Työsuhteen päättäminen

Miten työsuhde päättyy ja mitä pitää huomioida? Lue täältä! palkkaus työelämä työsopimus

Työsuhteen päättäminen oikein on yhtä tärkeää kuin työsuhteen aloituskin hoitaminen. Tässä on listattu tärkeimpiä pääkohtia, mitä tulee ottaa huomioon.

Miten päättyy?

Työsuhde päättyy yleensä joko sovittuna päättymispäivänä (määräaikainen työsuhde) tai irtisanomiseen (toistaiseksi voimassaoleva työsuhde).

Työnantaja voi irtisanoa työntekijän joko työntekijään liittyvistä painavista syistä tai tuotannollisista tai taloudellisista syistä. Yli 20 hengen yrityksissä tulee jälkimmäisessä tilanteessa järjestää niin kutsutut yhteistoimintaneuvottelut eli YT-neuvottelut. Työntekijä voi irtisanoa työsopimuksen työsopimuksen

Työntekijällä on oikeus irtisanoa työsopimus syytä ilmoittamatta. Irtisanomisaika määritellään yleensä työehtosopimuksessa tai työsopimuksessa. Muussa tapauksessa menetellään työsopimuslain mukaan.

Työnantajan on hyvä olla tietoinen irtisanomisperusteista, jotta voidaan välttää mahdolliset riitatilanteet.


Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukuluja ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

Millä perusteilla?

Työntekijää ei voi lain mukaan irtisanoa johtuen tämän sairaudesta, työehtosopimuslain mukaiseen työtaistelutoimenpiteeseen osallistumisesta eikä poliittisten, uskonnollisten tai muiden mielipiteiden perusteella. Laittomasta irtisanomisesta voidaan tuomita korvauksiin, joka vaihtelee 3–24 kuukauden palkan välillä. Irtisanomisperusteet on määritelty työsopimuslaissa.

Työntekijästä johtuva irtisanominen liittyy tilanteeseen, jossa tämä on laiminlyönyt tai rikkonut työsuhteeseen liittyviä velvollisuuksiaan ja näin ollen aiheuttanut yrityksen toiminnalle haittaa.

Ennen irtisanomista työntekijälle tulee kuitenkin antaa varoitus ja mahdollisuus korjata tilanne. Jos irtisanominen tapahtuu työntekijästä johtumattomista syistä, kuten taloudellisesta tilanteesta tai töiden vähenemisestä, tulee ensin kuitenkin selvittää, onko työntekijälle mahdollista järjestää tekemistä muussa toimipisteessä tai yksikössä.

Työntekijä voi irtisanoa työsopimuksen ilman erillistä syytä, mutta työsopimuksen (ja lainsäädännön) ehtojen puitteissa.

Työsuhteen purkaminen

Työsuhde voidaan myös purkaa välittömästi. Työnantaja voi purkaa sen vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää työntekijän työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan verran.

Vastaavasti työntekijä saa purkaa työsopimuksen välittömästi, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, että työntekijältä ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan puitteissa.


“Rakentaja"

Tee ilmainen osaajaprofiili. Löydä töitä ja tienaa enemmän!

Tee ilmainen osaajaprofiili


Käyttäjämme suosittelevat

henrietta kvist

”Palkat ja kaikki niihin liittyvät velvoitteet hoituvat helposti ja luotettavasti yhdessä paikassa, eikä minun tarvitse miettiä asiaa jälkikäteen. Suuri hyöty on myös siitä, että tilitoimistollani on suora pääsy ajantasaisiin raportteihin.”
Henrietta Kvist, yrittäjä / Linguajoy Kielikerhot Oy

henrietta kvist

“Palkkaamalla itse säästin yli 40% remontin kustannuksista”
Mikko J. Salminen, Kauniainen
Auttava ja ystävällinen asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen palkkaamiseen, asiakas­palve­lumme auttaa sinua mielellään.

Haluamme kehittää palvelusta mahdollisimman hyvän, joten myös palautteesi on meille erittäin tärkeää.

09 425 50603
aspa@palkkaus.fi


Kokeile palkkalaskuria

Arvioi työntekijän palkkaa, työnantajan kustannuksia ja sivukuluja.

Kokeile laskuria!

Palkanlaskentaohjelma

Kaikki palkanlaskentaa ja palkanmaksuun liittyvä yhdellä maksulla! Tulorekisteri toimii myös automaattisesti.

Aloita heti!