Vakuutuksesta

Työtapaturmavakuutus on lakisääteinen vakuutus, jolla työntekijä vakuutetaan työn tekemisen aikana sattuneiden tapaturmien tai aiheutuneiden ammattitautien varalta.

Työtapaturmavakuutus on lakisääteinen vakuutus, jolla työntekijä vakuutetaan työn tekemisen aikana sattuneiden tapaturmien tai aiheutuneiden ammattitautien varalta.

Milloin vakuutus on otettava?

Työnantajan on otettava työtapaturmavakuutus käytännössä aina, koska vuosittainen palkkasummaraja on vain 1300€ (vuonna 2019).

Vain hyvin pieniä töitä vuoden aikana teettävän työnantajan ei tarvitse ottaa työtapaturmavakuutusta työntekijöilleen (usein kotitaloudet).

Mitä se maksaa?

Työtapaturmavakuutuksen hinta lasketaan suhteessa työntekijälle maksettuihin palkkoihin ja se tulee työnantajalle maksettavaksi bruttopalkan päälle. Kyseessä on siis osa työnantajan maksamia sivukuluja.

Työtapaturmavakuutuksen hinta vaihtelee vakuutusyhtiön ja tehtävän työn mukaan. Käytännössä hinta on rauhallisissa ja turvallisissa töissä 1–3 prosentin luokkaa ja tapaturma-alttiimmissakin töissä 5–6 prosentin luokkaa (kuten remonttityö). Vakuutusyhtiöillä saattaa myös olla vuositason minimimaksu, jolloin tapaturmavakuutuksesta tulee aina jokin vähimmäiskustannus myös hyvin pienillä palkoilla.


Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukuluja ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

Tarkat kustannukset saa selville tapaturmavakuutusyhtiöltä vakuutusta ottaessaan, eikä niistä käytännössä ole löydettävissä kattavia listoja julkisesti.

Työntekijöiden ryhmähenkivakuutus

Työnantaja on yleensä velvoitettu ottamaan myös henkivakuutus työntekijöilleen. Tämä tarkoittaa vakuutuskielellä ryhmähenkivakuutusta.

Henkivakuutukseen kuuluu myös leskelle ja perheelle maksettava hautausapu ja perhe-eläke. Perhe-eläkkeen saajia voivat olla leski, alle 18-vuotiaat lapset ja 18–24 -vuotiaat opiskelevat lapset. Perhe-eläkkeen suuruuteen vaikuttaa eläkkeensaajien lukumäärä ja se voi olla enimmillään 70 % työntekijän vuosityöansioista. Ryhmähenkivakuutuksista vastaa keskitetystä Työntekijäin ryhmähenkivakuutus (TRHV:n sivut).

Laki edellyttää, että ryhmähenkivakuutus pitää ottaa, jos käytetty työehtosopimus sitä vaatii. Sen hinta on varsin pieni, yleensä alle 0,1 % bruttopalkasta. Käytännössä ryhmähenkivakuutus sisältyy aina yksityisen työnantajan vakuutusyhtiöltä ottamaan työtapaturmavakuutukseen, eikä sitä yleensä voi yksityinen työnantaja edes ostaa erikseen.

Mitä työtapaturmavakuutus korvaa?

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta maksetaan korvauksia työtapaturman ja ammattitaudin aiheuttamista menetyksistä. Tapaturmalla tarkoitetaan ulkoisesta tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, joka aiheuttaa työntekijälle vamman tai sairauden.

Työtapaturma- ja ammattitautilaki löytyy kokonaisuudessaan Finlexin sivuilta tämän linkin kautta.

Mitä jos tapaturmavakuutusta ei ole ottanut?

Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) toimii työtapaturma- ja ammattitautilan mukaisen vakuutuksen toimeenpanon ja kehittämisen yhteistyöelimenä. Tapaturmavakuutuskeskuksen tehtäviin kuuluu myös ns. pientyönantajien vahinkojen korvaaminen sekä sellaisten tapausten hoitaminen, joissa työtapaturmavakuutuksen ottaminen on laiminlyöty ja työntekijälle on sattunut tapaturma.

Vahingon sattuessa työntekijän asema on aina turvattu, vaikka työnantaja olisikin laiminlyönyt velvollisuutensa ottaa työtapaturmavakuutuksen. Tällaisessa tapauksessa TVK hoitaa korvauskäsittelyn sekä korvausten maksamisen. Korvausten maksamisen lisäksi TVK perii työtapaturmavakuutuksen laiminlyöneeltä työnantajalta näistä korvauksista omavastuuosuuden, jolle on määrätty enimmäismäärä. Omavastuuosuuden lisäksi työtapaturmavakuutuksen laiminlyöneelle asiakkaalle tulee myös muita seuraamuksia lain mukaisesti.

Mistä työtapaturmavakuutuksen saa?

Työtapaturmavakuutuksia myöntävät kaikki tavalliset vahinkovakuutusyhtiöt. Palkkaus.fi:n kumppani vakuuttamisessa on vahinkovakuutusyhtiö If ja voit pyytää heiltä tarjouksen vakuutuksesta tämän linkin kautta.

Vakuutuksen voi hankkia myös kirjautumalla Palkkaus.fi-palveluun, josta sen saa itselleen suoraan palvelun työpöydältä.


Käyttäjämme suosittelevat

henrietta kvist

”Palkat ja kaikki niihin liittyvät velvoitteet hoituvat helposti ja luotettavasti yhdessä paikassa, eikä minun tarvitse miettiä asiaa jälkikäteen. Suuri hyöty on myös siitä, että tilitoimistollani on suora pääsy ajantasaisiin raportteihin.”
Henrietta Kvist, yrittäjä / Linguajoy Kielikerhot Oy

henrietta kvist

“Palkkaamalla itse säästin yli 40% remontin kustannuksista”
Mikko J. Salminen, Kauniainen
Auttava ja ystävällinen asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen palkkaamiseen, asiakas­palve­lumme auttaa sinua mielellään.

Haluamme kehittää palvelusta mahdollisimman hyvän, joten myös palautteesi on meille erittäin tärkeää.

09 425 50603
aspa@palkkaus.fi


Kokeile palkkalaskuria

Arvioi työntekijän palkkaa, työnantajan kustannuksia ja sivukuluja.

Kokeile laskuria!

Palkanlaskentaohjelma

Kaikki palkanlaskentaa ja palkanmaksuun liittyvä yhdellä maksulla! Tulorekisteri toimii myös automaattisesti.

Aloita heti!