Työsopimus

Työsuhteen alkaessa syntyy aina työsopimus. Työsopimuksen voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti, mutta se on lain mukaan yhtä sitova ja virallinen molemmassa tapauksessa. Kirjallinen työsopimus parantaa sekä työnantajan että työntekijän oikeusturvaa ja se kannattaa aina tehdä.

Työsuhteen alkaessa syntyy aina työsopimus. Työsopimuksen voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti, mutta se on lain mukaan yhtä sitova ja virallinen molemmassa tapauksessa.

Jos työsopimus on tehty vain suullisesti tai luultu, että sitä ei ole tehty ollenkaan, on jälkikäteen usein hankala selvittää vedenpitävästi, mitä on sovittu. Laki itse asiassa vaatii, että jos kirjallista sopimusta ei tehdä, on työnantajan silti kuukautta pidemmässä työssä annettava työehdoista kirjallisesti työntekijälle ilmoitus.

Kirjallinen työsopimus

Kirjallinen työsopimus parantaa sekä työnantajan että työntekijän oikeusturvaa ja se kannattaa aina tehdä. Työsuojeluhallinnon alainen työsuojeluviranomainen valvoo työehtojen toteutumista ja työsopimusten ja työehtosopimusten noudattamista.

Kirjallisesta työsopimuksesta tulee löytyä vähintään seuraavat tiedot

 • Työnantajan ja työntekijän osoitteet
 • Työnteon alkamisajankohta
 • Määräaikaisen työsopimuksen määräaikaisuuden peruste ja sopimuksen päättymisaika. Lain mukaan määräaikainen sopimus voidaan työnantajan aloitteesta tehdä vain hyvin perustellusta syystä. Käytännössä määräaikaisuuden peruste on monissa yksityisissä palkkauksissa ilmiselvä: esimerkiksi urakkana korjattavan pienen korjaustyön tapauksessa. Vuoden 2017 alusta lähtien pitkäaikaistyöttömän voi palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perusteltua syytä enimmillään vuodeksi. Työsopimuksia voi olla useampiakin, enintään 3 kappaletta kahden vuoden aikana, jos niiden yhteenlaskettu kesto ei ylitä yhtä vuotta. Pitkäaikaistyöttömänä lasketaan henkilö, joka on ollut vähintään vuoden ajan työtön työnhakija. Tänä aikana hän on saanut olla enintään 2 viikon ajan töissä.
 • Työntekopaikka. Jos työllä ei ole pääasiallista tekopaikkaa, selvitys periaatteista joiden mukaan työntekijä työskentelee eri kohteissa. Yksityisen työnantajan tapauksessa paikka on useimmiten koti tai vapaa-ajan asunto.
 • Työntekijän pääasialliset työtehtävät. Eli mitä työntekijä oikeasti pääosin tekee työsuhteen aikana.
 • Työhön sovellettava työehtosopimus (TES). Koskee myös kotitaloudessa teetettävää työtä, jos ko. alalla on yleissitova työehtosopimus. Tästä kannattaa kysyä aina myös työntekijältä. Yleissitovat työehtosopimukset on listattu Finlex-palvelussa täällä. Kaikilla aloilla ei ole yleissitovaa työehtosopimusta (esim. lastenhoito).
 • Palkan ja muun vastikkeen määräytymisen perusteet ja palkanmaksukausi. Palkkaa sopiessa tulee ottaa huomioon kunkin alan oikea palkkataso. Yleissitovissa työehto­sopimuksista saa selville alan oikean palkkatason. Myös luontoisedut kannattaa merkitä sopimukseen (esim. matkapuhelinetu).
 • Säännöllinen työaika. Milloin työntekijän on tarkoitus pääsääntöisesti tehdä töitä.
 • Vuosiloman määräytyminen. Lisää aiheesta löytyy Työsuojeluhallinon sivuilta täältä. Yleensä tähän riittää käytännössä toteamus “Lain mukaan”.
 • Irtisanomisaika tai sen määräytymisperuste. Tähän riittää yleensä “Lain mukaan”. Työsuhteen päättymisestä lisää Työsuojeluhallinon sivuilta täältä.
 • Koeajan pituus. Vain jos koeajasta sovitaan. Jos kyseessä on pidempi­aikainen työ, kannattaa koeaika olla. Koeaika voi olla maksimissaan 6 kuukautta (vuoden 2017 alusta lähtien, sitä ennen 4 kk). Määräaikaisissa työsuhteissa koeaika saa olla enintään puolet sovitusta työsuhteen kestosta. Koeajasta on sovittava ennen työnteon aloittamista, ja koeaika alkaa, kun työnteko alkaa.

