Yrittäjäksi ryhtyminen

Mitä kannattaa pohtia, kun aikoo yrittäjäksi? Katso vinkkilista täältä! yrittäminen palkkaus

Kun mietit yrittäjäksi ryhtymistä ja yritystoiminnan aloittamista, niin kannattaa miettiä, miten yrittäjyys ja yrityksen pyörittäminen vaikuttavat henkilökohtaisesti sinuun ja perheesi elämään. Tässä on listattu asioita, joita kannattaa katsoa.

Yrityksen perustaminen

Yrityksen varsinainen perustaminen hoituu nykyään kätevästi. Esimerkiksi, osakeyhtiön voi perustaa netissä, yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) asiointipalvelussa. Tätä edeltävä suunnittelu ja pohjatyö vie kuitenkin paljon aikaa, usein jopa vuosia. Yrittäjyys on aina riski, mutta myöskin mahdollisuus ottaa oma elämä haltuun ja toteuttaa itseään tekemällä jotain merkityksellistä. On hyvä muistaa, että menestyneet yrittäjät pitävät yllä maamme kilpailukykyä ja mahdollistavat hyvät elinolosuhteet myös muille.  

Yrittäjäksi mielivällä tulee olla mahdollisimman kirkas liikeidea. Lisäksi on hyvä olla jonkinlaisia kykyjä ja kokemusta (tekemällä oppii, mutta pohjataidoista on hyötyä) sekä ennen kaikkea ymmärrys siitä, mitä on tuloksellinen toiminta. Liikeidea hahmottuu kolmen kysymyksen kautta: mitä myyt, kenelle ja miten? Kun idea on selvillä, on seuraavaksi hyvä määritellä millaista osaamista tarvitaan ja miten pitkälle omat kyvyt ja kokemus riittävät. Entä miten yrittäjyys muuttaa taloustilannettasi? Onko yrittäminen kannattavaa? Millaisia kuluja sinulla tulee olemaan, ja paljonko on jäätävä viivan alle, että yrittäjäksi kannattaisi ryhtyä? Selvitä myös millaista kilpailua mahdollisesti kohtaat, mistä tavoitat potentiaaliset asiakkaat ja mitkä ovat alasi tulevaisuudennäkymät. Tarkista myös toimintaasi varten tarvittavat mahdolliset viranomaisluvat.

Yhtiömuoto ja rahoitus

Sopiva yhtiömuoto riippuu muun muassa toiminnan laajuudesta ja siitä perustatko yrityksen yksin vai yhden tai useamman yhtiökumppanin kanssa. Yksinyrittäjä voi perustaa joko toiminimen, jolloin vastaat toiminnastasi henkilökohtaisesti, tai osakeyhtiön, jolloin olet vastuussa sijoitetulla pääomalla.

Jos perustajia on useampia, on osakeyhtiön lisäksi mahdollista perustaa avoin yhtiö, jolloin vastuu jakautuu useammalle henkilölle, tai kommandiittiyhtiö, jossa on yksi vastuullinen yhtiömies sekä äänettömiä yhtiömiehiä. Myös osuuskunta on joissain tapauksissa mahdollinen.

Käytännössä on kaksi yhtiömuotoa: toiminimiyrittäminen ja osakeyhtiö. Jos myyt omaa osaamistasi, etkä tarvitse kiinteitä investointeja, niin toiminimiyrittäminen voi olla hyvä tapa aloittaa yrittäminen. Jos sinulla on yhtiökumppaneita ja yritys omistaa toimitiloja tai välituotteita, niin osakeyhtiö on selkein malli. Osakeyhtiön voi perustaa nykyään myös yksin ja toimini on helppo myöhemminkin muuttaa osakeyhtiöksi, jos liiketoiminta laajenee.

Kun olet tehnyt laskelmat siitä, paljonko yritykseen tulee alkuvaiheessa investoida, voit miettiä erilaisia rahoitusvaihtoehtoja. Omien säästöjen ohella aloittava yritys voi saada tietyin ehdoin rahoitusta tai lainaa pankista ja sijoittajilta, rahoitusta julkisilta tahoilta ja erilaisilta yritystoiminnan rahoituslaitoksilta, kuten Finnvera. Lisäksi valtio tukee aloittavia yrittäjiä Starttirahalla.

Yrittäjän vakuutukset

Yrittäjän vastuulla on huolehtia omasta ja toimintansa vakuutusturvasta. Yrittäjä vastaa itse myös oman eläketurvansa järjestämisestä. Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaan tämä tulee tehdä YEL-vakuutuksen kautta. YEL-velvollisuus kannattaa selvittää jo ennen yrityksen perustamista. Lisää YEL-vakuutukssesta täältä. Poikkeuksena maatalousyrittäjät sekä apurahan saajat, jotka vakuutetaan maatalousyrittäjän eläkevakuutuksella (MYEL). Jos yritys on palkannut työntekijöitä, on heidät vakuutettava TyEL-vakuutuksella.

