytysvakuutukset korvaavat liiketoiminnan keskeytyksestä aiheutuvia menetyksiä. Esimerkiksi jos yrityksen jokin työkone tai toimipaikka vahingoittuu jotenkin ja tämän vuoksi liiketoiminta keskeytyy, voi keskeytysvakuutuksesta saadaan korvauksia. Alihankkijoiden toiminnasta johtuvia keskeytyksiä varten voi ottaa riippuvuuskeskeytysvakuutuksen.

Oikeusturvavakuutus taas korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja kustannuksia käräjäoikeudessa. Vastuuvakuutukset taas korvauskuluja, joita voi koitua yrittäjän tai yrityksen toiminnasta muille. Omasta vakuutusyhtiöstä kannattaa tiedustella suoraan enemmän tietoa vapaaehtoisista vakuutuksista. Palkkaus.fi:n kumppani vakuuttamisessa on If ja Ifin vakuutuksista löytää lisää tietoa täältä.

Vakuutuksilla ei voi poistaa yrittäjän riskiä kokonaan, mutta järkevästi hankitut vakuutukset voivat pelastaa taloudellisesti monissa yrityksen kannalta katastrofaalisissa tilanteissa.


Käyttäjämme suosittelevat

henrietta kvist

”Palkat ja kaikki niihin liittyvät velvoitteet hoituvat helposti ja luotettavasti yhdessä paikassa, eikä minun tarvitse miettiä asiaa jälkikäteen. Suuri hyöty on myös siitä, että tilitoimistollani on suora pääsy ajantasaisiin raportteihin.”
Henrietta Kvist, yrittäjä / Linguajoy Kielikerhot Oy

henrietta kvist

“Palkkaamalla itse säästin yli 40% remontin kustannuksista”
Mikko J. Salminen, Kauniainen
Auttava ja ystävällinen asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen palkkaamiseen, asiakas­palve­lumme auttaa sinua mielellään.

Haluamme kehittää palvelusta mahdollisimman hyvän, joten myös palautteesi on meille erittäin tärkeää.

09 425 50603
aspa@palkkaus.fi


Kokeile palkkalaskuria

Arvioi työntekijän palkkaa, työnantajan kustannuksia ja sivukuluja.

Kokeile laskuria!

Palkanlaskentaohjelma

Kaikki palkanlaskentaa ja palkanmaksuun liittyvä yhdellä maksulla! Tulorekisteri toimii myös automaattisesti.

Aloita heti!