Laskuri

Kokeile ilmaista palkkalaskuria!
Arvioi sivukuluja ja palkkaa.
Palkkalaskelma helposti!

Kokeile palkkalaskuria!

Työsopimuksen laatimiseen on tarjolla useita vapaasti käytettäviä sopimuspohjia. Esimerkkejä eri tahojen sopimuspohjista on kerätty alle. Näistä voi teetettävän työn mukaan valita jonkun sopivan ja käyttää sitä pohjana työsopimuksen tekemiseen.

Sopimuspohja Kuvaus
Työsopimuspohja (MS Wordin docx-tiedostona) Erilliset pohjat arviolla ja ilman arviota. Voit ladata docx-tiedoston ja muokata tarvitsemasi tiedot.
Työsuojelu­hallinnon työsopimus­pohja Yleiskäyttöinen työsopimus­lomakepohja
Suomen Yrittäjien työsopimus­pohja Edellistä hiukan yksinkertaisempi sopimuspohja.
Työsopimuspohja yksityiselle rakentamiselle­ Rakennusliiton työntekijöille voi käyttää Palkkaus.fi:n sivuilla olevaa täytettävää työsopimusta ja rakennusalan TES pitää huomioida ehdoissa.
Muusikkojen liiton työsopimus­pohja Jos haluaa palkata esimerkiksi bändin sukujuhliin työntekijöinä. Muusikkoja palkatessa ei ole Suomessa yleissitovaa työehtosopimusta.
Palvelualan ammattiliiton työsopimus­pohjia Palvelualan sopimuspohjia esim. kaupan alalta tai ravintola-alalta.

Palkkaus.fi:ssä on kotitalouksille työsopimuskone, jolla on voita tehdä työsopimuksen ja tulostaa sen allekirjoitettavaksi. Työsopimus löytyy palvelun työpöydältä.


Käyttäjämme suosittelevat

henrietta kvist

”Palkat ja kaikki niihin liittyvät velvoitteet hoituvat helposti ja luotettavasti yhdessä paikassa, eikä minun tarvitse miettiä asiaa jälkikäteen. Suuri hyöty on myös siitä, että tilitoimistollani on suora pääsy ajantasaisiin raportteihin.”
Henrietta Kvist, yrittäjä / Linguajoy Kielikerhot Oy

henrietta kvist

“Palkkaamalla itse säästin yli 40% remontin kustannuksista”
Mikko J. Salminen, Kauniainen
Auttava ja ystävällinen asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen palkkaamiseen, asiakas­palve­lumme auttaa sinua mielellään.

Haluamme kehittää palvelusta mahdollisimman hyvän, joten myös palautteesi on meille erittäin tärkeää.

09 425 50603
aspa@palkkaus.fi


Kokeile palkkalaskuria

Arvioi työntekijän palkkaa, työnantajan kustannuksia ja sivukuluja.

Kokeile laskuria!

Palkanlaskentaohjelma

Kaikki palkanlaskentaa ja palkanmaksuun liittyvä yhdellä maksulla! Tulorekisteri toimii myös automaattisesti.

Aloita heti!