Toimialasta riippuen yrityksellä saattaa olla myös muita pakollisia vakuutuksia. Potilasvakuutus on pakollinen terveyden- ja sairaanhoidon alalla ja ympäristövahinkovakuutus on otettava silloin kun toimintaan tarvitaan ympäristöviranomaisen lupa. Jos yrityksellä on käytössään ajoneuvoja, on niillä oltava asianmukaiset liikennevakuutukset.

Lisäksi on erittäin suositeltavaa hankkia hankkia vastuu– ja oikeusturvakuutus suojaksi erilaisilta vahingoilta sekä turvata omaisuutta omaisuusvakuutuksin. Lue lisää yrittäjän vapaaehtoisista vakuutuksista täältä.

Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjyys ei välttämättä lähdekään liikkeelle toivotuin tuloksin, joten kannattaa huolehtia omasta työttömyysturvasta. Jos olet palkkatyössä kuulunut johonkin palkansaajakassaan, siirry jompaankumpaan kahdesta yrittäjien kassasta kuukauden sisällä yrityksen perustamisesta. Lue lisää yrittäjän työttömyysturvasta täältä.

Yrittäjän verotus

Veroasiat voivat äkkiseltään tuntua monimutkaisilta, ja aiheuttaa päänvaivaa vielä pienen perehtymisenkin jälkeen. Onkin hyvä ajatus varata aika veroneuvojalle, joka tarkemmin opastaa yrittäjän veroasiain säännölliseen hoitamiseen. Aloittavan yrittäjän tulee ottaa huomioon muun muassa arvonlisäverovelvollisuus, joka alkaa kun tilikauden liikevaihto ylittää 8500EUR. ALV:t tilitetään verohallinnolle kausiveroilmoituksella, joko kuukausittain, neljännesvuosittain tai kerran vuodessa.  Verohallinnon maksut suoritetaan yrityskohtaiselle verotilille, jonka verohallinto avaa, kun sille tulee ensimmäinen tilitapahtuma eli tehdään ilmoitus tai maksu. Muita säännöllisesti huomioitavia maksuja ovat ennakkoverot sekä työnantajan sosiaaliturvamaksut.   

Yrittäjän puolison ja perheen asema

Perheellisen yrittäjän kannattaa valmistella perhettä hyvissä ajoin yrittäjyyden mukanaan tuomiin mahdollisiin muutoksiin. Yrittäjyyden alkuaika on usein hyvin hektistä, mikä on pois perheen kanssa vietetystä ajasta. Myös taloutta voidaan joutua kiristämään ja perheen on tingittävä menoistaan. Yrittäjä voi olla kovilla myös henkisesti, jolloin perheessä on hyvä keskustella avoimesti siitä, miten yrittäjänä toimivaa perheenjäsentä voidaan tukea niin, ettei perheen hyvinvointi kärsi.    

Yrittäjän perheenjäsenen kannattaa myös perehtyä työttömyysturva-asioihin ja oman kassansa ehtoihin syvällisesti, sillä yrittäjyyden käsite on usein häilyvä. Toisinaan voidaan tulkita, ettei yrittäjän puolisolla tai perheenjäsenellä ole oikeutta ansiosidonnaiseen työttömyyskorvaukseen, koska oletuksena on, että tämä voisi työllistyä perheen yritykseen. Näin myös vaikka palkkatyöstä työttömäksi jäävä puoliso tai perheenjäsen ei omistaisi yhtäkään yrityksen osaketta. Lue lisää yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvasta täältä.


Käyttäjämme suosittelevat

henrietta kvist

”Palkat ja kaikki niihin liittyvät velvoitteet hoituvat helposti ja luotettavasti yhdessä paikassa, eikä minun tarvitse miettiä asiaa jälkikäteen. Suuri hyöty on myös siitä, että tilitoimistollani on suora pääsy ajantasaisiin raportteihin.”
Henrietta Kvist, yrittäjä / Linguajoy Kielikerhot Oy

henrietta kvist

“Palkkaamalla itse säästin yli 40% remontin kustannuksista”
Mikko J. Salminen, Kauniainen
Auttava ja ystävällinen asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen palkkaamiseen, asiakas­palve­lumme auttaa sinua mielellään.

Haluamme kehittää palvelusta mahdollisimman hyvän, joten myös palautteesi on meille erittäin tärkeää.

09 425 50603
aspa@palkkaus.fi


Kokeile palkkalaskuria

Arvioi työntekijän palkkaa, työnantajan kustannuksia ja sivukuluja.

Kokeile laskuria!

Palkanlaskentaohjelma

Kaikki palkanlaskentaa ja palkanmaksuun liittyvä yhdellä maksulla! Tulorekisteri toimii myös automaattisesti.

Aloita heti!